Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Navn på enhed Navn på leder/ledere 05-05-2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Navn på enhed Navn på leder/ledere 05-05-2014."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Navn på enhed Navn på leder/ledere 05-05-2014

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk TULE Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen. Man kan få et hurtigt overblik over resultaterne, ved at se på slide 6 og 7. På de to slides vises de spørgsmål, som er besvaret mest positivt, og de der er er besvaret mindst positivt. INDHOLD: Slide 4 – 7:De spørgsmål der er besvaret mest og mindst positivt Slide 10 – 11:Trivsel alt i alt. På slide 11 findes også den samlede trivselsscore, som kan være med til at bestemme om der skal konsulent på dialogerne. Slide 12 - 19:Resultater fra spørgsmål om trivsel på enheden Slide 20 – 29:Resultater fra spørgsmål om ledelse Slide 30 – 35: Resultater fra spørgsmål til afdeling/klinik /institution/stab eller lignende enhed Slide 36 + :Resultaterne fra eventuelle ekstraspørgsmål, som arbejdspladsen kan have valgt at stille Navn på enhed

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Baggrundsdata for denne rapport

4 www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål der er evalueret særligt positivt eller evalueret mindre positivt Navn på enhed

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk På næste slide vises 5 spørgsmål, som medarbejderne har evalueret mest positivt. Spørgsmålene er udvalgt ved at tage de spørgsmål, hvor gennemsnittet for medarbejdersvarene er højest. På den efterfølgende slide er der vist de 5 spørgsmål, hvor gennemsnittet for medarbejdersvarene er lavest. Der er kun valgt fra de ”almindelige” TULE-spørgsmål, og de to figurer kan derfor ikke indeholde spørgsmål om trivsel og ledelse alt i alt, spørgsmål til den overordnede enhed eller på eventuelle lokale ekstraspørgsmål. Hvis ikke der er tilstrækkeligt forskel på spørgsmålene, laves der lister på mindre end 5 spørgsmål. TULE

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk De fem udsagn, der har den mest positive score Navn på enhed

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk De fem udsagn, der har den mindst positive score Navn på enhed

8 www.regionmidtjylland.dk Trivselsspørgsmålene Navn på enhed

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk På de næste slides følger en række figurer over alle spørgsmål. Hvert spørgsmål optræder i to typer af figurer:  Den første figur viser, hvordan svarene fordeler sig på de enkelte spørgsmål. Efter spørgsmålsformuleringen er der en parentes, der viser hvor mange, der har svaret på spørgsmålet. Altså er det antallet af svarpersoner, fratrukket dem der ikke har svaret på spørgsmålet, og dem der har svaret ”Ved ikke”.  Den næste figur viser en score for spørgsmålene. Scorerne er et gennemsnit, der er omregnet, så det går fra 0-100. En lav score er udtryk for, at et spørgsmål har fået en negativ evaluering. Omvendt er en høj score udtryk for, at spørgsmålet har fået en positiv evaluering. Figuren indeholder en score for arbejdsenhedens resultater, og nogle scorer for sammenligningsgrundlaget i rapporten (se slide 3), for hele regionen og evt. for enhedens resultat fra sidst. TULE

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tilfredshed med trivslen alt i alt (antal svar = 104) Navn på enhed

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tilfredshed med trivslen alt i alt Navn på enhed

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivselsspørgsmål Navn på enhed

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivselsspørgsmål Navn på enhed

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivselsspørgsmål Navn på enhed

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivselsspørgsmål Navn på enhed

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivselsspørgsmål Navn på enhed

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivselsspørgsmål Navn på enhed

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivselsspørgsmål Navn på enhed

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivselsspørgsmål Navn på enhed

20 www.regionmidtjylland.dk Medarbejdernes evaluering af ledelse Navn på leder/ledere

21 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse alt i alt Navn på enhed

22 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Navn på enhed

23 23 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Navn på enhed

24 24 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Navn på enhed

25 25 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Navn på enhed

26 26 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Navn på enhed

27 27 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Navn på enhed

28 28 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Navn på enhed

29 29 ▪ www.regionmidtjylland.dk Evaluering af ledelse Navn på enhed

30 www.regionmidtjylland.dk 8 spørgsmål om trivsel på den overordnede enhed (afdeling/klinik/institution/stab eller lignende) Navn på enhed

31 31 ▪ www.regionmidtjylland.dk På de næste 2 slides præsenteres 8 spørgsmål, som er stillet i alle landets 5 regioner. Spørgsmålene skal blandt andet bruges til at lave sammenligninger mellem de forskellige regioner. Spørgsmålene er taget fra et nationalt koncept, der hedder Trivselsmeter, og har derfor andre svarkategorier end de øvrige spørgsmål. Derudover er spørgsmålene stillet til en mere overordnet enhed end det afsnit/kontor, som de øvrige spørgsmål typisk er målrettet. Således var der i spørgeskemaet følgende tekst før de 8 spørgsmål: ”De sidste 8 spørgsmål handler mere overordnet om din arbejdsplads, og du skal derfor ikke nødvendigvis tænke på den enhed, der står der står først i skemaet. Du skal i stedet tænke på din overordnede afdeling/klinik/institution/ stab eller lignende enhed, når du svarer på spørgsmålene. Det er også din(e) leder(e) på dette niveau, du skal tænke på, når de næste spørgsmål handler om ledelse.” TULE

32 32 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivsel på den overordnede enhed Navn på enhed

33 33 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivsel på den overordnede enhed Navn på enhed

34 34 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivsel på den overordnede enhed Navn på enhed

35 35 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trivsel på den overordnede enhed Navn på enhed


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Navn på enhed Navn på leder/ledere 05-05-2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google