Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering"— Præsentationens transcript:

1 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering
Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Navn på enhed Navn på leder/ledere

2 TULE Navn på enhed Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen. Man kan få et hurtigt overblik over resultaterne, ved at se på slide 6 og 7. På de to slides vises de spørgsmål, som er besvaret mest positivt, og de der er er besvaret mindst positivt. INDHOLD: Slide 4 – 7: De spørgsmål der er besvaret mest og mindst positivt Slide 10 – 11: Trivsel alt i alt. På slide 11 findes også den samlede trivselsscore, som kan være med til at bestemme om der skal konsulent på dialogerne. Slide : Resultater fra spørgsmål om trivsel på enheden Slide 20 – 29: Resultater fra spørgsmål om ledelse Slide 30 – 35: Resultater fra spørgsmål til afdeling/klinik /institution/stab eller lignende enhed Slide 36 + : Resultaterne fra eventuelle ekstraspørgsmål, som arbejdspladsen kan have valgt at stille 2 ▪

3 Baggrundsdata for denne rapport
3 ▪

4 Spørgsmål der er evalueret særligt positivt eller evalueret mindre positivt
Navn på enhed

5 TULE På næste slide vises 5 spørgsmål, som medarbejderne har evalueret mest positivt. Spørgsmålene er udvalgt ved at tage de spørgsmål, hvor gennemsnittet for medarbejdersvarene er højest. På den efterfølgende slide er der vist de 5 spørgsmål, hvor gennemsnittet for medarbejdersvarene er lavest. Der er kun valgt fra de ”almindelige” TULE-spørgsmål, og de to figurer kan derfor ikke indeholde spørgsmål om trivsel og ledelse alt i alt, spørgsmål til den overordnede enhed eller på eventuelle lokale ekstraspørgsmål. Hvis ikke der er tilstrækkeligt forskel på spørgsmålene, laves der lister på mindre end 5 spørgsmål. 5 ▪

6 De fem udsagn, der har den mest positive score
Navn på enhed 6 ▪

7 De fem udsagn, der har den mindst positive score
Navn på enhed 7 ▪

8 Trivselsspørgsmålene
Navn på enhed

9 TULE På de næste slides følger en række figurer over alle spørgsmål. Hvert spørgsmål optræder i to typer af figurer: Den første figur viser, hvordan svarene fordeler sig på de enkelte spørgsmål. Efter spørgsmålsformuleringen er der en parentes, der viser hvor mange, der har svaret på spørgsmålet. Altså er det antallet af svarpersoner, fratrukket dem der ikke har svaret på spørgsmålet, og dem der har svaret ”Ved ikke”. Den næste figur viser en score for spørgsmålene. Scorerne er et gennemsnit, der er omregnet, så det går fra En lav score er udtryk for, at et spørgsmål har fået en negativ evaluering. Omvendt er en høj score udtryk for, at spørgsmålet har fået en positiv evaluering. Figuren indeholder en score for arbejdsenhedens resultater, og nogle scorer for sammenligningsgrundlaget i rapporten (se slide 3), for hele regionen og evt. for enhedens resultat fra sidst. 9 ▪

10 Tilfredshed med trivslen alt i alt (antal svar = 104)
Navn på enhed 10 ▪

11 Tilfredshed med trivslen alt i alt
Navn på enhed 11 ▪

12 Trivselsspørgsmål Navn på enhed 12 ▪

13 Trivselsspørgsmål Navn på enhed 13 ▪

14 Trivselsspørgsmål Navn på enhed 14 ▪

15 Trivselsspørgsmål Navn på enhed 15 ▪

16 Trivselsspørgsmål Navn på enhed 16 ▪

17 Trivselsspørgsmål Navn på enhed 17 ▪

18 Trivselsspørgsmål Navn på enhed 18 ▪

19 Trivselsspørgsmål Navn på enhed 19 ▪

20 Medarbejdernes evaluering af ledelse
Navn på leder/ledere

21 Evaluering af ledelse alt i alt
Navn på enhed 21 ▪

22 Evaluering af ledelse Navn på enhed 22 ▪

23 Evaluering af ledelse Navn på enhed 23 ▪

24 Evaluering af ledelse Navn på enhed 24 ▪

25 Evaluering af ledelse Navn på enhed 25 ▪

26 Evaluering af ledelse Navn på enhed 26 ▪

27 Evaluering af ledelse Navn på enhed 27 ▪

28 Evaluering af ledelse Navn på enhed 28 ▪

29 Evaluering af ledelse Navn på enhed 29 ▪

30 8 spørgsmål om trivsel på den overordnede enhed (afdeling/klinik/institution/stab eller lignende)
Navn på enhed

31 TULE På de næste 2 slides præsenteres 8 spørgsmål, som er stillet i alle landets 5 regioner. Spørgsmålene skal blandt andet bruges til at lave sammenligninger mellem de forskellige regioner. Spørgsmålene er taget fra et nationalt koncept, der hedder Trivselsmeter, og har derfor andre svarkategorier end de øvrige spørgsmål. Derudover er spørgsmålene stillet til en mere overordnet enhed end det afsnit/kontor, som de øvrige spørgsmål typisk er målrettet. Således var der i spørgeskemaet følgende tekst før de 8 spørgsmål: ”De sidste 8 spørgsmål handler mere overordnet om din arbejdsplads, og du skal derfor ikke nødvendigvis tænke på den enhed, der står der står først i skemaet. Du skal i stedet tænke på din overordnede afdeling/klinik/institution/ stab eller lignende enhed, når du svarer på spørgsmålene. Det er også din(e) leder(e) på dette niveau, du skal tænke på, når de næste spørgsmål handler om ledelse.” 31 ▪

32 Trivsel på den overordnede enhed
Navn på enhed 32 ▪

33 Trivsel på den overordnede enhed
Navn på enhed 33 ▪

34 Trivsel på den overordnede enhed
Navn på enhed 34 ▪

35 Trivsel på den overordnede enhed
Navn på enhed 35 ▪


Download ppt "Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google