Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sådan starter den nye sæson !!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sådan starter den nye sæson !!"— Præsentationens transcript:

1 Sådan starter den nye sæson !!

2 Årets gang i bigården Månedens arbejde
Januar februar marts 1. eftersyn april 2. eftersyn maj eftersyn juni Ugentligt tilsyn juli Ugentligt tilsyn august Høst og fodring september Indvintring oktober November Oxalsyre behandling december

3 Årets gang i bigården Januar og februar
Bifamilien Bifamilien sider i vinterklynge. I Milde vintre begynder dronningen så småt at yngle i februar måned. Biavleren Læg vejen forbi bistadet og se efter, at der er grene eller andet som slår imod og forstyrrer. Fjern evt. døde bier på flyvebrættet og i indgangen. Rengøring af alt bimateriale.

4 Årets gang i bigården Marts
Bifamilien Dronningen er i æglægning! I lunt vejr besøger bierne blomstrende pil og Erantis. Biavleren 1. eftersyn (efter rensningsflugt): Er der liv? Mærk varme på foderbrædder eller dækplade! Tjek forsigtig fodersituationen! Ekstra isolering fremmer yngelsætningen! Indskuds bakken. Bund rengøres / ny bund ved opstabling. Sæt voks i rammer.

5 Årets gang i bigården Marts

6 Det første besøg forsat: (sidst i marts/ begyndelsen af april)
Dronetavlen sættes i stadet: Man vælger om man vil se til sine bier hver 07.dag = den tre-delt ramme hver 10.dag = den to-delt ramme Hver 21.dag = den hele ramme Løft en tom fodertavle op Find forsigtig frem til der hvor yngellejen begynder (der hvor de fleste af bierne er samlet …) Sæt dronetavlen i lige bag yngeltavlerne Ryk de øvrige tavler på plads Om 7 (eller 10) dage ved det næste og de efterfølgende kontrolbesøg kan man efterhånden fjerne de udbyggede dronetavler

7 Årets gang i bigården April
Bifamilien Dronningen er i fuld æglægning! I lunt vejr samler bierne pollen fra blomstrende pil, Krokus og Skilla. Henter vand til ynglen. Biavleren 2. eftersyn: Mærk varme på dækbrædder eller foderplade. Meget varme - stor familie. Foder nok? (Løft ikke yngeltavler op) Fodring om nødvendigt! Sørg for at bierne har adgang til vand

8 Årets gang i bigården Maj
Bifamilien Æglægningen accelerer yderligere! Der lægges droneæg! Bierne har mange flyvedage. Trækker på frugttræer, mælkebøtter og raps. Biavleren 3. eftersyn: Grundig gennemgang af bifamilien. Mindst 14ºC i skyggen! Æg? Yngelleje? Drone-celler? Pollen? Foder? Dronetavle tilsættes. Giv plads, giv plads ! Tavler i underrum og derpå magasin. Kasse(r) på opstabling. Tilsyn og droneyngelfratagning hver 7, 10 eller 21. dag.

9 Årets gang i bigården Juni (Nu går det stærkt)
Bifamilien Æglægningen topper med 2000 æg i døgnet ! Bifamilien kan gå i sværmtilstand ! Trækker på Tjørn, Robinie og Hindbær, o. m. a. Biavleren Tilsæt evt. 2. magasinkasse (2. el. 3. kasse ved opstabling). Regelmæssig droneyngel-fratagning. Se efter dronningeceller (sværmceller)! Evt. dronningegitter på ved St.Hans Honninghøst efter rapstræk, ellers når det passer.

10 Årets gang i bigården Juli
Bifamilien Æglægningen reduceres ! Bifamilien kan fortsat gå i sværmtilstand ! Træk på Hvidkløver, Lind, Honningurt, Cotoneáster, Lavendel, Gederams og o.m.a.. Biavleren Tilsæt evt. ekstra magasin el. kasse på opstabling. Se fortsat efter dronningeceller (sværmceller)! Honninghøst efter rapstræk, ellers når det passer. Husk at fodre ved afsluttende høst efter 20. juli. Lav evt. aflæggere.

11 Årets gang i bigården August
Bifamilien Æglægningen for nedadgående. Ved godt sensommertræk kan det dog gå op. Stadig fart på små nye familier (sværme og aflæggere). Træk på Brombær, Gyldenris, Snebær, og Lyng Biavleren Sidste høst senest 10. august (det er på landet). Fodring. Myresyrebehandling. Fodring afsluttes inden 1. september, ikke senere den 15. september

12 Årets gang i bigården September
Bifamilien Der produceres fortsat vinterbier Træk på Gyldenris og Asters. Samler pollen til brug i foråret. Biavleren Fodring afsluttes. Bistadet gøres vinterklar: Sæk over magasin og ned bag tavler. Gl. yngeltavler sendes til omsmeltning. Oprydning.

13 Årets gang i bigården Oktober, november, december
EIGIL HOLM Lærebog i BIAVL Bifamilien Bifamilien sidder stille og sparer på energien. Ved godt vejr i oktober, lidt træk på Asters. Går i vinterklynge, når det nærmer sig kuldegrader. Biavleren Bring orden i rammer efter tavlevask. Læs om bier. Funder over den kommende sæson.

14

15 Indretning af en Bigård
Husk at udlevere temahæfte ’Bier i Haven’

16 Bigård i naturen Bigård i haven
Vandrebiavl Lys Ro Vand

17 Bigård i haven Privat grund – må gerne holde bier hvis de ikke generer andre Naboerne – snak med dem … Placering hvor det er praktisk Op ad et hegn eller hæk (2 m høj) Væk fra stier/legepladser Læ - men alligevel med sol Helst syd/vestvendt Tørt underlag – ikke fugtigt Pas på overhængende træer Adgang til vand Hvis der klages? DBF’s ansvarsforsikring VAND – loven siger at der skal være adgang til vand indenfor 200 meter! Men undgå at bierne bruger din nabos vanddam eller svømmepøl hvis det er den nærmeste kilde til vand. Lave et vandingsanlæg: F.eks. En murerbalje med en tørveklyne – det gør vandet lidt surt - det kan de godt li’. Eller et gammelt drypvandsanlæg fra et drivhus ned ad et bræt i en balje. Men placer den udenfor flyveretning – så skider de ikke i den når de flyver væk fra stadet! KLAGER: Man kan klage til kommunen hvis man synes at ’generne’ er væsentlige – så har kommunen pligt til at undersøge det! Og de kan i sidste ende også forbyde biholdet. DBF og den lokale biavlerforening kan hjælpe med råd og vejledning.

18 Bigård i naturen På andres ejendom – skal man bede om tilladelse til at etablere en bigård Der skal skiltes med navn/adresse/telefon numre Placering hvor det er praktisk Væk fra stier/vej men man skal kunne køre tæt på stedet … Læ - men alligevel med sol Helst syd/vestvendt Tørt underlag – ikke fugtigt Pas på lavninger – koldt luft Pas på overhængende træer Adgang til vand Hvis der klages? DBF’s ansvarsforsikring Biavler Brum v/ Birger Brum Brumvej 24 8580 Heden Mobil:

19 Vandrebiavl På andres ejendom – skal man bede om tilladelse til at etablere en bigård Staderne skal skiltes med navn/adresse/telefon numre Placering hvor det er praktisk Så tæt som muligt på afgrøderne Man skal kunne køre tæt på stedet Læ - men alligevel med sol Helst syd/vestvendt Tørt underlag (står ikke så længe) Adgang til vand Skal synes (sundhedsattest) både v/etablering og fraflytning Attesten må højst være 14 dage gammel ved flytning Biavler Brum v/ Birger Brum Brumvej 24 8580 Heden Mobil:

20 Placering af Bistaderne Temperaturen omkring bistadet en varm junidag
Temperatur en varm juni dag Meteorologerne siger der er 20 grader –men det er målt 2 meter over jorden Bierne færdes der hvor der er varmest. Stader med meget sol har en længere aktivitetsperiode. Hvis der kun er 12 grader – 2 meter op – så vil bierne kun flyve når solen varmer på stadet! Men alligevel kan bierne godt li’ at der er lidt halvskygge fra et træ når det er allervarmest! Temperaturen omkring bistadet en varm junidag

21 Opstilling af Bistaderne
For at undgå fejlflyvninger kan man bruge forskellige opstillinger : Man kan også plante noget ind imellem staderne Og man kan også male dem i forskellige farver. En smags sag – men det er bedst at de ikke står for tæt på hinanden i snorlige rækker!

22 Opstilling af Bistaderne
For at undgå fejlflyvninger kan man bruge forskellige opstillinger : Man kan også plante noget ind imellem staderne Og man kan også male dem i forskellige farver. En smags sag – men det er bedst at de ikke står for tæt på hinanden i snorlige rækker!

23 Opstilling af Bistaderne
For at undgå fejlflyvninger kan man bruge forskellige opstillinger : Man kan også plante noget ind imellem staderne Og man kan også male dem i forskellige farver. En smags sag – men det er bedst at de ikke står for tæt på hinanden i snorlige rækker!

24

25


Download ppt "Sådan starter den nye sæson !!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google