Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læring i det hyperkomplekse samfund - museumsdidaktiske overvejelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læring i det hyperkomplekse samfund - museumsdidaktiske overvejelser"— Præsentationens transcript:

1 Læring i det hyperkomplekse samfund - museumsdidaktiske overvejelser

2

3 Deocentrisme Antropocentrisme Polycentrisme

4 Flere muligheder end man kan overskue: ”Fremmedkontingens”

5 Flere muligheder end man kan overskue: ”Fremmedkontingens”
Kompleksitet

6 Usikkerhed på egenkompleksitet: “Autokontingens”
Flere muligheder end man kan overskue: ”Fremmedkontingens” Kompleksitet

7 Usikkerhed på egenkompleksitet: “Autokontingens”
Flere muligheder end man kan overskue: ”Fremmedkontingens” Hyperkompleksitet

8 Afsender Modtager Deocentrisme Antropocentrisme Polycentrisme

9 Afsender Modtager Tradition Deocentrisme Antropocentrisme
Polycentrisme

10 Afsender Modtager Tradition Forklaring Deocentrisme Antropocentrisme
Polycentrisme

11 Afsender Modtager Tradition Forklaring Fortolkning Deocentrisme
Antropocentrisme Polycentrisme

12 Videnstraditioner Afsender Autoritet Modtager Tradition Forklaring
Fortolkning Deocentrisme Antropocentrisme Polycentrisme

13 Videnstraditioner Afsender Autoritet Ekspert Modtager Tradition
Forklaring Fortolkning Deocentrisme Antropocentrisme Polycentrisme

14 Fortolkningsbidrager
Afsender Videnstraditioner Autoritet Ekspert Fortolkningsbidrager Modtager Tradition Forklaring Fortolkning Deocentrisme Antropocentrisme Polycentrisme

15 Læring

16 Læring Læringstyper Kvalificering, dvs. tilegnelse af færdigheder og kundskaber Socialisering, dvs. at blive del af en større sammenhæng Subjektivering, dvs. at træde frem som en unik person, institution eller virksomhed

17 Læring Læringstyper Kvalificering, dvs. tilegnelse af færdigheder og kundskaber Socialisering, dvs. at blive del af en større sammenhæng Subjektivering, dvs. at træde frem som en unik person, institution eller virksomhed Læringsstimulering Enhver form for ydre påvirkning, der kvalificerer, socialiserer og/eller subjektiverer

18 Læring Læringstyper Kvalificering, dvs. tilegnelse af færdigheder og kundskaber Socialisering, dvs. at blive del af en større sammenhæng Subjektivering, dvs. at træde frem som en unik person, institution eller virksomhed Læringsstimulering Enhver form for ydre påvirkning, der kvalificerer, socialiserer og/eller subjektiverer Læringsformer Kumulativ Assimilativ Akkomodativ

19 Læringsformer

20

21 1. ordens læring: y = tx

22 1. ordens læring: y = tx

23 2. ordens læring: y = tx2

24 2. ordens læring: y = tx2

25 2. ordens læring: y = tx2

26 3. ordens læring: y = x3 + tx

27 3. ordens læring: y = x3 + tx

28 3. ordens læring: y = x3 + tx

29 3. ordens læring: y = x3 + tx

30 4. ordens læring: Forandring af læringstopologi

31 Læringsformer Bemærk, at man i brugen af disse videns- og læringsformer skal tage hensyn til alders- og uddannelsestrin, jvf. f.eks. Steen Beck og Birgitte Gottlieb (Elev/Student - en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet studiekompetence. DIG, SDU 2002) som advarer mod en for ”optimistisk” anvendelse af 3. ordens læring i f.eks. gymnasiet, hvor man måske skal give eleverne lov til at ”smage” på det, men ikke skal tro at det kan praktiseres fuldt ud. Altså: Det skal introduceres som et redskab til strukturel kobling med den videregående uddannelse, men ikke som an aktivitet i egen ret (s. 73). Se også Søren Nymark: ”Læring, forandring og organisation - et kritisk perspektiv”, in: Allan Christensen et al. (red.): Den lærende organisations begreber og praksis. Aalborg Universitetsforlag, Aalborg Her bruger Søren Nymark 1., 2. og 3. ordens læring på den lærende organisation. Dette ”appliceres” på en folkeskolesammenhæng af Mai-Britt Herløv Petersen: ”Når skoleledernetværk gør en forskel i skoleudviklingen”, in: Dialog om efteruddannelsen, Kroghs Forlag, 2000.

32 ”Det er en edderkop” - kumulativ

33 ”Det er en edderkop” - kumulativ ”Jeg er en kænguru” - assimilativ

34 ”Det er en edderkop” - kumulativ ”Jeg er en kænguru” - assimilativ ”Hvordan gør man her?” - akkomodativ

35 Kommunikationsmodel

36 Kommunikation som transfer
Subjekt Subjekt In order to understand the social function anf contribution of the Internet, one must understand what ocmmunication is. Normally: Tranfer model. Luhmann: Communication as mutual irritations and double contingency (cf. the present situation). ”Let” ”Svært” Vidensobjekt

37 Kommunikation som transfer
Subjekt Subjekt ”Formidling” In order to understand the social function anf contribution of the Internet, one must understand what ocmmunication is. Normally: Tranfer model. Luhmann: Communication as mutual irritations and double contingency (cf. the present situation). ”Let” ”Svært” – gøres let Vidensobjekt

38 Kommunikation som ”reframing”
Omverden Subjekt In order to understand the social function anf contribution of the Internet, one must understand what ocmmunication is. Normally: Tranfer model. Luhmann: Communication as mutual irritations and double contingency (cf. the present situation). Vidensobjekt

39 Kommunikation som ”reframing”
Omverden Subjekt Forstyrrelse In order to understand the social function anf contribution of the Internet, one must understand what ocmmunication is. Normally: Tranfer model. Luhmann: Communication as mutual irritations and double contingency (cf. the present situation). Framing - reframing Vidensobjekt

40 Vidensformer

41

42

43

44

45 Vidensformer

46 Viden i det hyperkomplekse samfund

47 Viden i det hyperkomplekse samfund

48 Viden i det hyperkomplekse samfund

49 Viden i det hyperkomplekse samfund
Viden, de kender (men vil have mere af)

50 Viden i det hyperkomplekse samfund
Viden, de kender (men vil have mere af) Viden der nytter

51 Viden i det hyperkomplekse samfund
Viden, de kender (men vil have mere af) Viden der nytter Viden der genfortolkes

52 Viden i det hyperkomplekse samfund
Viden, de kender (men vil have mere af) Viden der nytter Viden der genfortolkes Videnskulturen (den materielle og institution)

53 Objekts- og vidensformer

54 Kundskabs- og færdighedsaspekter

55 Kundskabs- og færdighedsaspekter
Socialitet/individualitet (komm./fortolkning) Socialitet/individualitet (komm./fortolkning) Historie (fortid) Historie (fortid) Æstetik (fremtid) Materialitet (teknik/natur)

56 Kundskabs- og færdighedsaspekter
Socialitet/individualitet (komm./fortolkning) Socialitet/individualitet (komm./fortolkning) Historie (fortid) Historie (fortid) Æstetik (fremtid) Materialitet (teknik/natur)

57 Museumsfagets genstands-, lærings- og videnspyramide
Kultur Kreativitet Kompetencer Færdigheder Socialitet Æstetik Historie Materialitet

58 Konklusioner Fra kendsgerning (”sådan er det”) til kendsgerning og ”optik” (fokus på fortolkningsaspektet

59 Konklusioner Fra kendsgerning (”sådan er det”) til kendsgerning og ”optik” (fokus på fortolkningsaspektet Fra kulturens selvfølgelighed til kulturens afselvfølgeliggørelse

60 Konklusioner Fra kendsgerning (”sådan er det”) til kendsgerning og ”optik” (fokus på fortolkningsaspektet Fra kulturens selvfølgelighed til kulturens afselvfølgeliggørelse Fra paratviden til paratviden, nytteviden og omfortolkningsviden

61 Konklusioner Fra kendsgerning (”sådan er det”) til kendsgerning og ”optik” (fokus på fortolkningsaspektet Fra kulturens selvfølgelighed til kulturens afselvfølgeliggørelse Fra paratviden til paratviden, nytteviden og omfortolkningsviden Fra ”lære” til ”lære at lære”

62 Konklusioner Fra kendsgerning (”sådan er det”) til kendsgerning og ”optik” (fokus på fortolkningsaspektet Fra kulturens selvfølgelighed til kulturens afselvfølgeliggørelse Fra paratviden til paratviden, nytteviden og omfortolkningsviden Fra ”lære” til ”lære at lære” Fra indlæring til indlæring og omlæring

63 Konklusioner Fra kendsgerning (”sådan er det”) til kendsgerning og ”optik” (fokus på fortolkningsaspektet Fra kulturens selvfølgelighed til kulturens afselvfølgeliggørelse Fra paratviden til paratviden, nytteviden og omfortolkningsviden Fra ”lære” til ”lære at lære” Fra indlæring til indlæring og omlæring Museumsfagets objektformer

64 Konklusioner Fra kendsgerning (”sådan er det”) til kendsgerning og ”optik” (fokus på fortolkningsaspektet Fra kulturens selvfølgelighed til kulturens afselvfølgeliggørelse Fra paratviden til paratviden, nytteviden og omfortolkningsviden Fra ”lære” til ”lære at lære” Fra indlæring til indlæring og omlæring Museumsfagets objektformer Museumsfagets kundskabsaspekter

65 Konklusioner Fra kendsgerning (”sådan er det”) til kendsgerning og ”optik” (fokus på fortolkningsaspektet Fra kulturens selvfølgelighed til kulturens afselvfølgeliggørelse Fra paratviden til paratviden, nytteviden og omfortolkningsviden Fra ”lære” til ”lære at lære” Fra indlæring til indlæring og omlæring Museumsfagets objektformer Museumsfagets kundskabsaspekter Kundskabspyramiden: En museumsdidaktik?

66 Konklusioner Fra kendsgerning (”sådan er det”) til kendsgerning og ”optik” (fokus på fortolkningsaspektet Fra kulturens selvfølgelighed til kulturens afselvfølgeliggørelse Fra paratviden til paratviden, nytteviden og omfortolkningsviden Fra ”lære” til ”lære at lære” Fra indlæring til indlæring og omlæring Museumsfagets objektformer Museumsfagets kundskabsaspekter Kundskabspyramiden: En museumsdidaktik? Fra snævert til bredt kommunikations-, lærings- og vidensbegreb


Download ppt "Læring i det hyperkomplekse samfund - museumsdidaktiske overvejelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google