Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konjunktiv Introduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konjunktiv Introduktion."— Præsentationens transcript:

1 Konjunktiv Introduktion

2 Modus Verber kan overordnet bøjes på tre måder (modus):
Indikativ (fortællemåde) Imperativ (bydemåde) Konjunktiv (ønskemåde)

3 Indikativ Ved indikativ udtrykker vi det, vi mener er den konkrete, ufarvede virkelighed: La casa es nueva Voy a Madrid

4 Indikativ omfatter forskellige tempus (tider)
Præsens (nutid): Juan dice que hace mal tiempo Perfektum (førnutid): Juan dice que ha hecho mal tiempo Imperfektum (datid - uafsluttet): Juan dice que hacía mal tiempo Preteritum (datid – afsluttet), fx Juan dice que hizo mal tiempo Futurum (nær fremtid): Juan dice que va a hacer mal tiempo

5 Konjunktiv Ved konjunktiv kan man udtrykke noget
usikkert: Es posible que la casa sea nueva fremtidigt: Tomaré un café cuando llegue a casa ikke neutralt såsom afsenders ønsker, følelser, frygt, vurdering: Deseo que le llames

6 Regelmæssig bøjning Præsens konjunktiv
Regelmæssig bøjning er nem at huske, da man stort set blot skal skifte et ‘a’ ud med et ‘e’ eller omvendt: hablar comer vivir 1. hable 1. coma 1. viva 2. hables 2. comas 2. vivas 3. hable 3. coma 3. viva 1. hablemos 1. comamos 1. vivamos 2. habléis 2. comáis 2. viváis 3. hablen 3. coman 3. vivan

7 Uregelmæssig bøjning Præsens konjunktiv
Uregelmæssige verber har deres egen bøjning i konjunktiv, som det fx kan ses nedenunder: ser (at være) saber (at vide/kende) tener (at have) 1. sea 1. sepa 1. tenga 2. seas 2. sepas 2. tengas 3. sea 3. sepa 3. tenga 1. seamos 1. sepamos 1. tengamos 2. seáis 2. sepáis 2. tengáis 3. sean 3. sepan 3. tengan

8 Konjunktiv i hovedsætninger
Konjunktiv i hovedsætninger forekommer ikke særligt ofte, men de optræder i følgende tilfælde: a) udtryk for ønsker, fx - Que aproveche (Velbekomme) - Que duermas bien (Sov godt) - Que tengas un buen viaje (God rejse) b) i forbindelse med ‘måske’: quizá(s), tal vez, acaso fx Quizás/tal vez/acaso venga Juan. (Måske kommer Juan) Obs! dog ikke ved a lo mejor der tager indikativ: fx A lo mejor viene Juan.

9 Konjunktiv i bisætninger
Konjunktiv optræder hyppigst i bisætninger, som kan inddeles således: a) En bestemt type verbum i hovedsætningen Her er det en bestemt type verbum i hovedsætningen før bisætningen, der bestemmer, at verbet i bisætningen skal bøjes i konjunktiv. b) Relativsætning, der indeholder et ønske eller et krav til korrelatet c) En bestemt type bisætningsindleder Disse konjunktivstyrende verber optræder i forbindelse med que-sætninger (=at-sætninger), hvor konjunktiven er fremkaldt af et udtryk for: 1) Vilje (fx querer) Quiero que mi hijo hable castellano. Jeg vil have, at min søn taler spansk. Ønske (fx esperar og desear) Espero/deseo que me conteste pronto. Jeg håber/ønsker, at De vil svare hurtigt. Forbud (fx no permitir) Permiten que yo la visite. De tillader, at jeg besøger hende. Ordre (fx decir que) Dile que venga. Sig til ham, at han skal komme. Forslag (fx recomendar) ¿Me recomienda que le escriba? Vil De anbefale, at jeg skriver til hende? Nødvendighed (fx ser importante) Es importante que sea un hombre cariñoso. Det er vigtigt, at det er en kærlig mand. 2) Følelser (fx tener miedo) Tengo miedo de que no me escriba. Jeg er bange for, at han ikke skriver til mig Egen vurdering (fx ser bueno/malo, etc.) Es bueno que sepan español. Det er godt, at de kan spansk. Obs! Men ikke konjunktiv ved menings- og ytringsverber som pensar, creer, opinar, decir: Piensa que Juan es guapo. Kun hvis der står ‘no’ foran et menings- og ytringsverbum, skal der være konjunktiv: No piensa que Juan sea guapo. 3) Usikkerhed/tvivl Es posible que no devuelva el dinero. Det er muligt, at han ikke giver pengene tilbage.

10 En bestemt type verbum i hovedsætningen
Disse verber optræder i forbindelse med que-sætninger (=at-sætninger), hvor konjunktiven er fremkaldt af et udtryk for: 1) Vilje (fx querer) Quiero que mi hijo hable castellano. Jeg vil have, at min søn taler spansk. Ønske (fx esperar og desear) Espero/deseo que me conteste pronto. Jeg håber/ønsker, at De vil svare hurtigt. Tilladelse (fx permitir) Permiten que yo la visite. De tillader, at jeg besøger hende.

11 En bestemt type verbum i hovedsætningen
Ordre (fx decir que) Dile que venga. Sig til ham, at han skal komme. Forslag (fx recomendar) ¿Me recomienda que le escriba? Vil De anbefale, at jeg skriver til hende? Nødvendighed (fx ser necesario) Es necesario que sea un hombre cariñoso. Det er nødvendigt, at det er en kærlig mand.

12 En bestemt type verbum i hovedsætningen
2) Følelser (fx tener miedo) Tengo miedo de que no me escriba. Jeg er bange for, at han ikke skriver til mig Egen vurdering (fx ser bueno/malo, etc.) Es bueno que sepan español. Det er godt, at de kan spansk. 3) Usikkerhed/tvivl Es posible que no devuelva el dinero. Det er muligt, at han ikke giver pengene tilbage.

13 Relativsætning, der indeholder et ønske eller et krav til korrelatet
Der findes mange forskellige relative pronomener på spansk. Her fokuseres for overskuelighedens skyld kun på que, som er et af de mest anvendte. Que forbindes hyppigt med verberne desear, necesitar, querer og buscar: Deseo/necesito/quiero un piso que sea barato. Jeg ønsker en lejlighed, som er billig. Necesita un banco que tenga una economía sana. Han har brug for en bank, der har en sund økonomi.

14 En bestemt type bisætningsindleder
De mest forekommende bisætningsindledere, der tager konjunktiv, er følgende: para que (for at) Te lo digo para que lo sepas. Jeg fortæller dig det, for at du skal vide det. antes de que (før/førend at) Antes de que me levante, leo un poco Før jeg står op, læser jeg en smule. sin que (uden at) Dilo sin que lo oiga él Sig det uden at han kan høre det. como si (som om) Bebe vino como si fuera agua. Han drikker vand, som om det var vand. cuando (fremtid) Cuando yo sea grande, me compraré un coche. aunque (’selvom’ ved hypoteser) Vendré aunque llueva.


Download ppt "Konjunktiv Introduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google