Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DJF Netværket Fremtidens Intelligente Faresti Adfærdsforskere, DJF IKT forskere, DJF/DTU IT-virksomheder Inventarvirksomheder Brancheorganisation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DJF Netværket Fremtidens Intelligente Faresti Adfærdsforskere, DJF IKT forskere, DJF/DTU IT-virksomheder Inventarvirksomheder Brancheorganisation."— Præsentationens transcript:

1 DJF Netværket Fremtidens Intelligente Faresti Adfærdsforskere, DJF IKT forskere, DJF/DTU IT-virksomheder Inventarvirksomheder Brancheorganisation

2 DJF Netværket: Formål •Forum for innovativ idé udveksling •Virksomheder: forskningsbaseret viden som integreret del af udviklingsprojekter •Forskere: målrette forskning mod emner som kan finde kommerciel anvendelse •Finde samarbejdspartnere til innovative projekter •Udgangspunkt: Fremtidens faresti til søer

3 DJF Faringen Stort økonomisk potentiale Ihjellægning Døde under fødsel Iltmangel Sult Nedkøling Miljø Faringshjælp Soens adfærd 20 % dødelighed

4 DJF Management Faringshjælp kan redde grise Andersen and Hauvik, 2004

5 DJF Faringshjælp kan redde grise……. (bl.a. aftørring, råmælk, lagt til patte) White et al., 1996

6 DJF Overvågning/management ved faring •Management kan redde mange grise –Fjerne fosterhinder –Rense luftvejen –Aftørre grisen –Hjælpe gris til patten/varmelampen •Større potentiale ved store kuld med høj dødelighed •Større potentiale i store besætninger med batch faringer

7 DJF MEN arbejdskraft er dyr: Kan det effektiviseres ? •Ved intelligent stiindretning og klimastyring •Målretning af indsats mod problem kuld/grise

8 DJF Dag 2-varmetab mindre kritisk Varmetilførsel til alle grise Nyfødte grise – varmetab kritisk Opvarmet hule

9 DJF Hele stien med gulvvarme Bedre pattegrise- overlevelse ? Varme stress ? Zoneopdelt sti Hindre varme stress Mulighed når søer er løse Valg af farested ? Varmetilførsel i grises 1.levedøgn

10 DJF Gulvvarme Hurtigere genetablering af kropstemperatur efter fødsel Timer efter fødsel Varme>kontrol P<0.001

11 DJF Gulvvarme Hurtigere råmælk til problemgrise Tid efter fødsel (timer) 0 1 2 4 6 8 15 12 10 6 3 Kontrol Varme 0 P Kontrol Antal grise som har diet

12 DJF Gulvvarme •Mindre dødelighed –Varme: 1,4 ± 0,48 døde –Kontrol: 2,6 ± 0,93 døde •Varmebelastning - men ingen negativ effekt på faringsforløb og grises vitalitet ved fødsel •I valgforsøg: søer fravælger ikke at fare på varmt gulv, hviler mere på varmt gulv Hvile areal m/u varme Aktivitets areal

13 DJF Gulvvarme kan redde pattegrise •MEN: –Stort varmeforbrug –Risiko for varmestress •DERFOR: –Zoneopdeling af stien –Varme aktiveres før fødsel af 1.gris –Detailstyring af gulv/hulevarme nødvendig –Sikre ved stiindretning at soen farer på varme gulv

14 DJF Bred T-sti (270*270=7,3 m 2 /sti) 70 200 270 2020 160 10 15 45 Skrå liggevæg Pattegrisehule Foder Vand 14 % 19 % 39 %

15 DJF 15 Bred T-sti Styring af soens adfærd ser lovende ud; Mere udvikling før sti optimeret mht. hygiejne og abejdsforhokld Mere udvikling af varmestyring nødvendig

16 DJF MEN arbejdskraft er dyr: Kan det effektiviseres ? •Ved intelligent stiindretning og klimastyring •Automatisk identifikation af problemkuld/målretning af indsats mod problem kuld/grise –Risiko for iltmangel (dødfødte, svage ved fødsel) –Uvitale grise (underafkølede, farer vild) –Risiko-søer (syge, sløve)

17 DJF Dødfødte grise - 7.2 % af totalfødte Std-Fødselsint. Yver 8 Die 8Ligge E Die 24 Yver 24 Andet Fødselsint. Dødfødt Std.var i fødselsintervaller, min % dødfødte

18 DJF  Lav vitalitet hos levende grise  Dårlig råmælksoptagelse  Øget risiko for høj dødelighed Levendefødte grise i risikogruppe ved lange faringer Forekomst af lange fødselsintervaller  Iltmangel og dødfødte

19 DJF Varme tændt i stiens gulv redebygning adfærdsskift aktivitet Farings start Fødsel af enkelte grise Alarm tælle grise fødselsproblemer gris med forkert placering Grise tæt på so Grise bruger hule Målrettet indsats mod problemfaringer

20 DJF Målrettet indsats mod grise som underafkøles 21.0 C 28.0 C T +15 min

21 DJF Overvågning management Stiindretning Højere pattegrise overlevelse Bedre sovelfærd God hygiejne, gode arbejdsforhold Bedre image Klimastyring Den intelligente faresti Fremtidens Intelligente Faresti


Download ppt "DJF Netværket Fremtidens Intelligente Faresti Adfærdsforskere, DJF IKT forskere, DJF/DTU IT-virksomheder Inventarvirksomheder Brancheorganisation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google