Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skoven Biologi i 8. kl..

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skoven Biologi i 8. kl.."— Præsentationens transcript:

1 Skoven Biologi i 8. kl.

2 En rig skov? Hvad får os til at synes, at skoven er rig? Giv nogle bud….

3 En rig skov Folketingets forståelse af en rig skov:
Der skal være levesteder til mange forskellige slags dyr og planter Der skal være mulighed for friluftsliv for mennesker

4 Levesteder for planter
De vigtigste planter i en skov er jo træer! Hvad kendetegner en skov, der især består af bøgetræer? Af rødgran? Af eg? Af birk? Levner træerne levesteder til små planter?

5 Levested for planter Hvilke kår-faktorer spiller en rolle for hvilke planter, der findes på et bestemt sted?

6 Kårfaktorer Lys Fugt PH Næring Trafik Vind Dyr

7 Se http://www.sns.dk/natura2000/naturtyper/default.htm
Bøgeskoven Der findes en lang række undertyper af bøgeskove. De inddeles især i forhold til jordbunden. Det medfører en vidt forskellig undervegetation Se

8 Granskoven Alle Ikasts nærmeste skove er egentlig granplantager
Det gælder, Skelhøj, Gludsted, Nørlund, Kompedal De få skove på Ikastegnen, der ikke er granplantager er Stenholt skov ved Klosterlund og mod vest er der Løvbakkeskoven ved Herning.

9 Granplantagerne Det almindeligste grantræ er rødgran
Der findes mange andre grantræer En gruppe er ædelgraner, som har plasticagtigt voksede nåle, der ikke stikker. Sitkagran er hårdfør, men stikkende. Douglasgran kendes på harpiks-bobler i barken på stammen.

10 Nåletræer Du kan lære mange gran-arter at kende ved at gå i Skelhøj og læse de blå skilte Andre nåletræer er lærk og fyr.

11 Så går vi rundt om… Enebærbusken har også nåle, men kan vel dårligt kaldes et nåletræ. Vokser især på heder

12 Levested for dyr Hvilke kår-faktorer har betydning for, om der er gode levesteder for dyr?

13 Levesteder for dyr Kårfaktorer af betydning for dyrene: Fødemuligheder
Fjender – herunder sygdom Gemmesteder/flugtmuligheder Redeplads/revir Vand Ro/uro


Download ppt "Skoven Biologi i 8. kl.."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google