Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Egedal Kommune: Mette Skougaard Mads Ærtebjerg Nielsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Egedal Kommune: Mette Skougaard Mads Ærtebjerg Nielsen"— Præsentationens transcript:

1 Egedal Kommune: Mette Skougaard Mads Ærtebjerg Nielsen
Smørumvang Vandværk Egedal Kommune: Mette Skougaard Mads Ærtebjerg Nielsen Dette er Egedals master for PowerPoint oplæg, som alle medarbejdere skal bruge, når de holder oplæg på vegne af Egedal Kommune. Den skal sikre har samme ensartethed og genkendelighed. Gem PowerPoint masteren på dit eget drev, før du går videre. Decentrale enheder og institutioner kan indsætte deres eget logo i øverste højre hjørne. Hvis muligt skal det gå helt til kant eller flugte med højre kant på Egedal logoet nederst på diaset. For at indsætte eget logo skal du gå ind i diasmasteren under menuen Vis vælg Master – Diasmaster. Slet teksten i boksen i øverste højre hjørne og indsæt eget logo. Logo indsættes ved at gå ind i menuen Indsæt vælg Billede – Fra fil og find logoet på eget drev, cd eller hvor du nu har gemt det. Du kan tilpasse størrelsen på logoet ved at klikke på det så det bliver aktivt og trække/skubbe med musen i hjørnet. Hvis du trækker/skubber på siderne risikerer du at forvrænge formatet. Du kan flytte rundt på logoet ved at klikke på boksen så den bliver aktiv og flytte den med musen Bundbjælken med logo og skriften Verdana er obligatorisk. Brug ikke skrifttypen Max i PowerPoint, da det vil medføre et meget stort dokument, som bliver tungt at arbejde med. Vi anbefaler, at du har dato på dine slides, men ønsker du at fjerne det, så vælg Sidehoved og sidefod i menuen Vis. Her kan du fjerne datoen eller vælge mellem en fast dato, du selv bestemmer, eller automatisk opdatering af dato til dags dato. Du kan også tilføje diasnummer. Du har mulighed for at skrive en bundtekst i fodnoten med fx begivenhed eller dit navn og enhed. For at skrive din egen bundtekst i fodnoten eller slette standartteksten, skal du gå ind i diasmasteren i menuen Vis. Vælg Master – Diasmaster og skriv din bundtekst i fodnoten. Placering af tekstbokse og billeder er ment som en hjælp – det kan ændres efter behov. Du må kun bruge farverne fra Egedals Designmanual til layoutet i diashowet. Find farvekoderne i Logo- og designmanualen på EgeNettet. Har du spørgsmål så kontakt Iben Trolle (lokal 6251) eller Eva Max Andersen (lokal 6256) i Udviklingsenheden.

2 Egedal Kommune er tilsynsmyndighed
Påbud om at vandværket skal tilvejebringe tilfredsstillende Vandkvalitet, hurtigst muligt og senest den 11. august 2014. 2. gangs dispensation til overskridelse af kvalitetskrav for NVOC og farvetal. Stillet krav om at I skal indsende et projekt med de foranstaltninger som vandværket vil sætte i værk for at forbedre kvaliteten (tidsplan & økonomi).

3 Hvorfor har kommunen meddelt et påbud?
Indholdet af NVOC (4-6,5 mg/l) og farvetal (10-20 mg pt/l) fra Smørumvang Vandværk overskrider Miljøministeriets kvalitetskrav til drikkevand (Bek. Nr / )

4

5 Hvorfor har kommunen meddelt et påbud - fortsat?
Kommune har ifølge vandforsyningsloven (§62) ”Opfylder vandet i et alment vandforsyningsanlæg ikke de kvalitetskrav der er udsted í medfør af loven, drager kommunalbestyrelsen omsorg for, at årsagen hertil påvises og sørge for, at der hurtigst muligt træffes udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af vandets kvalitet…”

6 Hvad er årsagen til det forhøjet indhold af NVOC og farvetal?
Naturstyrelsen er i gang med kortlægning af grundvandet i området. Udvaskning af naturligt organisk stof. Generelt problem i området. Smørumvang Vandværk har de største problemer. Måske på grund af de mange moseområder i området, hvor vandværket henter sit vand.

7 Er indholdet af NVOC og farvetal farligt?
Nej. Egedal Kommune har været i dialog med embedslægen som har tilkendegivet at det er ok at Egedal Kommune meddeler dispensation. GEUS har i 2005 forestået en generel udredning med det formål at vurdere konsekvenserne af at hæve kvalitetskravet for NVOC fra 4 til 6 mg/l. Rapportens konklusioner gav ikke grundlag for at nedsætte kvalitetskravet. Fandt usikker korrelation med kim-tal ved 22 grader. Smørumvang har haft Under kvalitetskrav.

8 Kan Egedal Kommune ikke blot fortsætte med at meddele dispensation???
Nej. Lovgivningen giver Egedal Kommune mulighed for maksimalt at meddele dispensation to gange af 3 år. I ganske særlige tilfælde efter godkendelse af Naturstyrelsen og EU kan Kommunen meddele dispensation til yderligere 3 år.

9 Muligheder for forbedringer af vandkvalitet
Ny kildeplads. Mindre sandsynlig for at finde vand med et lavt indhold af NVOC i nærområdet. Videregående Rensning f.eks. Aktiv kul, membran. Miljøprojekt 993. Problematisk for mindre vandværker, både økonomi og ekspertise. Tilslutning til andet vandværk. Fuldstændig overtagelse eller fortsætte som distributionsværk.

10 Videre forløb I skal bestemme hvordan at problemet skal løses.
Aftalt med bestyrelsen at I inden den 1. august fremsender en plan for hvad I vælger at gøre.

11 Indsatsplan Værebro - møde med vandværker – 22. juni 2009.


Download ppt "Egedal Kommune: Mette Skougaard Mads Ærtebjerg Nielsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google