Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Menneskerettighedskonventioner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Menneskerettighedskonventioner"— Præsentationens transcript:

1

2 Menneskerettighedskonventioner
Grundlæggende: Den universelle menneskerettighedserklæring fra 1948 FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap – en konvention blandt mange Dialogredskaber Strukturelle instrumenter For alle dele af staten (incl. regioner, kommuner, myndigheder, institutioner)

3 Konventioners karakter
Globalt formulerede I konkurrence med sig selv – og dem, der ligner DK mest Altid dækket af de mest vidtgående bestemmelser (f.eks. Handicapkonventionens Artikel 4(4) IMR, handicapkonventionen.dk

4 Alle har grundlæggende rettigheder
FN’s Handicapkonvention skal sikre, at mennesker med handicap kan nyde rettigheder på lige vilkår med andre Altså ingen nye rettigheder i konventionen Visionen fortæller os hvor DH gerne vil hen. Altså hvad DH overordnet arbejder for at opnå.

5 Flere typer af rettigheder
Borgerlige og politiske: Skal opfyldes straks (kaldes umiddelbar realisering) Økonomisk, sociale og kulturelle: Skal opfyldes efterhånden (kaldes progressiv realisering) Kollektive f.eks. et rent miljø, rent vand m.m. (en ny dimension i rettighedsdagsordenen)

6 Konventionens opbygning
Præambel: Minder om et forord – ikke bindende 50 artikler: 1-5, 8 og 9: Generelle rettigheder 6 og 7: Særlige grupper 10-30: konkrete rettigheder 31-33: særlige statslige forpligtelser 33-50: formalia Tillægsprotokol: Borgere kan klage til Handicapkomiteen – endnu ikke underskrevet af DK

7 Særlige grupper – multipel diskrimination
I risiko for at blive diskrimineret af flere årsager på en gang: Kvinder og piger, Art. 6 og 7, se også Kvindekonventionen Børn, Art 7, se også Børnekonventionen Migranter, Art 18, se også flygtninge- og racediskriminationskonventioner Men også finde støtte mod diskrimination i andre konventioner: Ældre – ingen selvstændig konvention

8 Overordnede budskab i Handicapkonventionen
Principper: Lige muligheder Art. 3f Inklusion Art. 3c Ikke-diskrimination Art. 3b og art. 5 Mangfoldighed Art. 3a og h Art. 8(1)b Redskaber til at opfylde principperne: Rimelig tilpasning Art. 2 og Art. 5(3) Tilgængelighed Art. 9

9 Konventionen understreger
Mennesker med handicap har rettigheder Ret til de samme muligheder som alle andre borgere Ret til at være inkluderet i hele samfundet Ret til ikke at blive diskrimineret på grund af handicap

10 Artikel 2 – vigtige definitioner
Universelt design – udformning af omgivelserne, så de kan anvendes af alle Rimelig tilpasning – nødvendige justeringer, som sikrer lige muligheder Kommunikation og sprog i al sin mangfoldighed – herunder informations- og kommunikationsteknologi Diskrimination på grund af handicap – negativ usaglig forskelsbehandling

11 Artikel 3 – konventionens 8 principper
Vigtige pejlemærker Anvendelige i det konkrete arbejde med og for mennesker med handicap

12 Konkrete rettigheder F.eks:
Lighed for loven (12), adgang til retssystemet (13), frihed og sikkerhed (14), frihed for tortur og umenneskelig behandling (15), udnyttelse, vold og misbrug (16), ret til familie (23), privatliv (22), personlig mobilitet (20), uvildigt tilsyn (16(3)) Uddannelse (24), sundhed (25), habilitering/rehabilitering (26), arbejde (27), levefod (28), kulturel deltagelse (30). Ytringsfrihed (21), politisk deltagelse (29).

13 Særlige forpligtelser for staten
Indsamling af data og statistik (Art. 31) Internationalt samarbejde – nord/syd, nord/nord, syd/syd (Art. 32) Overvågning af implementeringen (Art. 33) Hvert 4. år rapport om konventionens implementering i Danmark til FN-komiteen

14 Tillægsprotokol Mulighed for individuel klage
Først efter at have udtømt nationale muligheder (klageadgange, retssager) Komiteen skal vurdere, om den vil behandle klagen Regeringen følger ikke nødvendigvis afgørelsen fra komiteen om f.eks. erstatning eller omgørelse af beslutning

15 Konventionen i kommunen
Konventionen gælder også i kommunen, der skal efterleve den Derfor en god idé at bruge konventionen som værktøj i tilgangen til arbejdet i kommunen Herunder som fundament for den kommunale handicappolitik En fælles brainstorm, hvor alle kan byde ind med bud på spm. Skrives op på planche. Ikke kun i DH men også i handicaporganisationerne i øvrigt

16 Konventionen i kommunen
Ingen forventer at alt skal laves om på en gang i kommunen – progressiv realisering Til gengæld forventes det, at der ved alle beslutninger tages højde for menneskerettighederne. Det er f.eks. ved: - ændringer af folkeskolen - når der etableres eller ændres boligbyggeri - ved fastlæggelse af kvalitetsstandarder - mmm Kom evt. med konkrete eksempler fra konkrete afdelinger – måske spørge deltagerne om de har eksempler?

17 Konventionen lokalt Baggrund for lokal handicappolitik
Brug konkrete lokale eksempler Brug konventionens sprog og begreber Igen – et dialogredskab – ikke et våben En konkret politikændring er ikke pr. definition brud Internetforbindelse – hvor man viser DH hjemmeside og lokale hjemmesider

18 Materialer til konventionen
Lille guide til konventionen Institut for menneskerettigheder:


Download ppt "Menneskerettighedskonventioner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google