Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Perifer intravenøs adgang

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Perifer intravenøs adgang"— Præsentationens transcript:

1 Perifer intravenøs adgang
- for 7 semester Center for Klinisk Undervisning

2 Program Indikationer/Kontraindikationer I.V. kanylens anatomi
Valg af kanylestørrelse og punktursted Komplikationer Øve anlæggelse af I.V. adgang på fantom Øve anlæggelse af I.V. adgang på hinanden Problemer

3 Efter undervisningen skal I kunne:
Læringsmål Efter undervisningen skal I kunne: Kende indikationer og kontraindikationer Vælge korrekt kanylestørrelse samt punktursted Anlægge I.V. adgang korrekt Kende de hyppigste komplikationer samt behandlingen af disse Vide hvilke tiltag man kan gøre for at optimere succesraten hos ”svære” patienter

4 Indikationer Medicinering inkl. fuldblod og blodkomponenter
Væsketerapi Her skal man fortælle om de forskellige indikationer for Venflon. Det er vigtigt at understrege at I.V. adgang kun skal bruges hvis behovet for adgang er kortvarig. Såfremt man må forvente et længerevarende forløb skal man anvende CVK (centralt vene kateter – ligges i V. Cava Superior over højre atrium). Det skal dog siges at ude i klinikken anvender man Venflonet indtil det ikke fungerer mere, dvs. man anvender ikke de 72 timer som max. Grænse. Det ændrer dog ikke på at vi skal sige det!

5 Kontraindikationer Absolutte Hudinfektion over påtænkt punktursted
Thrombophlebitis i punkturregionen Relative Ved kirurgi skal man anvende vener på modsatte side af det kirurgiske indgreb Over led Vener i nedre ekstremiteter Vena Mediana Cubiti Punktur i veneklap Absolutte kontraindikationer: beskriv symptomerne for infektion dvs. varme, rødme, hævelse evt. pusdannelse. Mht. tromboflebitis er det karakteristisk at der tidligere har været etableret I.V. adgang i området, der er de klassiske infektionstegn samt ømme evt. konsistensøgede vener ved palpation. Relative kontraindikationer: Ved kirurgiske indgreb skal punkturen foretages på modsatte side af det kirurgiske indgreb, dette skyldes at der skal være nemt at bedøve pt., give medicin, muskelrelaksantia etc. under indgrebet. Det er generende for pt. at have et venflon liggende over leddene, dette bør undgås – altid starte så distalt som muligt. Undgå at lægge venflonet i underekstremitetens vener samt i vena mediana cubiti, da der er større risiko for udvikling af trombophlebitis disse steder, især i vena mediana cubiti (kan opstå meget hurtigt). Hvis man kan se/palpere en veneklap, må man finde et andet punktursted, da man ellers blot vil ødelægge klappen og sidde fast i denne med nålen.

6 I.V. kanylens anatomi Nålen er lidt længere end kanylen/katetret, dette skyldes at den er spids og anvendes til selve venepunkturen. Endvidere afstiver den teflon-katetret så dette kan indføres intravasalt. Injektionshuset med den i dette tilfælde lyserøde prop anvendes til medicingivning. Jf. at de forskellige størrelser af venflons benævnes efter proppens farve (vender tilbage til dette på næste slide) Nålegrebet bruges til at trække nålen lidt tilbage når man har punkteret venen. Såfremt man ikke trækker nålen tilbage, vil man komme til at dobbeltpunktere venen. Fyldningskammeret: fyldes med blod når man er intravasalt med katetret – hold øje med dette, derefter skal du trække nålen lidt tilbage! Proppen med luer-låsen: bruges til at give væske, blod osv.

7 Valg af kanylestørrelse
Blå Venflon: Pædiatri samt pt. med små vener Lyserød Venflon: Almindelig væsketerapi Grøn Venflon: Operative indgreb, infusion af store væskemængder, almindelig blodtransfusion Grå Venflon: Hurtig transfusion af fuldblod eller blodkomponenter Brun Venflon: Forceret blodtransfusion Anvend mindst mulige kanylediameter Lokalanalgesi bør anvendes ved brug af kanyler over 1,4 mm i diameter. Anvend mindst mulige kanylediameter, da dette giver pt. færre gener ved indstik og reducerer den mekaniske irritation. En lille kanylediameter giver en bedre blodgennemstrømning uden om kanylen, hvilket mindsker evt. skadelig effekt på venevæggen af de infunderede lægemidler. Benævn evt. størrelserne, såfremt den interesserede student spørger: Blå: 0,8 x 25 mm Lyserød: 1,0 x 32mm Grøn: 1,2 x 45mm Grå: 1,7 x 45 mm Brun: 2,0 x 45mm

8 Valg af punktursted Synlig palpabel (gaffel)vene så distalt som muligt under hensyntagen til valgt kanylestørrelse Anlæg evt. stase forinden, for at få venerne til af fremstå tydeligere. Overensstemmelse mellem kanylelængde og længden af det valgte lige venestykke tilstræbes.

9 Valg af punktursted Start altid så distalt som muligt, såfremt det mislykkes eller pt. skal have anlagt en ny venflon, kan du blot gå lidt mere proksimalt.

10 Komplikationer Trombophlebitis Hæmatom Infiltration/ Ekstravasation
Luftemboli Kateteremboli Trombophlebitis ses ved lang anvendelsesvarighed af katetret, infusion af hypertone eller kaliumholdige opløsninger, mekanisk irritation (for stor kanylestørrelse) samt våde forbindingsstoffer. Seponer venflon og observer pt.´s tilstand (mere herom på slide 15) Hæmatom og infiltration/ekstravasation: seponer venflon, stop evt. infusion, komprimer og hold pt.´s hånd over hjertehøjde Luftemboli: har ikke den store betydning ved små mængder luft, men undgå alligevel altid luftbobler når pt. fx får I.V. væsketerapi Kateteremboli: Man må aldrig genindføre stålkanylen i katetret efter påbegynd adskillelse. Overskæres katetret, vil kateterfragmentet kunne føres til højre hjertehalvdel med arytmi og lungeemboli til følge. Thromboemboli Husk at en perifer I.V. adgang kun må benyttes kortvarigt. Skal seponeres efter 72 timer eller ved udvikling af komplikationer

11 Trombophlebitis Trombophlebitis ses ved lang anvendelsesvarighed af katetret, infusion af hypertone eller kaliumholdige opløsninger, mekanisk irritation (for stor kanylestørrelse) samt våde forbindingsstoffer. Seponer venflon og observer pt.´s tilstand (mere herom på slide 15) Hæmatom og infiltration/ekstravasation: seponer venflon, stop evt. infusion, komprimer og hold pt.´s hånd over hjertehøjde Luftemboli: har ikke den store betydning ved små mængder luft, men undgå alligevel altid luftbobler når pt. fx får I.V. væsketerapi Kateteremboli: Man må aldrig genindføre stålkanylen i katetret efter påbegynd adskillelse. Overskæres katetret, vil kateterfragmentet kunne føres til højre hjertehalvdel med arytmi og lungeemboli til følge.

12 Trombophlebitis Trombophlebitis ses ved lang anvendelsesvarighed af katetret, infusion af hypertone eller kaliumholdige opløsninger, mekanisk irritation (for stor kanylestørrelse) samt våde forbindingsstoffer. Seponer venflon og observer pt.´s tilstand (mere herom på slide 15) Hæmatom og infiltration/ekstravasation: seponer venflon, stop evt. infusion, komprimer og hold pt.´s hånd over hjertehøjde Luftemboli: har ikke den store betydning ved små mængder luft, men undgå alligevel altid luftbobler når pt. fx får I.V. væsketerapi Kateteremboli: Man må aldrig genindføre stålkanylen i katetret efter påbegynd adskillelse. Overskæres katetret, vil kateterfragmentet kunne føres til højre hjertehalvdel med arytmi og lungeemboli til følge.

13 Anlæggelse af I.V. Adgang
Demonstration

14 1 2 3 4 5 6 0) Anlæg stase Desinfektion x 2 med lufttørring efter hver afspritning Find velegnet gaffelvene med lige ben Venflon håndteres med 3-punktsgreb. Venen immobiliseres ved traktion af huden distalt for punkturstedet. Punkturen foretages i ca graders vinkel. Venen er punkteret når blodet ses i opsamlingsproppen. Stålkanyle og kateter føres samlet ca. 5 mm frem i venen. Herefter trækkes stålkanylen få mm tilbage og holdes in situ, mens katetret føres fremad i venen. 8) Stasen slippes. Huden lige proksimalt for teflonkateterspidsen komprimeres med 1. Eller 2. Finger, hvorefter stålkanylen udtages helt og den hvide prop skrues på. 9) Verificer korrekt intravasal beliggenhed af katetret, ved infusion af 5-10 mL NaCL (Sterilt vandt til venflon armene) 9) Steril gazeserviet anbringes under infusionshuset. Venflon fixeres med plaster 7 8 9

15 Anlæggelse af I.V. Adgang
Øve på Fantom

16 Anlæggelse af I.V. Adgang
Øve på hinanden

17 Problemer I Dårlig venefylde - Pt. skal have ekstremiteten under hjertehøjde - Evt. brug af varme klude eller anbringelse af ekstremitet i varmt vand - Små slag på håndryggen eller massage over regionen - Knytte-pumpe bevægelse af patientens hånd Rullende vener - Retrahér huden distalt for indstiksstedet - Palmarflektion af håndleddet Mislykket indstik/Hæmatom - Ved udvikling af hæmatom skal stasen og IV katetret straks fjernes. Punktursted komprimeres og ekstremiteten løftes højt NB! Vær altid tålmodig

18 Problemer II Infiltration/Ekstravasation - traume afhænger af mængde samt type af infunderet væske. - Stop infusion og fjern kateter - Afkøl det afficerede område Thrombophlebitis - Stop infusion og fjern kateter (Overvej dyrkning af kateterspids) - Elevation af afficerede ekstremitet - Analgetika - NSAID - Overvej antikoagulantia og/eller phlebectomi Vigtigt at behandle idet tilstanden kan progrediere til cellulitis, gangræn, DVT, sepsis eller lungeemboli Husk skriv lidt om infiltration. Traumet afhænger af typen af medicin. Om væsken er hyper- eller hypoton osv.

19 Spørgsmål ?

20 Tak for i dag Forfattere Simon Skibsted Mogensen Rikke Hedeland


Download ppt "Perifer intravenøs adgang"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google