Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Preben Ulrich Pedersen, lektor phd Afdeling for Sygeplejevidenskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Preben Ulrich Pedersen, lektor phd Afdeling for Sygeplejevidenskab"— Præsentationens transcript:

1 Preben Ulrich Pedersen, lektor phd Afdeling for Sygeplejevidenskab
Ældres ernæring: udfordringer og mulige interventioner på tværs af sektorerne Preben Ulrich Pedersen, lektor phd Afdeling for Sygeplejevidenskab A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

2 Tema for konferencen Inddragelse af patienten i udviklingen af pakken - Vi stiller spørgsmålet: Hvad nytter en beskrivelse af et forløb, en pakke med kvalificeret fagligt indhold, hvis ikke det fungerer i den kliniske hverdag og i borgernes hjem? De beskrevne forløb, som f.eks. ernæring, skal nå patienten/borgeren og have effekt. A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

3 Tema for oplæg Interventioner skal nå patienten/borgeren og have effekt. Det forudsætter at de er: relevante acceptable gennemførlige kommunikeret og efterleves, af alle A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

4 Hvorfor forløbstanken?
A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

5 Faktorer af betydning for ernæringsindtagelsen
Hos patienten Pårørende og personale Kostforplejningssystemet Indtagelsen Omgivelserne Pedersen, 2004 og Nieuwhuisen, 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

6 Metoder der kan øge ernærings-indtagelsen
Beriget kost Tilskudsdrikke Sondeernæring Medinddragelse af patienterne i egen kostforplejning A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

7 Medinddragelse har fokus på
Patientens adfærd Viden, normer, holdninger, værdier, etc Muligheder (spiseproblemer, lødig kost, hjælp) Støtte, vejledning, opmuntring fra personale, pårørende A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

8 Kontinuitet Patienten/borgeren er den eneste fast faktor i et forløb
Kvalitetsbrist ved sektor skift Person skift A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

9 Relevans, acceptabel Afgøres i et samarbejde mellem patient/borger og sundhedsprofessionel og vurderes på adfærden hos patienten ”Løsningen” eksisterer ikke Kan geriatriske patienter inddrages i egen kostforplejning? A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

10 Principper for effektiv ernærings intervention
Interventionen skal have personlig mening for den enkelte/gruppen Baseres på: Egen opfattelse (self-assessment), selv-evaluering og feed-back Aktiv deltagelse Anvende flere kommunikationskanaler Kilde: Contento et al, 1995 A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

11 Gennemførlighed Kan dette effektueres i en klinisk praksis, hvor man har fulgt patienterne i 4 måneder? A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

12 Population Kontrol Intervention n=135 n=107 Medianalder 76 76
(65-97) (65-95) Mænd 26 % 32 % Kvinder 74 % 68 % Akut 59 % 53 % Elektiv 41 % 47 % A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

13 Medinddragelse af patienten i egen kostforplejning
Systematisk vurdering – af behov for assistance ved måltider Beregning af energi- og proteinbehov Daglig kostregistrering Daglig evaluering af kostindtagelse Systematisk vejledning, information og undervisning af patienten Kontaktpersonsordning A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

14 Daglig kontakt med patienten
Åben spørgsmål som udgangspunkt for dialog: Som du kan se ud fra indtagelse det sidste døgn så….hvad kan vi gøre ved det? Eks: Hvis væskeindtaget er højt (ofte vand) og energi og proteinindtagelse lav..kunne du drikke noget andet end vand? Hvad vil du selv foreslå?…. A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

15 Ændring i energiindtagelsen
A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen Pedersen, 2005

16 Ændring i proteinindtagelsen
A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen Pedersen, 2005

17 Ernæringsindtagelse Kontrol grp. Interventions grp. Hoftenær fraktur:
Energi kJ (+/-1205) 6521 (+/- 1617) p= 0.000 Protein g 45,6 (+/-11.9) 67,1 (+/- 15.7) p= 0.000 Hofte/knæ alloplastik: Energi kJ (+/- 1499) 6559 (+/- 1642) p= 0.001 Protein g (+/-12.8) 69.2 (+/-15.1) p= 0.000 Kilde: Pedersen, 2005 A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

18 IADL-aktiviteter ved indlæggelsen og efter 4 mdr.
Kontrol grp Interventions grp n=95 n=80 Indl. 4 mdr. p Indl. 4 mdr. p (%) (%) (%) (%) Kan selvstændigt Opretholde hjem Inter. I hjem Inter. U. hjem A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

19 Kommunikeret Til patienten Til kolleger Grad af indtagelse
Effekt i forhold til behov (hvad får patienten ud af det i forhold til det, der er vigtigt for den konkrete patient) Til kolleger Indhold af minimum data sæt A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

20 Identifikation af dokumentationsområder
Formål: at beskrive hvilke områder om ernæring, der som minimum skal indsamle data om for at foretage en fyldestgørende dokumentation. A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

21 Identifikation af dokumentationsområder
Litteraturstudie Screeningsskemaer for identifikation af ernæringstruede patienter Periode 1982 – 2008 Publiceret 71 screenings/vurderingsinstrumenter Eksklusion: Instrumenter med fokus på specifik patientgruppe. A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

22 Identificerede områder
Antropometri BMI / vægt / højde (17 instrumenter) Vægtøgning / vægttab (19 instrumenter) Klinisk vurdering (fysisk fremtræden – overvægtig, undervægtig etc.) (3 instrumenter) Biokemi (albumin etc.) (2 instrumenter) Muskel- og fedtmasse (1 instrument) A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

23 Identificerede områder
Indtagelse Type af diæt/kostform (12 instrumenter) Ændringer i fødeindtag / diæt (2 instrumenter) Evnen til at spise Behov for assistance (selvhjulpen, hjælp osv.) (9 instrumenter) Mundhulens tilstand (1 instrument) Tygge- og synkeproblemer (5 instrumenter) A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

24 Identificerede områder
Faktorer, der indirekte påvirker indtagelsen og behov Alder (5 instrumenter) Smagssansen (1 instrument) Appetit ( ændringer i appetit, appetitløshed etc.) (14 instrumenter) Spisevaner (tid, sted, rutiner, miljø etc.) (1 instrument) Gastrointestinale symptomer (opstød, kvalme, opkastninger osv.) (4 instrumenter) Mave-tarmfunktion (5 instrumenter) A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

25 Konklusion Der lader til at være enighed om at der er behov for data indenfor følgende 4 hovedområder: Antropometri Indtagelse Patientens evne til at spise Faktorer, der indirekte påvirke indtagelse og behov A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

26 Hvis ernæringsintervention skal have effekt…
Udgangspunkt i patientens opfattelse af sin situation Være relevant, acceptabel, gennemførlig Baseres på egenvurdering og feed-back Indtagelse kombineret med effekt Identifikation af konkrete indsatsområder Behov for assistance, vejledning, etc Kontinuitet Kommunikation af hvad der motiverer og faktisk ”virker” Kompetent personale og tilbud Forståelse for forløbstankegangen A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen

27 Tak for opmærksomheden
A A R H U S U N I V E R S I T E T Institut for Folkesundhed Afdeling for Sygeplejevidenskab Preben Ulrich Pedersen


Download ppt "Preben Ulrich Pedersen, lektor phd Afdeling for Sygeplejevidenskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google