Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et fagligt løft af folkeskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et fagligt løft af folkeskolen"— Præsentationens transcript:

1 Et fagligt løft af folkeskolen
2014 / 2016 ? Et fagligt løft af folkeskolen

2 Overordnede indsatser
MÅL Overordnede mål Overordnede indsatser Længere og varieret skoledag Kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenkling Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes På sigt skal eleverne i 8. klasse kunne det samme, som 9. klasse kan i dag!

3 UNDERVISNING = aktivitetstimer? Undervisning = fagopdelt undervisning + understøttende undervisning Timetal (en gennemsnitlig skoleuges længde over et år) 30 timer = børnehaveklasse til 3. klasse 33 timer = 4. til 6. klasse 35 timer = 7. til klasse

4 ANTAL NYE LEKTIONER 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl.
Ekstra lektioner Efter + 3 + 2 + 4 +4 + 1 Dansk Før 11 10 9 6 7 Matematik 5 4 Engelsk 2 3 1 2. fremmedsprog Natur/teknik Geografi Idræt Musik Håndarbejde, sløjd, hjemkundsk. Valgfag Fagopdelte lektioner 22 23 26 27 28 32 30 25 31 Understøttende undervisning 7,7 6,75 6,0 5,0 6,2 7,2 Heraf fx bevægelse/motion Skoleugens længde i timer inkl. pauser 21,1 21,8 24,5 25,4 25,7 26,6 30,2 28,4 33 35

5 ÆNDRING AF LEKTIONER Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen. Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen. Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin.

6 UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING
Hvor er SFO og klub? Understøtte den fagopdelte undervisning Kan konverteres til fagopdelt undervisning (kommune el. skole) Mulighed for dispensation for veksling til to voksne i klassen (kommune) Motion og bevægelse i gennemsnit dagligt i 45 minutter – indgår både i fagopdelt eller understøttende undervisning Obligatorisk tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse – målrettes både de fagligt stærke og de fagligt svage elever Kan varetages af pædagoger eller andre med relevante kompetencer (kan også støtte læreren i den fagopdelte undervisning)

7 FAGOPDELT UNDERVISNING
2. fremmedsprog = tysk/fransk – obligatorisk fra 5. klasse, mulighed for fritagelse fra 7. klasse Håndværk og design = sløjd og håndarbejde Madkundskab = hjemkundskab Gratis diagnostiske test og værktøjer til tidlig identifikation af ord- og talblindhed

8 ÅBNE SKOLE Større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen Samarbejde med kommunale musik- og billedskoler Opfylde undervisningspligt ved valgfag i fx musikskole eller elitesport i forening

9 UDSKOLING Valgfag obligatorisk for 7. til 9. klasse
Valgfag, der ikke indgår i prøverækken, men som eleven undervises i, skal indgå i projektopgaven Afdækning af, hvordan afgangsprøven får øget betydning (fx mindst karakteren 2 i dansk og matematik) FSA ændres til 9. klasseprøven Afsluttende prøve i idræt – prøvefag til udtræk Mulighed for eliteklasser i idræt – optagelse på baggrund af sportsligt niveau Talentklasser i musik – ansøgning til ministeriet

10 BEDRE UNDERVISNINGSMILJØ
Udvikling af klare og obligatoriske indikatorer for elevers undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden på baggrund af Dansk Center for Undervisningsmiljøs termometer God praksis og eksemplariske forløb indsamles Læringskonsulentkorps Klasseledelse indgår i den samlede efteruddannelsesindsats

11 REGELFORENKLING, fx.. Fælles Mål – først dansk og matematik (2013)
Andre end lærere kan varetage skolebiblioteksfunktionen Fælles ledelse af folkeskoler, mellem folkeskoler og dagtilbud/fritidshjem samt ungdomsskoler og folkeskoler Dannelse af pædagogisk råd frivilligt for kommunen Elevplan og kvalitetsrapport (2013) Fleksible rammer for klasselærerfunktion – timetalskrav udgår 50 % - reglen for holddannelse bortfalder for 4. – 10. klassetrin Ingen holddannelsesregler for understøttende undervisning

12 Hvad kan vi sætte i værk 2014?


Download ppt "Et fagligt løft af folkeskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google