Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TVÆRGÅENDE FORSKNINGSSPOR: LEDELSE og ORGANISATION

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TVÆRGÅENDE FORSKNINGSSPOR: LEDELSE og ORGANISATION"— Præsentationens transcript:

1 TVÆRGÅENDE FORSKNINGSSPOR: LEDELSE og ORGANISATION
Birgit Ryberg, lektor VIA UC, leder af videncenter for Ledelse og Organisationsudvikling Martin Gylling, adjunkt, Professionshøjskolen Metropol Mikala Hansbøl, projektleder og forsker, Educationlab, University College Sjælland Rene B Christiansen, lektor, Educationlab, University College Sjælland TVÆRGÅENDE FORSKNINGSSPOR: LEDELSE og ORGANISATION ”Ledelse og spredninger af brande, blomstringer og braklægninger i demonstrationsskoleprojekterne”

2 Oplægget (inc en 8-siders udvidet tekst om vores tanker) kan hentes
som pdf ved at taste overgang.wikispaces.com i din browser

3 Overordnet forskningsspørgsmål
Hvordan opstår og konfigureres ledelse og spredninger af “brande”, “blomstringer” og “braklægninger” i demonstrationsskoleprojekterne? Underspørgsmål: Hvor møder demonstrationsskoleprojekterne ledelse i skolen? Hvilke aktører befordrer ledelse af den ledelse, der allerede leder (styrer) organisationen? Hvorledes forholder skoleledelse sig til ledelse i og af demonstrationsskoleprojekterne? Hvilken ledelsesfeedback kan iagttages, og på hvilken måde bliver ledelsesfeedback hhv. fremmende eller hæmmende for projekternes gennemslag på skolen?

4 Metoder Følg aktørerne! (á la Latour 2005). Det vil sige, at vi bestræber os på at følge ledelse og spredninger af “brande”, “blomstringer” og “braklægninger” i deres mangfoldige (hybride) artikuleringer, som de opstår og bevæges i praksis i relation til projekterne. Der er tale om en processuel forskningstilgang med fokus på bevægelser i uddannelsespraksisser, der arbejder med relationer mellem uddannelse og it, som praksisser (jf. Hansbøl, 2010). - løbende desk research - observationer på skolerne - tekststudier (skriftlig materiale i praksis) - samtaler med forskellige skoleaktører - beskrivelser af de socio-materielle arrangementer på skolerne - beskrivelser af de forskellige interventioner i projekterne - andet...

5 Plan for gennemførelse
Interventionerne løber af stablen fra februar Det kan være interessant og væsentligt for eksempel at følge bevægelserne allerede i interventionerne som forbereder til interventionerne på skolerne. Vi forestiller os en mulig intensiv periode i begyndelsen (og måske allerede der identificeringer af eksempler på ledelse og spredninger i form af brande, blomstringer og braklægninger) og så en række nedslag (processuelt) undervejs. Vi skal finde ud af, hvordan vi håndterer geografisk spredning, 16 skoler og tre projekter. Vil vi vælge for eksempel to skoler ud fra hvert projekt, som vi følger mere nært med praksiografiske “snapshots” (Mol)? I givet fald, hvorfor? Hvad tilbyder det at forståelses- og beskrivelsesmuligheder?

6 Sporets vidensprodukter
Projektet og de forskellige spor bidrager til: udviklingen af principper og begreber for it-pædagogisk ledelse og spredning i et hverdags- og emergerende strategiperspektiv samlet i en artikel af os som forfattere (udgives inden projektets afslutning)

7 Bruun Jensen, C. (2004): Researching Partially Existing Objects: What Is an Electronic
Patient Record? Where Do You Find It? How Do You study It? Working Paper no. 4. Centre for STS Studies, Department of Information and Media Studies, Aarhus University. Lokaliseret på www : Danmarks Evalueringsinstitut (2013). Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling. [download her] Hansbøl, M. (2010). Researching relationships between ICTs and education: Suggestions for a science of movements. Lokaliseret på www : https://www.ucviden.dk/portal-ucsj/files/ /Hansboel_2009.pdf Hjorth, D. 2011: ”On provocation, education and entrepreneurship”. Entrepreneurship & Regional Development. 23: 1, London: Routledge. Hjorth, D. 2012: Handbook on Organisational Entrepreneurship. (eds.) Cheltenham: Edward Elgar.   Juelskjær, M. (red) (2011). Ledelse af uddannelse - at lede det potentielle. Samfundslitteratur. Latour, B. (2005). Reassembling the Social. Oxford University Press. Massumi B. 2002: “Parables for the virtual: Movement, affect, sensation”. Durham & London: Duke University Press. Mol, A. (2002): The Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Duke University Press. Ratner, H. (2011). Skolelederen gennem ild og vand – når strategi og brandslukning mødes. I: Juelskjær, M. (red) (2011). Ledelse af uddannelse - at lede det potentielle. Samfundslitteratur. Side Ratner, H. (2011a). Promises of Reflexivity. [dissertation - download her]. Strathern, M. (2004): Partial Connections: Updated Edition. AltaMira Press. Originally published in 1991 by the Association for Social Anthropology in Oceania. Zournazi, M. 2002: ”Hope – New philosophies for change”. Kap. 10. Australia: Pluto Press.


Download ppt "TVÆRGÅENDE FORSKNINGSSPOR: LEDELSE og ORGANISATION"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google