Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde - Ny strategi og organisationstilpasninger i HCK

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde - Ny strategi og organisationstilpasninger i HCK"— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde - Ny strategi og organisationstilpasninger i HCK
10. februar 2010

2 Vision og målsætninger for HCK – Vi skal være ambitiøse og målrettede for at nå vores mål
“Handicapcenter København vil være et myndighedscenter, der effektivt leverer kompetent rådgivning og vejledning af høj kvalitet. Med et værdibaseret udgangspunkt, vil vi være proaktive og turde tænke nyt og anderledes i arbejdet med at skabe et bedre liv for borgere med funktionsnedsættelse. Vore medarbejdere skal være eksperter, og kunne arbejde projektorienteret og evidensbaseret. Derfor vil vi satse på faglig udvikling og skabe interessante opgaver, som gør det muligt for Handicapcenter København at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere og ledere” HCK Vision HCK skal levere rettidig kvalificeret sagsbehandling, råd og vejledning til byens borgere med behov for handicap-relaterede ydelser. Dette skal ske på en måde, således at borgerne oplever sig involveret i beslutninger, omhandlende dem selv eller deres familie. Såvel myndigheds- som mere udøvende foranstaltninger, skal bevilges indenfor det serviceniveau som er besluttet. Arbejdsprocesserne skal generelt være kendetegnet ved at såvel beslutning som udmøntning af afgørelser sker på et solidt metodisk og fagligt analytisk grundlag. HCK skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdernes kompetencer udnyttes til fulde, og hvor der hersker en god trivsel, båret af en anerkendende dialog og en stærk og målrettet centerledelse. Der skal vedvarende fokuseres på gennemsigtighed i arbejdsgange og struktur, og udviklingstiltag og kompetenceudvikling prioriteres. Målsætninger

3 Social-forvaltningen Politiske og lov-givningsmæssige krav
HCK skal understøtte en række krav – Målsætninger, resultatmål og politiske og lovgivningsmæssige krav Socialforvaltningens målsætninger Udgangspunktet er borgernes behov Respekt for borgernes forskelligheder Møde den enkelte med respekt Sikre overensstemmelse ml. forventninger (brugernes, politikernes, omverdenens) Førende i udviklingen af det sociale arbejde Krav til HCK Sikker drift – god økonomistyring og kvalitetssikring Effektive processer og ressourceudnyttelse og bedre udnyttelse af foranstaltningsmuligheder Rette kvalitet og serviceniveau Bedre resultater for borgerne En attraktiv arbejdsplads for medarbejderne Ny strategi for HCK – og at der skabes et solidt grundlag for fremtidssikring. Fra Resultatkontrakt 2010 Social-forvaltningen Resultatmål 10 mål; 2-4 under hver af de følgende emner: Effektiv ressourceudnyttelse Bedre resultater for borgerne Attraktiv arbejdsplads Sikker drift Resultatkontrakt De ti resultatmål Politiske og lovgivningsmæssige krav Kvalitet i sagsbehandlingen (indhold) Overholdelse af sagsbehandlingsfrister (tempo) Rette serviceniveau Understøtte krav fra Handicapplan Politiske og lov-givningsmæssige krav

4 Masterplan for Strategi 2010-2013 – Fem strategiske spor skal drive rejsen
Målsætninger Strategiske spor Effektiv Kvalitetssikring & Rette Serviceniveau 2013 ”High performance myndighedscenter – Danmarks bedste” Time 2012: Myndighedscenter - med fokus på evidens og effektstyring God Økonomistyring & Resultatopnåelse Løbende kvalitets og service forbedring 2011 2011: Myndighedscenter - et fundament bygget på god styring og solid kvalitetssikring Kvalificeret undersøgelses-grundlag Effektive Processer Masterplan inklusiv strategiske spor og indsatsområder Støttesystemer 2010 Q3-Q4 Færre hjemvisninger Økonomistyring : Myndighedscenter - kendetegnet ved strategisk tilgang, og gennemarbejdede processer Løbende optimering Komplicerede enkeltsager Detailbudgetter for teams Stærk og Målrettet Ledelse & Organisation 2010 Q2 Skabeloner og indsatsområder Service ift. budget Prognoser/ analyse Ledelsesstøtte Lean implemen-tering Resultataftaler, handleplan, milepæle God ledelse i HCK Målrettet Kompetence-udvikling og God Trivsel 2010 Q1 Træning og udvikling Organisering Mål, roller og ansvar Strategisk kompetenceudvikling HCK strategi og implementeringsplan Plan for udviklig God trivsel .. I dag

5 Ny organisation og Centerledelse i HCK
Handicapcenter København Jimmy Streit Sekretariat Merete Lefeldt Økonomi Søren Sünksen HR Charlotte N. Kjær Visitation Bitten Christensen VOKSENOMRÅDET Voksenenhed Rikke Ø. Asmussen Hjælpemidler og Biler Christine Jensen Handicapkompen- serende Ydelser Mette Fredholt Børnefamilieenhed Susanne Kragh BØRNEFAMILIEOMRÅDET HJÆLPEMIDDELOMRÅDET Hjemmevejleder- enhed Merete Lefeldt

6 Organisering af Handicapkompenserende Ydelser for Børn og Unge
Områdechef, Mette Fredholt Ungegruppe § 41+42 Afdelingsleder* VK-funktion Børnegruppe §§ 41+42 *) Afdelingslederrollen i enheden Handicapkompenserende Ydelser varetages af én ny leder 6

7 Organisering af Børnefamilieenhed
Områdechef, Susanne Kragh Undersøgelses- og Vejledningsgruppe Afdelingsleder* Børnegruppe Afdelingsleder* Ungegruppe Afdelingsleder* Visitationsgruppe Visitationsgruppe *) Afdelingslederrollen i enheden Børnefamilieenheden varetages af én ny leder 7

8 Organisering af Voksenområdet
Voksenenhed Områdechef, Rikke Ø. Asmussen Hjemmevejlederenhed Souschef, Merete Lefeldt Faglig koordinator Pensionsgruppe Afdelingsleder* Visitationsgruppe Rikke Ø. Asmussen Handicapkompen-serende Ydelser Afdelingsleder* Hjemmevejleder-gruppe *) Afdelingslederrollen i Voksenenheden varetages af én ny leder, mens Rikke Ø. Asmussen varetager afdelingslederrollen for Visitationsgruppen

9 Organisering af Hjælpemidler og Biler
Områdechef, Christine Jensen Personlige hjælpemidler Afdelingsleder Tekniske hjælpemidler Afdelingsleder Biler Christine Jensen *) Afdelingslederrollen i enheden Hjælpemidler og Biler varetages af to nye afdelingsledere, mens Christine Jensen varetager afdelingslederrollen i Biler. 9

10 Organisering af Økonomi
Økonomichef Søren Sünksen Økonomi og Ledelsesinformation Faktura- og Controllergruppe 10 10

11 Oversigt over primære opgaver i Sekretariat
Souschef, Merete Lefeldt Borgerbetjening/ Reception Service- og Personalebetjening Drift af huset

12 Organisering af HR HR Charlotte N. Kjær HR 12 12

13 Organisering af Visitation
Visitationschef, Bitten Christensen Visitation 13 13

14 Overordnet plan for organisationsændringen
1 2 3 4 5 6 7 Individuel samtale med berørte med-arbejdere med nuværende chef (din chef indkalder dig) Mulighed for at afgive ønske til fremtidig enhed/gruppe Detail-beskrivelse af hver enhed (arbejds-grupper) Information om organisa-tionen inkl. bemanding Information om organisationstilpasninger Forberedelse og flytning Organisation på plads 10/2 10/2-24/2 2-11/3 12/3 12-26/3 26/3 April-maj


Download ppt "Informationsmøde - Ny strategi og organisationstilpasninger i HCK"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google