Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kulturforvalterkonference Strategisk ledelse i netværkssamfundet Kulturforvalterne, BF og CBS, Kilen, 29.9.2006. Ledelse af politisk styrede kulturorganisationer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kulturforvalterkonference Strategisk ledelse i netværkssamfundet Kulturforvalterne, BF og CBS, Kilen, 29.9.2006. Ledelse af politisk styrede kulturorganisationer."— Præsentationens transcript:

1 Kulturforvalterkonference Strategisk ledelse i netværkssamfundet Kulturforvalterne, BF og CBS, Kilen, 29.9.2006. Ledelse af politisk styrede kulturorganisationer i praksis – har folkebibliotekerne fået en ny rolle? Tine Vind, bibliotekschef Ballerup Bibliotekerne Ballerup Bibliotekerne

2 Strategisk ledelse i kulturinstitutioners bestyrelser •3 temaer: •A. Brugerbestyrelser og folkebiblioteker – roller og rammer. •B. Kulturinstitutioner – egen erfaring fra bestyrelsesarbejde i kunstens tjeneste •C. Ønsker og muligheder for politisk styrede organisationer og brugersamarbejde

3 A. Brugerbestyrelser og folkebiblioteker – roller og rammer. •Antagelse – direkte ledelsesvej? – På vej mod markedsmekaniske vilkår? •Offentlige ydelser – fra bruger til forbruger •Krav om indflydelse – har folkebibliotekerne fået en ny rolle? •Brugerbestyrelser og folkebiblioteker – generalisering ikke mulig •Ambassadørrolle for organisationen •Talerør for brugerne •Formel – uformel indflydelse, evt. politisk valgte medlemmer, forskelle i råderum •Arbejdsform á la frivilligt arbejde, venneforening m.v. •Stærk lokal forankring •Skaber netværk omkring biblioteket •Giver feedb-back til biblioteket – både ris og ros •Kan være medvirkende til at skabe øget fokus – også på det politiske niveau •Kommer på banen i krisesituationer – f.eks. Bibliotekslukninger •Kræver lydhørhed af både ledere og medarbejdere for at udnytte effekten

4 A. Brugerbestyrelser og folkebiblioteker – roller og rammer. •Praksis på Ballerup Bibliotekerne: •Ballerup Kommune: 46.654 indb. 1.1.2006 •Biblioteker: 1 hovedbibliotek, Ballerup, 2 filialer: Skovlunde og Måløv •Brugerråd på Måløv Bibliotek siden 1993 •Brugerråd på Skovlunde Bibliotek siden 1998 samt brugergruppe for børn 12-14 år indenfor musikområdet 1999-2003

5 Brugerråd i Skovlunde og Måløv: •Formelt nedsat med valg for 2 år ad gangen + medarbejderrepræsentanter •Åbne møder, årlig generalforsamling •Ingen politisk deltagelse •Rådgivende omkring bibliotekerne – især arrangements- og udstillingsvirksomhed •Ikke selvstændigt budgetansvar, men medansvar for arrangements- og udstillingsbudget •Kommer med gode råd – også når vi ikke har bedt om det! •Studiebesøg andre biblioteker – kulturhuse •Samarbejde brugerrådene imellem •Uundværlig praktisk hjælp ved afvikling af arrangementer og større begivenheder: Seniortræf i Skovlunde, Halloween i Måløv, markedsdage og den løbende kontakt i lokalmiljøet

6 Billeder fra hverdagen: Måløv Bibliotek - vintersøndagsarrangement

7 Halloween i Måløv

8 Skovlunde - heksetema

9 Frivilligt arbejde er hårdt – Skovlunde Bibliotek og ”Den gode historie”

10 •Udover bestyrelsesposter indenfor musikbiblioteksområdet dansk/internationalt •Medlem af Dansk Musik Informations Centers bestyrelse: 1999- 2003 ansat som projektleder samme sted 1995-1996 •Påstand: kulturinstitutioner er ikke sværere at styre end andre typer organisationer •Påstand: ordentlig drift og store kunstneriske visioner er ikke hinandens modsætninger •Find lighedspunkter frem for forskelle •Kulturbevillinger mere følsomme for offentlig debat •Små budgetter – stor bevågenhed •Skandalerne i kulturlivet giver omtale – mere værd end selve begivenheden? Eks. H.C. Andersen i Parken i 2005 B. Egne bestyrelseserfaringer – musik og biblioteker

11 C. Ønsker og muligheder for politisk styrede organisationer og brugersamarbejde •Få skabt rammerne fra forvaltningsniveau, politisk niveau til institution •Formulér politikker: f. eks. kulturpolitik, bibliotekspolitik, frivillighedspolitik etc. •Få et bredere udsyn – deltag i netværk og lær af de andre f. eks. www.kreativebyer.dk www.kreativebyer.dk •Brug brugerbestyrelserne: lad dem være med i formuleringerne af handlingerne og implementeringen af dem •Vær ydmyg overfor samarbejdet – demokrati kræver øvelse •Lad dem få mere direkte råderum f. eks. budgetansvar for delområder •Invitér til dem til at deltage på enten formel eller uformel vis – dan netværksgrupper, som man kan ”shoppe” i efter lyst og tid •Grib chancen ind i mellem og tag brugerbestyrelserne på ordet – biblioteket tåler også et arrangement på kanten af kvalitetskravene


Download ppt "Kulturforvalterkonference Strategisk ledelse i netværkssamfundet Kulturforvalterne, BF og CBS, Kilen, 29.9.2006. Ledelse af politisk styrede kulturorganisationer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google