Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© Copyright IBM Corporation 2007 Sådan får du drømmejobbet IBM Danmark  Anita Jacobsen – AMS Sector manager - Public.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© Copyright IBM Corporation 2007 Sådan får du drømmejobbet IBM Danmark  Anita Jacobsen – AMS Sector manager - Public."— Præsentationens transcript:

1 © Copyright IBM Corporation 2007 Sådan får du drømmejobbet IBM Danmark  Anita Jacobsen – AMS Sector manager - Public

2 © Copyright IBM Corporation 2007 IBM ConfidentialPage 2 IBM Nordic 2008 IBM - en global virksomhed  IBM’s hovedkontor ligger i Armonk, New York, USA  IBM har kunder i over 173 lande  IBM grundlagt 1911 og har ca. 385.000 medarbejdere på verdensplan  Omkring 65 % af IBM's omsætning kommer fra andre lande end USA Hovedkontor Nord- og Sydamerika ca. 170.000 ansatte Europa, Mellemøsten og Afrika ca. 100.000 ansatte Asia Pacific ca. 50.000 ansatte

3 © Copyright IBM Corporation 2007 IBM ConfidentialPage 3 IBM Nordic 2008  IBM Danmark har kontorer i Kgs. Lyngby, København, Allerød, Ballerup, Brøndby, Bullerup, Århus og Ålborg  IBM har ca. 5.500 medarbejdere i Danmark og ca 500 aktive partnere  IBM Danmarks omsætning i 2007: 10,1 mia. kroner  IBM tilbyder alle sine løsninger og serviceydelser i hele Danmark  Serviceydelser og Software udgør størstedelen af IBM’s omsætning IBM i Danmark - etableret 1950

4 © Copyright IBM Corporation 2007 IBM ConfidentialPage 4 IBM Nordic 2008 Mangfoldighed og ligestilling i IBM Danmark  Mangfoldighed  Ikke kun kvinder, men mange diversitets grupper. Både nationalt og internationalt  Ligestillings strategi I IBM Danmark  Tiltrække og fastholde kvinder  Karriereudvikling af kvinder i alle professioner  IBM Danmark og Ligestillings focus eksternt  Ligestillings ambasadør  Tiltrådt Charter for flere kvinder i ledelse

5 © Copyright IBM Corporation 2007 IBM ConfidentialPage 5 IBM Nordic 2008 Praktiske eksempler, set med kvindeøjne  Stor fokus på karriereudvikling, ikke kun ledere har leadership  Nogle talentprogrammer er med kvota  Mentor ordninger  Take away mm.  Thanks awards  Fleksibel arbejdstid og sted  Taking the stage  Sprog uden chikane  Næsten alle mænd holder deres barselsorlov  Teknologi og Piger

6 © Copyright IBM Corporation 2007 IBM ConfidentialPage 6 IBM Nordic 2008 Baseline rapport Status pr September

7 © Copyright IBM Corporation 2007 IBM ConfidentialPage 7 IBM Nordic 2008 Baseline Rapport Guidelines

8 © Copyright IBM Corporation 2007 IBM ConfidentialPage 8 IBM Nordic 2008 Back-up

9 © Copyright IBM Corporation 2007 IBM ConfidentialPage 9 IBM Nordic 2008 Baseline Rapport aktiviteter  At få øget andelen af kvinder og den kvindelige talentpulje i IBM dk generelt Flere kvindelige ansøgere:  1.1 Intensiveret branding af IBM overfor studerende, så IBM bliver attraktiv for og derfor mere søgt af kvindelige studerende  1.2 Branding af IBM overfor erhvervsaktive kvinder  1.3 Fokusere på andelen af kvindelige ansøgere i de områder af IBM’s forretning hvor der naturligt at flest kvindelige ansøgere Fastholdelse af talenter  1.4 Sikre en mere struktureret anvendelse af resultatet resultater fra de systematiske exit-samtaler  1.5 Øremærke særlige lønpuljer til kvinder, der ønskes fastholdt – en sådan blev senest uddelt i december 2007.

10 © Copyright IBM Corporation 2007 IBM ConfidentialPage 10 IBM Nordic 2008 Baseline Rapport aktiviteter fortsat…  At få øget andelen af kvinder i de højere ledelses niveauer  2.1 Kvindelige ledelsestalenter i IBM er sikret en passende mentor i IBM DK eller globalt.  2.1 Synliggøre de højtplacerede kvinder som rollemodeller  2.2 Synliggøre vores kvindelige talenter overfor ledelsen.  2.3 Skærpe fokus på karriereplan for kvindelige talenter.  2.4 Sikre at procenten af kvinder på IBM’s ledesludviklingsprogrammer understøtter strategien med kvinder i ledelse.  Øge andelen af kvinder i IBM DK’s øverste ledelse  3.1 Sikre at puljen af kvindelige talenter synligøres på tværs af forretningsenhederne i processen for at udvælge topledere i IBM.  3.2 Fast mentorordning for et antal udvalgte kvinder der er 1-2 jobs fra IBM Danmark’s topledelse  3.3 Shadowing, hvor kvindelige top-leder kandidater følger executives i minimum seks måneder.

11 © Copyright IBM Corporation 2007 IBM ConfidentialPage 11 IBM Nordic 2008 Baseline Rapport aktiviteter fortsat… Bearbejde den generelle forståelse i IBM Danmark omkring kvinder i ledelse og ligestilling generelt  4.1 Intensiv kommunikation til ledere på alle niveauer om ligestillingens indflydelsen arbejdsklimaet og det forretningsmæssige aspekt  4.2 Synliggøre IBM’s ligestillings strategi over for alle medarbejdere i IBM Danmark

12 © Copyright IBM Corporation 2007 IBM ConfidentialPage 12 IBM Nordic 2008 Charter for Flere kvinder i ledelse IBM Danmark forpligter sig ved underskiften til:  At udarbejde en strategi eller plan for at få flere kvinder i ledelse, eller fastholde en lige balance, samt igangsætte initiativer herfor.  At udvikle og opstille mål og/eller måltal for kvinder i ledelse, for andelen af kvinder på udvalgte ledelsesniveauer inden for et fastsat tidsrum eller for andelen af kvinder i talentpools eller pipeline.  At sikre en personalepolitik som fremmer kvinders og mænds lige karrieremuligheder.  At ansættelsesprocedurer og rekruttering bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter, så der er både kvindelige og mandlige kandidater ved intern og ekstern rekruttering.  At fastsætte et minimum for antallet af kvindelige kandidater, hvis der bliver gjort brug af headhuntere til rekruttering af ledere.  At skabe rammer for den enkelte kvindes karriereudvikling gennem netværk, mentorordning eller andre konkrete initiativer.  At dele erfaringer og resultater fra den indsats som sker på baggrund af charteret, f.eks. ved at bidrage til ligestillingsministerens tema-side på internettet om kvinder og ledelse.


Download ppt "© Copyright IBM Corporation 2007 Sådan får du drømmejobbet IBM Danmark  Anita Jacobsen – AMS Sector manager - Public."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google