Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det enstrengede patientforløb - Problematisering af lean

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det enstrengede patientforløb - Problematisering af lean"— Præsentationens transcript:

1 Det enstrengede patientforløb - Problematisering af lean
Af Adjunkt Ph.d. Kasper Edwards IPL, DTU

2 Lidt om mig Adjunkt ved IPL Diagnostiske forløb i sundhedssystemet
Ph.d.: Open source software Post doc.: Produktkonfigurereringssystemer Diagnostiske forløb i sundhedssystemet Procesanalyse af underlivscancerforløb, OUH Kronikkerforløb Analyse af sammenhænge og interaktion mellem praksis og sygehus etc.

3 Planen Udfordringen Nuværende patientforløb Lean og koordination
Idealet: Det enstrengede patientforløb Nuværende patientforløb Lean og koordination Er der indbyggede modsætninger Lean og forudsætninger Er lean kompatibel med behandling

4 Udfordringen Under pres Nød til at organisere anderledes
Bedre kvalitet / kortere gennemløbstid Færre ressourcer personer/penge Nød til at organisere anderledes Men hvordan? Lean er taget ind som svaret Uagtet at det er designet til en anden kontekst

5 Det enstrengede pt. forløb
Idealet Hurtig diagnostik Hurtig behandling Enstrenget – one piece flow

6 Nuværende patientforløb
AMA Frederiksberg hospital Kvinde, underlivscancer

7

8

9

10

11 Indtryk AMA Patientforløb Travlhed Reaktivt / akut Ventetid
Gået glat igennem – på 2 måneder Mange ansvarsskift

12 Lean, koordination og organisation
Hvorfor benytte lean i sygehuse? Hvad koordinerer et patientforløb? Er det velegnet? Er det et ydre pres? Mode? Det eneste man kunne komme i tanke om?

13 Organisationsteori Mintzberg – koordinationsmekanismer Direkte ledelse
Lederen giver ordre Standardisering af processer Regler udformet af eksperter Standardisering af output Form og mængde Standardisering af kvalifikationer Uddannelse Gensidig tilpasning Individuel tilpasning

14 Mintzberg Maskinbureaukratiet Højt specialiserede rutineopgaver
Standardisering af processer Formaliserede procedure Lav uddannelse Fokus på produktivitet Kontrol

15 Mintzberg Fagbureaukratiet Standardisering af kvalifikationer
Højtuddannede professionelle Autonomi Mellemledere er også professionelle Optaget af god faglighed Bedst mulig kvalitet

16 Lean og Mintzberg Lean Lean understøtter maskinbureaukratiet
Fokus på produktivitet Standardisering af processer Arbejdsbeskrivelser Optaget af den aftalte kvalitet Lean understøtter maskinbureaukratiet

17 Modsætninger Ydre krav til sygehuse
Kvalitet, produktivitet, forskning - ingen grænser Pres for at ændre koordinationsmekanismerne Faren for forsimpling af koordination Effektiv til kendte/simple forløb Maskinbureaukrati Vanskeligt at håndtere krævende patienter Fagbureaukratiets død

18 Modsætninger Problemer med fastholdelse
Ønske om at helbrede stimulere fagbureaukratiet Ønske om effektivitet stimulere maskinb. => Frustration Konflikten træder ind i linjeledelsen Linjeleder udskiftes med ”professionelle” ledere Koordination ud fra ikke-faglighed Dvs. maskinb udfoldes langsomt

19 Lean og forudsætninger
Hvad karakteriserer arbejdet på sygehusafdelinger?

20 Lean og forudsætninger
Forudsætninger for lean Ensartethed Standardisering Repetitivt, pålidelighed, kvalitet Planlagt variation Flow Hvor er forudsætningerne opfyldt Alle opgaver som normalt er planlagt Administration Billeddiagnostik Bioanalyse Andet produktionslignende…

21 Lean og forudsætninger
Lean passer ikke ind i: Diagnostik Den medicinske kerneydelse Hvor behandler agerer på egen hånd Alle typer af reaktive forløb Hvor processen er betinget af komplekse regler

22 Tilbage til én streng Hvordan/kan vi nå det enstrengede forløb?
Kun i et flerstrenget sygehus Nogle aktiviteter er lean og styret Andre er selvkoordinerende

23 Problemer med to strenge
Konkurrerende faggrupper Belønningssystemer Karriere Forskellig belastning Planlagte forløb: % belastning Reaktiv: Varierende, skal have overkapacitet Målingsproblematikken Belægningsprocent Udnyttelsesgrad, etc. etc.

24 Alternativ Quick Response Manufactoring Accelererede patientforløb
Signalering af kapacitet Mulighed for stor variation Stadig flow Ingen opdeling af forskellige strenge Fagspecialiceret Accelererede patientforløb Fokus på behandling (flow) Organiseret omkring patienten Dyrker faglighed Kæmpe potentiale

25 Konklusion Indbygget modsætning
Fag- kontra maskinburekratiet og lean Enstrenget patientforløb i tostrenget system Der er måske alternativer til lean

26 Referencer Liker, Jeffrey K.: ‘The Toyota Way – 14 Management Principles From the World’s Greatest Manufacturer’. 1. udgave. 2004, McGraw-Hill Education, ISBN: Andersen, Hanne Fløe og Nedergaard-Hansen, Knud; ”Lean på AMA ved Frederiksberg Hospital”, Eksamensprojekt, IPL, DTU, 2006 Bicheno, John, ”Den nye LEAN Værktøjskasse- Mod hurtigt fleksibelt flow”, 2004 Tapping, Don og Shulker, Tom; ”Value Stream Management for the LEAN office”, Productivity Press, 2003


Download ppt "Det enstrengede patientforløb - Problematisering af lean"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google