Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Det enstrengede patientforløb - Problematisering af.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Det enstrengede patientforløb - Problematisering af."— Præsentationens transcript:

1 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Det enstrengede patientforløb - Problematisering af lean Af Adjunkt Ph.d. Kasper Edwards IPL, DTU

2 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Lidt om mig  Adjunkt ved IPL • Ph.d.: Open source software • Post doc.: Produktkonfigurereringssystemer  Diagnostiske forløb i sundhedssystemet • Procesanalyse af underlivscancerforløb, OUH  Kronikkerforløb • Analyse af sammenhænge og interaktion mellem praksis og sygehus etc.

3 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Planen  Udfordringen • Idealet: Det enstrengede patientforløb  Nuværende patientforløb  Lean og koordination • Er der indbyggede modsætninger  Lean og forudsætninger • Er lean kompatibel med behandling

4 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Udfordringen  Under pres • Bedre kvalitet / kortere gennemløbstid • Færre ressourcer personer/penge  Nød til at organisere anderledes • Men hvordan?  Lean er taget ind som svaret • Uagtet at det er designet til en anden kontekst

5 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Det enstrengede pt. forløb  Idealet • Hurtig diagnostik • Hurtig behandling • Enstrenget – one piece flow

6 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Nuværende patientforløb  AMA Frederiksberg hospital  Kvinde, underlivscancer

7 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk

8 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk

9 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk

10 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk

11 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Indtryk  AMA • Travlhed • Reaktivt / akut • Ventetid  Patientforløb • Gået glat igennem – på 2 måneder • Mange ansvarsskift

12 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Lean, koordination og organisation  Hvorfor benytte lean i sygehuse?  Hvad koordinerer et patientforløb?

13 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Organisationsteori  Mintzberg – koordinationsmekanismer • Direkte ledelse •Lederen giver ordre • Standardisering af processer •Regler udformet af eksperter • Standardisering af output •Form og mængde • Standardisering af kvalifikationer •Uddannelse • Gensidig tilpasning •Individuel tilpasning

14 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Mintzberg  Maskinbureaukratiet • Højt specialiserede rutineopgaver • Standardisering af processer • Formaliserede procedure • Lav uddannelse • Fokus på produktivitet • Kontrol

15 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Mintzberg  Fagbureaukratiet • Standardisering af kvalifikationer • Højtuddannede professionelle • Autonomi • Mellemledere er også professionelle • Optaget af god faglighed • Bedst mulig kvalitet

16 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Lean og Mintzberg  Lean • Fokus på produktivitet • Standardisering af processer • Arbejdsbeskrivelser • Optaget af den aftalte kvalitet  Lean understøtter maskinbureaukratiet

17 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Modsætninger  Ydre krav til sygehuse • Kvalitet, produktivitet, forskning - ingen grænser • Pres for at ændre koordinationsmekanismerne  Faren for forsimpling af koordination • Effektiv til kendte/simple forløb •Maskinbureaukrati • Vanskeligt at håndtere krævende patienter •Fagbureaukratiets død

18 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Modsætninger  Problemer med fastholdelse • Ønske om at helbrede stimulere fagbureaukratiet • Ønske om effektivitet stimulere maskinb. • => Frustration  Konflikten træder ind i linjeledelsen • Linjeleder udskiftes med ”professionelle” ledere • Koordination ud fra ikke-faglighed • Dvs. maskinb udfoldes langsomt

19 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Lean og forudsætninger  Hvad karakteriserer arbejdet på sygehusafdelinger?

20 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Lean og forudsætninger  Forudsætninger for lean • Ensartethed • Standardisering •Repetitivt, pålidelighed, kvalitet • Planlagt variation • Flow  Hvor er forudsætningerne opfyldt • Alle opgaver som normalt er planlagt • Administration • Billeddiagnostik • Bioanalyse • Andet produktionslignende…

21 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Lean og forudsætninger  Lean passer ikke ind i: • Diagnostik • Den medicinske kerneydelse •Hvor behandler agerer på egen hånd • Alle typer af reaktive forløb •Hvor processen er betinget af komplekse regler

22 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Tilbage til én streng  Hvordan/kan vi nå det enstrengede forløb?  Kun i et flerstrenget sygehus • Nogle aktiviteter er lean og styret • Andre er selvkoordinerende

23 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Problemer med to strenge  Konkurrerende faggrupper • Belønningssystemer • Karriere  Forskellig belastning • Planlagte forløb: 80-100% belastning • Reaktiv: Varierende, skal have overkapacitet  Målingsproblematikken • Belægningsprocent • Udnyttelsesgrad, etc. etc.

24 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Alternativ  Quick Response Manufactoring • Signalering af kapacitet • Mulighed for stor variation • Stadig flow • Ingen opdeling af forskellige strenge • Fagspecialiceret  Accelererede patientforløb • Fokus på behandling (flow) • Organiseret omkring patienten • Dyrker faglighed • Kæmpe potentiale

25 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Konklusion  Indbygget modsætning • Fag- kontra maskinburekratiet og lean  Enstrenget patientforløb i tostrenget system  Der er måske alternativer til lean

26 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Edwards@ipl.dtu.dk Referencer •Liker, Jeffrey K.: ‘The Toyota Way – 14 Management Principles From the World’s Greatest Manufacturer’. 1. udgave. 2004, McGraw-Hill Education, ISBN: 0-07- 139231-9. •Andersen, Hanne Fløe og Nedergaard-Hansen, Knud; ”Lean på AMA ved Frederiksberg Hospital”, Eksamensprojekt, IPL, DTU, 2006 •Bicheno, John, ”Den nye LEAN Værktøjskasse- Mod hurtigt fleksibelt flow”, 2004 •Tapping, Don og Shulker, Tom; ”Value Stream Management for the LEAN office”, Productivity Press, 2003


Download ppt "Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet KasperEdwards, Det enstrengede patientforløb - Problematisering af."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google