Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvantitative Metoder Dagens program (på tavle)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvantitative Metoder Dagens program (på tavle)"— Præsentationens transcript:

1 Kvantitative Metoder Dagens program (på tavle)
Hvem er Klaus og hvem er I? Kursets erhvervsmæssige relevans Om kurset: Læringsmål, indhold, form, opgaver, eksamen og praktik Teori og små opgaver Dagens øvelse

2 Problemstilling: Konversionsrate
flyttede sit e-mærke op ved siden af indkøbskurven og opnåede et løft i konversionsraten på 32%! (Kilde: Konversionsraten: Andelen af besøgende, der køber. Hvad med andre ændringer af hjemmesiden?

3 Værktøj: Google Website Optimizer

4 Værktøj: Google Website Optimizer

5 Hvad er gevinsten ved høj brugervenlighed?
Profitmaksimerende virksomheder: Giver en høj brugervenlighed et stort salg? Offentlige og private virksomheder: Giver en høj brugervenlighed færre borger- /kundehenvendelser? Hvad giver en høj brugervenlighed? Kursets problemstilling: X → Y eller X Y Y = salg X = brugervenlighed 5

6 Læringsmål Efter ”kurset” skal I kunne:
Udforme et spørgeskema til brug for en undersøgelse. Tilrettelægge og gennemføre spørgeskemaundersøgelser (surveys) og eksperimenter. Analysere data fra observa-tionsstudier og eksperimenter. Vurdere om ændringer på en hjemmeside har en effekt.

7 Fagligt indhold, form og praktik
ECTS-point: 7,5 Pensum Artikler og bøger, der er gratis på nettet Form 4 x 45 min. bestående af forelæsninger, regning af opgaver, databehandling i Excel, projektarbejde med vejledning, besøg 2 skriftlige projektopgaver, inkl. forsvar og kritik og 1 eksamensopgave.

8 Fagligt indhold, form og praktik
Eksamen Mundtlig eksamen (20 min.) med afsæt i præsentation af gruppens projekt 3 Kursushjemmeside Forelæsningsplan Slides Øvelser Projekter Data (kommer) Tid og sted Lokale 2A52 Kl til kl

9 Forløb af en undersøgelse
Problemformulering Konklusion

10 Observationsstudier vs. eksperimenter
Enheders (units) værdier på responsvariablen og forklar-ende variable observeres, uden at udsætte enhederne for påvirkninger (treatments) Eksempel En brugerundersøgelse, hvor et spørgeskema popper op på en hjemmeside. Eksperiment Enhederne (units) udsættes for påvirkninger (i forsøg) og man observerer effekten på responsvariablen (dens værdi). Påvirkningerne (treatments) udgør de forklarende variable. Eksempler: Undersøgelse af ny medicin. Gr. A får kalktabletter, Gr. B får en nyudviklet medicin. Skibe males med maling A på den ene side og maling B på den anden side. Antal m2 rust på hver side måles efter 3 år. Population Sample

11 Population og stikprøve
Stikprøveenhed (subject / unit)

12 Parameter og Statistik
En parameter er en numerisk opsummering af en population, fx. andelen, der svarer ”Ja” til et spørgsmål. Statistik En statistik er en numerisk opsummering af en stikprøve. Fx andelen af folk, der angiver at de vil stemme på Frank Jensen i forbindelse med en rundringning. Problemstilling: Vi vil gerne kende en parameter, men har kun en statistik. Hvor sikkert (pålideligt) kan vi udtale os om parameteren på baggrund af statikken? De 3 krav til en stikprøve: Dens størrelse, udvælgelses-metoden og repræsentativitet.

13 Stikprøvestørrelse Population, N 5% af N Simpel tilfældig udvælgelse *
Difference 1.000 50 278 -228 2.000 100 322 -222 5.000 250 357 -107 7.500 375 365 10 10.000 500 370 130 15.000 750 20.000 377 623 30.000 1.500 379 1.121 * Estimation af en forventet andel på 50 %, fejlmargin 5 %, sikkerhed 95 %.

14 Udvælgelsesmetoder Simpel tilfældig udvælgelse (simple random sampling} Simpel lodtrækning, hvor alle individer har lige stor sandsynlighed for at blive udvalgt. Systematisk udvælgelse Hvert n’te individ (fx hvert 3.} udtages systematisk. Stratificeret udvælgelse Populationen Inddeles i delpopulationer (strata}, og der udtages (lige store) stikprøver fra hvert stratum. Fx. inddeling af befolkningen efter køn og alder i 10 strata. Klyngeudvælgelse Der udvælges et antal klynger, fx. skoleklasser til PISA test, fremfor individer.

15 Concepts Know the definition of variable
Know the definition and key features of a categorical versus a quantitative variable Know the definition of a discrete versus a continuous quantitative variable Know the definition of frequency, proportion (relative frequencies), and percentages Create Frequency Tables

16 Variable A variable is any characteristic that is recorded for the subjects in a study Examples: Eye color, Number of siblings, Height A variable can be classified as either Categorical (kategoriseret / kvalitativ), or Quantitative (Discrete, Continuous) Give examples from the ”usability world” Population

17 Categorical Variable A variable can be classified as categorical if each observation belongs to one of a set of categories, Examples: Gender (Male or Female) Religious Affiliation (Catholic, Jewish, …) Type of residence (Apt, Condo, …) Belief in Life After Death (Yes or No) Give examples from the DDK world

18 Quantitative Variable
A variable is called quantitative if observations on it take numerical values that represent different magnitudes of the variable Examples: Age Number of siblings Annual Income Give examples from the DDK world

19 Main Features of Quantitative and Categorical Variables
For Quantitative variables: Key features are the center and spread (variability) For Categorical variables: A key feature is the percentage of observations in each of the categories

20 Discrete Quantitative Variable
A quantitative variable is discrete if its possible values form a set of separate numbers, such as 0,1,2,3,…, Discrete variables have a finite number of possible values Examples: Number of pets in a household Number of children in a family Number of foreign languages spoken by an individual Give examples from the DDK world

21 Continuous Quantitative Variable
A quantitative variable is continuous if its possible values form an interval Continuous variables have an infinite number of possible values Examples: Height/Weight Age Blood pressure Give examples from the DDK world

22 Opgave #1 Identify the variable type as either categorical or quantitative Number of siblings in a family County of residence Distance to school Marital status 1 quantitative 2 categorical 3 quantitative 4 categorical

23 Opgave #2 Identify each of the following variables as continuous or discrete Length of time to take a test Number of people waiting in line Number of speeding tickets received last year Your dog’s weight 1, Continuous 2, Discrete 3, Discrete 4, Continuous

24 Dagens øvelse: Giv en vurdering af spørgeskemaet fra www
Dagens øvelse: Giv en vurdering af spørgeskemaet fra 24


Download ppt "Kvantitative Metoder Dagens program (på tavle)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google