Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljø som strategisk element

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljø som strategisk element"— Præsentationens transcript:

1

2 Arbejdsmiljø som strategisk element
IDA Lederforum og SAM 14. april og 5. maj 2010

3 Gennem Værdiledelse og Selvledelse til en af Danmarks bedste arbejdspladser Menneskesyn, frihed, tillid, ansvar og ansvarlighed

4 Vores menneskesyn Medarbejderne er ansvarsfulde
De vil gerne gøre deres bedste De er ikke ude på at snyde dig Derfor behøver du ikke at kontrollere dem

5 Fra kontrol til tillid Tillid er godt – kontrol er bedre Tillid er godt – kontrol er dobbelt så godt Tillid er godt – gensidig tillid er dobbelt så godt

6 Værdier

7 Den lærende organisation 1997
De tre ledelsesben Værdibaseret Ledelse 1991 Selvledelse 1996 Den lærende organisation 1997 En måde at lede og styre på En måde at arbejde på En måde at samarbejde og udvikle på

8 Hvad er en værdiledet organisation?
Regelstyret Værdiledet Diæter Fast beløb pr. kursusdøgn Hvad mener du, du kan/vil tillade dig? Påklædning Beskrevet Det er op til den enkelte Lånebeføjelser Hver ansat har sine beføjelser, der skal overholdes Hver ansat har sine beføjelser, der skal overskrides, hvis det er fornuftigt Ældrepolitik Nøje beskrevet, hvilke pligter og rettigheder en medarbejder har Vi drøfter løbende den enkeltes pligter og muligheder Familien Børn under 16 år hjemme kl. 10 på hverdage og rører ikke spiritus i weekenden Vi skal alle op næste morgen og passe vores, og vi tænker over, at vi har en familie at leve op til

9 Værdigrundlag

10 Vi vil være Danmarks bedste pengeinstitut
Vision Vi vil være Danmarks bedste pengeinstitut

11 Mission Vi skal behandle vores kunder på en sådan måde, at de bliver ved med at komme til os og samtidig omtaler os positivt overfor folk, der ikke er kunder hos os endnu

12 Mission Vi skal behandle vores medarbejdere på en sådan måde, at de glæder sig til at komme på arbejde hver dag og er stolte over at fortælle, hvor de arbejder

13 Mission Vi skal tjene så mange penge, at vi kan blive med at opfylde de to første formål

14 De 6 bud

15 Som medarbejder i Middelfart Sparekasse har man frihed til ansvar – det er nemlig lettere at få tilgivelse end tilladelse

16 I Middelfart Sparekasse behandler vi alle forskelligt – det er den eneste måde, vi kan behandle alle ens på

17 Etik og moral Store ord har det bedst, når de bliver til handling 17

18 Hvorfor arbejde med samfundsmæssigt ansvar?
CSR – Samfundsværdi Hvorfor arbejde med samfundsmæssigt ansvar? 18

19 Stiftet i 1853 Lovgivning Bevidst og officiel politik 3 delt bundlinie - Missionen Samfundsdiskussion – hvorfor er vi her? Hvor langt skal vi gå?

20

21 Selvledelse – fra tanker til ny arbejdsform

22 Hvad er en værdiledet organisation?
Regelstyret Værdiledet Diæter Fast beløb pr. kursusdøgn Hvad mener du, du kan/vil tillade dig? Påklædning Beskrevet Det er op til den enkelte Lånebeføjelser Hver ansat har sine beføjelser, der skal overholdes Hver ansat har sine beføjelser, der skal overskrides, hvis det er fornuftigt Ældrepolitik Nøje beskrevet, hvilke pligter og rettigheder en medarbejder har Vi drøfter løbende den enkeltes pligter og muligheder Familien Børn under 16 år hjemme kl. 10 på hverdage og rører ikke spiritus i weekenden Vi skal alle op næste morgen og passe vores, og vi tænker over, at vi har en familie at leve op til

23 Profilanalyse Tænkning Styring Detailorientering
Indføling Selvkontrol Tillid Præstation Selvtillid Robusthed

24 Selvledelse – hvorfor?

25 Målet/drømmen med selvledelse
95 – 99,9% af alle normalt forekommende opgaver og problemstillinger løses af medarbejderen selv, der hvor de opstår, på basis af: Sparekassens værdigrundlag Dagens avis Faglig kompetence

26 Værdierne lægger grunden - medarbejderne fører dem ud i livet
SANDHEDENS ØJEBLIK et hvert møde mellem medarbejderen og kunden et hvert møde mellem kollegaer et hvert møde mellem lederen og medarbejderen et hvert møde lederen og teamet o.s.v det kan aldrig kontrolleres!!!!!!!

27 Medarbejderne gør forskellen
Medarbejderne er den eneste reelle konkurrenceparameter MEDARBEJDERNE ER VIRKSOMHEDEN Derfor skal vi være fagligt dygtigere personligt stærkere positivt anderledes end vore kollegaer i andre pengeinstitutter

28 Teknologien gør det muligt
Information kan være til rådighed for alle Det gør den enkelte ansvarlig for selv: at sortere i de mange informationer at tage initiativ og gennemføre handlinger

29 Hvad er Selvledelse? -og hvad indebære det for medarbejderne?

30 Hvad indebærer det at være selvledende medarbejder?
Medarbejdere og ledere tager ansvar og initiativ inden for deres eget ansvarsområde ud fra de informationer, de har til rådighed

31 For os er selvledelse Den perfekte arbejdsform til Værdiledelse
Et udviklingsprojekt for den enkelte medarbejder og hele Sparekassen En ledelsesform, hvor vi decentraliserer beslutningsprocessen

32 Hvad indebærer det at være selvledende medarbejder?
Alle i organisationen har viden om de tværorganisatoriske sammenhænge og har helhedsforståelse Medarbejderne er ledere for sig selv og er selvstændige, selvansvarlige samt selvigangsættende Medarbejdere og ledere engagerer sig i Sparekassens udvikling.

33 Den Selvledende medarbejders personlige kompetencer 2006
faglig dygtig Ansvarlig og loyal forandringsparat og ansvarlig for egen udvikling ærlig og istand til at sige til og fra forretningsorienteret og udviser godt købmandsskab tager ansvar for helheden samarbejdsvillig og viser respekt for forskellighed engageret og initiativrig Nærværende og empatisk i sin kommunikation

34 Selvledelse i praksis En fodboldkamp En rundkørsel contra blinklys
Unge Helle

35 Hvordan gjorde vi? Selvledelses proces!

36 Proces Lederseminar maj 1995

37 Den selvledende medarbejder Hvordan handler vedkommende?
Lederseminar 19. – 20. maj 1995 Formål - få et fælles billede af Den selvledende medarbejder Hvordan handler vedkommende? Ledelse af denne medarbejder Hvad skal lederen kunne? Konsekvensafklaring Handlingsplaner og udviklingsaktiviteter? Birgit Bertelsen, Telos Leadership Konklusion Udsættes - skal forberedes bedre

38 På Handelshøjskolen i Århus etablerede man i 1995 forskergruppen CREDO (Centre for Resarch in Ethics and Decisionmaking in Organizations) med det formål at arbejde med værdibaseret ledelse.

39 Værdibaseret ledelse Her er lederen den spillende træner, hvor hver enkelt i gruppen bidrager med en del af de fælles værdier og holdninger. Fremtidens ledere vil sætte fokus på fælles mål.

40

41

42 Proces Lederseminar maj 1995 Projektgruppe 20. maj 1996 Medarbejderseminar 1. juni 1996

43 Hvorfor skal vi have Selvledelse? Definition
Medarbejderseminar Indledning Direktør og konsulent Hvorfor skal vi have Selvledelse? Definition Hvorfor er en udvikling mod Selvledelse vigtig? Gruppearbejde Hvilke muligheder er der for dig i Selvledelse? Hvad frygter du ved Selvledelse? Hvilke begrænsninger og barrierer ser du på vej mod Selvledelse?

44 Hvad er egentlig Selvledelse? Hvorfor skal vi dog det?
Medarbejderseminar Medarbejdernes første indtryk var Forvirring Frygt Hvad er egentlig Selvledelse? Hvorfor skal vi dog det?

45

46 Spørgeskema – personlige kvalifikationer
Hvad forhindrer dig i at blive selvledende? Hvad har du brug for, for at blive mere selvledende? Hvor og hvordan kan jeg øve/træne mine personlige kvalifikationer?

47 Udviklingsplan 1996 – 1997 Lederworkshop Selvledelse i MS delegering
lederstil udviklingsplaner selvledelse i egen afdeling Dialog mellem leder og medarbejder aftaler forpligtigelser Seminar A for ledere og medarbejdere gennemslagskraft personlig fremtræden kommunikation samarbejde helhedsforståelse egne udviklingsmål Dialog mellem leder og medarbejder aftaler forpligtigelser Seminar A opfølgning hvordan gik det? barrierer og sten på vejen næste skridt Afdelings-seminar Selvledelse hos os Seminar B for ledere og medarbejdere mødeledelse planlægning af eget arbejde taleteknik projektledelse Selvledelse i dagligdagen – on-the-job training Faglige kurser Selvledelse-styregruppen arbejder

48 Proces Lederseminar maj 1995 Projektgruppe 20. maj 1996 Medarbejderseminar 1. juni 1996 Lederworkshop

49 Lederworkshop 2 Indledning v/Hans Erik Brønserud Selvledelse i praksis
Selvledelse i min afdeling opgave og ansvarsfordeling delegering Ledere i bevægelse Selvledelse og lederstil Egne stærke/svage sider i.f.t. Selvledelse Individuelle handlingsplaner Ledernes særlige rolle i udviklingsforløbet

50 Lederstil - egenskaber
Uddelegere (rummelighed) Gå foran Ærlighed Give feedback Motivation Formulere mål og visioner Positivt menneskesyn Forretningsorienteret

51 Proces Lederseminar maj 1995 Projektgruppe 20. maj 1996 Medarbejderseminar 1. juni 1996 Lederworkshop Selvledelsesseminar A Selvledelsesseminar marts 2010

52 NLP – Nærvær, Ligeværd, Personlig kommunikation
Obligatorisk NLP grundkursus Coachuddannelse for ledere 12 dage 2004

53 NLP – individuelle kurser - 2005
Selvværdstræning Træning i empati og indføling Stresshåndtering At komme frem med sin mening At slippe sin selvkontrol – at give sig selv fri Tænk abstrakt!

54 Hvad har vi ellers lavet – Balance mellem arbejde, mig selv og familie
LGP Huset Vipsprojekt – Flowspil – 2008

55 Fra Faghierakisk organisation (2005) til Værdihierakisk organisation
55

56

57 Kan selvledelse ses på bundlinjen?
57

58 Sygefravær

59 Forretningsudvikling 1998 – 2008
Alle pengeinstitutter Middelfart Sparekasse Balance 226,4% 219,8% Indlån 142,0% 178,3% Udlån 275,7% 252,8% Egenkapital 156,2% 176,9% Reserver 193,8% 183,0%

60

61 Sparekassen og Det Psykiske Arbejdsmiljø
Nye udfordringer !når det egentlig går så godt!

62 Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø
Konference om VIPS projektet i Eigtveds Pakhus 3. April 2008 Tage Søndergård Kristensen

63 Vejen til en god arbejdsplads: ”De tre diamanter”
Arbejdspladsens sociale kapital Samarbejds- vilje Tillid og troværdighed Retfærdighed og respekt

64 Rolle-klarhed

65 Rolle-konflikter

66 Forudsigelighed

67 Tillid og retfærdighed
Lodret tillid Sparekassen Konsulenthuset Sundhedstjenesten Døgninstitutionen Daginstitutionerne Hjemmeplejen Familierådgivningen Cateringen Trykkeriet Maskinfabrikken Transportmateriel Banken IT-virksomheden

68 Ledelseskvalitet og retfærdighed
Sparekassen Konsulenthuset Sundhedstjenesten Døgninstitutionen Daginstitutionerne Hjemmeplejen Familierådgivningen Cateringen Trykkeriet Maskinfabrikken Transportmateriel Banken IT-virksomheden

69 Tillid og involvering i arbejdspladsen
Lodret tillid Sparekassen Banken Konsulenthuset Sundhedstjenesten Døgninstitutionen Daginstitutionerne Hjemmeplejen Familierådgivningen Cateringen Trykkeriet Maskinfabrikken Transportmateriel IT-virksomheden

70 Danmarks bedste arbejdsplads – også bedst til kunder
I en undersøgelse fra Analyse Danmark, hvor danskere har medvirket, giver kunderne Middelfart Sparekasse topkarakteren 8,65 på en 10-trins skala. Samtidig viser undersøgelsen, at 94% af de nuværende kunder vil anbefale Middelfart Sparekasse til venner og bekendte. 70

71 Danmarks bedste til kunder

72 Status på vision & mission
DBA i 2005, 2008 og 2009 nr. 2 i 2006 og Europas bedste finansielle arbejdsplads i 2007 – Europas 7 bedste arbejdsplads i 2008 og nr. 5 i 2009 Fra til kunder – 8 ud af nye 10 kunder kommer på opfordring fra nuværende kunder – Danmarks bedste til kunder i 2008 98% af medarbejderne er stolte af at fortælle andre, at de arbejder i Middelfart Sparekasse Reserverne er steget 183% fra 1998 til 2008

73

74

75 1 + 1 er af og til mer’ end to Gør dit bedste
så gør du det så godt du kan Vi er alle forskellige det er det vi har til fælles min ven Jeg gir dig mit ord - et ord er et ord så ved jeg du tør mer end du troede du turde Der lurer ingen farer rundt om gadehjørnerne her Der ligger bare en mulighed tag den der hvor den er tro på det bedste indtil andet er vist Gør det nu bare - alt har en pris De største fejltrin du kan ta er de chancer du aldrig tog Når først du ved det jeg nu ved skal du ikke være bange for nogen 1 + 1 er af og til mer’ end to

76 1 + 1 er af og til mer’ end to Pas på du ikke står stille mens
tiden den går for tiden den kommer imod dig hvad end du så gør Hvis et skridt er for stort for dig så tag mig med jeg skal samme vej De største fejltrin du kan ta er de chancer du aldrig tog Når først du ved det jeg nu ved skal du ikke være bange for nogen 1 + 1 er af og til mer’ end to Når først jeg ved hvad du nu ved (når først jeg ved hvad du nu ved) ja så er vi to der har fået klar besked De største fejltrin du ka ta er de chancer du aldrig tog Når først du ved det jeg nu ved skal du ikke være bange for nogen 1 + 1 er af og til mer’ end to


Download ppt "Arbejdsmiljø som strategisk element"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google