Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af det gode afdelingsarbejde… Hvad skal man være opmærksom på, og hvad kan man arbejde med.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af det gode afdelingsarbejde… Hvad skal man være opmærksom på, og hvad kan man arbejde med."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af det gode afdelingsarbejde… Hvad skal man være opmærksom på, og hvad kan man arbejde med.

2 Indhold: Hvornår fungerer en afdeling bedst?
Hvad er kontaktpersonens rolle og hvordan griber man det an? Gode redskaber til at skabe den gode afdeling (Herunder: afdelingen – et arbejdsfællesskab, det gode møde, planlægning, inddragelse, skabe aktivitet, hvervning og fastholdelse af medlemmer, afdelingsdokumentation, udvikling af afdelingen mm.) Case-arbejde

3 Hvordan fungerer en afdeling bedst?
Politik Aktivitet Socialt fællesskab Den Gyldne Trekant Fundamentet for at en afdeling Kan fungere er at: Politik, aktivitet og socialt fællesskab fylder lige meget!

4 4 typer af medlemmer – alle skal bruges!
Den politiske Den kreative Den organisatoriske Integratoren/den socialt opmærksomme Hvad er kontaktpersonens rolle og opgave – og hvad med de alm. medlemmer? … Hvad er du selv for en type?

5 …kontaktpersonens opgave:
Skal være bevidst om sin rolle og hvad man selv er god til! Hvad er de andre medlemmer i afdelingen gode til – sørge for at alle typer af medlemmer er med! Skal sørge for at bidrage og fremme det, som mangler. Skal være formidler og have overblik. Huske at bringe informationer videre til medlemmerne. Sørg for at prioritere og vælge væsentligt informationer ud. Skal være positiv og gejstfuld. ”Selvfølgelig får vi det til at lykkes!” Dog også realistisk.

6 Hvad er formålet med en SFU-afdeling?
Afdelingerne er SFU’s vigtigste fundament Det er her vi når alm. mennesker og konfronterer dem med de problemer de oplever i deres hverdag. SFU vil ændre samfundet til flertallets bedste!

7 Hvad er formålet med en SFU-afdeling? (fortsat)
Jo flere enheder vi har, des flere mennesker når vi. Derfor: SUPERVIGTIGT med fungerende afdelinger i alle lokalsamfund. Vi kæmper for det fælles socialistiske projekt, dette skal vi brede ud En afdeling skal være med til at bevidstgøre mennesker i sit område Afdeling kan bringe aktuelle sager op, som interesserer mennesker i lokalområdet

8 Hvad er formålet med en SFU-afdeling? (fortsat)
3 mand kan skabe de fedeste aktiviteter – man skal tro på det og ikke give op. 3 mands aktiviteter kan nå ud til rigtig mange mennesker. Ofte vil 3 mands fede aktiviteter blive til 4, 5, 6, 7 mands fede aktiviteter -> jo flere steder vi er synlige, jo større chance har vi for at få flere med. Jo flere steder vi er, jo lettere bliver det at være aktiv. (nemmere at tage cyklen frem for at skulle skifte bus to gange)

9 Det gode møde Intet møde uden at folk ved der er et møde  ->
Sørg for at indkalde i passende tid. Send gerne mail så snart datoen for næste møde er fastlagt – send reminder-mail ca. 4 dage inden. Sms – god idé til aktive medlemmer dagen før Alle medlemmer i afdelingen skal have indkaldelse Hav overblik – hvilke punkter er der på dagsordenen -> Hvem står for hvilke punkter, ved de det? Kom med indspark og indlæg, som kan sætte diskussioner og idéer i gang hos medlemmerne (tænk gerne på det hjemmefra)

10 Det gode møde (fortsat)
Struktur på mødet. Mødet skal hverken blive kaffeklub eller ende med 3 timers lange diskussioner… Husk balancen! Sørg for at mødet starter ca. det tidspunkt det er indkaldt til (ellers går der let overvejende hyg og snak i den) Sørg for at vælge dirigent (det er vigtigt at alle er enige om at dirigenten styrer mødet).Det er med til at sikre, at alle kan komme til orde. Vælg en referent, som kort noterer hvad man snakker om – og hvad konklusionerne er. Hold en midterpause på 10 min. Her kan folk blandt andet snakke gymnasielærere, musik og andet spass Sørg for at mødet ikke trækker i langdrag – det vil skræmme væk, og folk vil måske ikke prioritere at komme en anden gang

11 Det gode møde (fortsat)
Struktur på mødet. Mødet skal hverken blive kaffeklub eller ende med 3 timers lange diskussioner… Husk balancen! (fortsat) Sørg for en god afslutning: ”Tak for et rigtig godt møde. Det var dejligt at se jer alle, vi ses næste gang som er d. xx/xx” Ros folk for deres arbejde, eller at de har taget en arbejdsopgave. Husk: Hvis alle har sagt noget, der har været konklusioner og arbejdsopgaver er delt ud på flere forskellige – er I ikke gået galt i byen ;)

12 Det gode møde (fortsat)
Alle skal være med -> Alle skal gerne sige noget til møde… Din opgave er at spørge ind og prøve at få folk til at tage stilling Folk skal inddrages i planlægning og aktiviteter Vigtigt at forskellige opgaver roterer (på dem måde skoler vi også medlemmer)… Fx god idé at skifte mellem personer der er dirigent og referent hver gang

13 Det gode møde (fortsat)
Arbejdet i afdelingen skal i høj grad ske mellem møderne – så kan man nemlig når rigtig langt. I SFU siger vi at arbejde er magt! Dem, som arbejder er dem som rykker! En afdeling kan nå rigtig langt hvis mange arbejder mellem møderne. Hvis man har en arbejdsopgave til næste gang – kommer man højst sandsynligt også til næste møde. Fx kan man uddele opgaver som fx: lille diskussionsoplæg, kagebagning, udkast til læserbrev/pressemeddelelse, to skal finde på idé til aktion, en skaffer lokaler, og en sørger for oplægsholder til næste møde… Husk som kontaktperson at overveje arbejdsopgaver hjemmefra

14 Afdelingsudvikling… ”Vi er gode, men vi kan sgu stadig blive bedre”
Vigtigt at folk føler der sker noget – vigtigt med konkrete resultater og udvikling! Hvad kan man ændre på Mødestruktur: fx opdeling i grupper, som arbejder med noget forskelligt, fællessang, måske skal mødet holdes forskellige steder, aktionsmøde, politisk møde, sociale events, biograftur… Godt med variation og nytænkning Prøv forskellige ting af – se hvad der virker Nye målgrupper. Har man fx aldrig været på teknisk skole kunne det være en idé Et langsigtet og kortsigtet perspektiv. Hvad er vores overordnede mål? Hvilke kortsigtede mål har vi for at nå derhen?... Lav aktivitetsplaner og få sat datoer og ord på hvad I vil lave!

15 Afdelingsudvikling… ”Vi er gode, men vi kan sgu stadig blive bedre” (fortsat)
Skoling giver perspektiv og fremmer nytænkning: politisk og organisatorisk -> oplægsholdere og kurser. Nye samarbejdspartnere – god idé at finde lokale alliancepartnere. Fx SF, fagforeninger, bevægelse: elev- og studenterbevægelsen, antiracisme, miljø, musik, ungdoms, integrationsprojekter osv.osv Brainstorm er ofte en god måde at tænke nye tanker – lad alle komme på banen, og find derefter de konkrete projekter I har lyst til at arbejde med. 15

16 Medlemmer: Hvervning, integration og fastholdelse.
Vigtigt at komme ud! Lav aktiviteter hvor unge mennesker er Vis og fortæl hvad SFU gør og vil – fortæl hvordan man kan gøre en forskel som SFU’er. Konkrete idéer: intromøde for alle interesserede, debatarrangementer, aktioner, koncerter, demonstrationer… andre idéer? Prik til dine venner som har en SFU’er i maven

17 Medlemmer: Hvervning, integration og fastholdelse. (fortsat)
Integration af medlemmer: Så snart der er kommet et nyt medlem: Ring til vedkommende, præsentér sig selv og afdeling. Sig hvornår næste møde er og at vedkommende er mere end velkommen. Hvis vedkommende ikke dukker op - ring gerne igen og fortæl hvad der skete til mødet og hvornår det næste er Hvilke medlemmer er aktive nu! (kun gym.folk, Hvem er det nye medlem: stille og forsigtig, højttalende, gammel, ung, hvilken typer? Vær opmærksom og vær åbne Overvej hvilke sociale aktiviteter i laver – vil nye have mulighed for at være med. Husk der skal være plads til alle: undgå intern snak, at tage på værtshus hvor medlemmet under 18 ikke kan komme med osv. Husk altid at opdatere mailinglisten og oplysninger, så alle er orienteret om hvad der sker. Hvem ved om Lise lige pludselig dukker op fordi hun synes næste uges oplæg lyder rigtig spændende

18 Medlemmer: Hvervning, integration og fastholdelse. (fortsat)
Fastholdelse af medlemmer: Husk den gyldne trekant Folk har meldt sig ind for at lave politik og ændre verden. Altså er det udgangspunktet for at fastholde folk – afdelingen skal rykke! Inddrag folk … Lad folk komme på banen og fordel arbejdsopgaver Vær bevidst om hvad folk synes er interessant og spændende… og hvad de er gode til! Sørg for at holde møder og aktiviteter hvor man kan bruge folk på den rigtige måde… Ros folk! Succesoplevelser – det er for fedt! Vær opmærksom på at de aktiviteter I laver skal kunne lykkes, eller i hvert fald dele af dem… Du skal være realistisk og positiv omkring det.

19 SFU kampagneapparat rykker ud!
Kampagne er med til at sække fokus på et bestemt politisk emne Jo flere som deltager, jo større chance har vi for at få sat fokus på emnet Afdelinger kan deltage – og dermed brede det ud til mennesker i sit lokalområde. SFU sikrer at der er materialer, guides til fede aktioner og aktiviteter, tilbud om oplæg så man kan blive skolet i emnet…

20 SFU kampagneapparat rykker ud!
Kampagner kan være et rigtig godt indspark til afdelingsaktivitet Afdelingerne vælger selv hvad man vil lave – måske har man selv idéer til hvordan kampagnen kan føres i sit lokalområde Man kan altid få inputs og hjælp hos SFU Når information om kampagnen kommer ud – tag det med til afdelingsmødet og læg en slagplan. Hvad skal der ske i den næste måned eller to?

21 Du er aldrig alene… enten du er i tvivl om noget, har spørgsmål eller mangler inputs!
Du kan altid hente hjælp hos SFU – vi er mere end klar! Landskontor: / Organisationskonsulenter: Har primært til opgave at hjælpe afdelingerne med deres arbejde og tænke i udvikling af organisationen. De har prøvet lidt af hvert og har altid en god idé til hvordan tingene kan gribes an. Regionssekretærer: Har styr på afdelingerne i din region – og har ofte god føling med hvad der sker i dit lokalområde. Vil også hellere end gerne hjælpe til! Tøv ikke med at spørge – hellere én gang for meget end én gang for lidt! Ring eller skriv – se flere oplysninger på Husk: selvom der ikke er kommet andre end de samme tre personer det sidste halve år – betyder det ikke at det fortsætter sådan. Tro på det! Og hent gerne hjælp og gejst fra regionen og andre folk i SFU. Der er mange, som kan træde til med alverdens inputs!

22 Case-arbejde… nu er det jeres tur!
Intil nu har I være 4 aktive gymnasiefolk. I har ofte mødtes på gymnasiet i frikvartererne og arrangeret diverse ting. Møderne er også ofte holdt efter skole på gymnasiet. Nu har en 8. klasses-elev og en lærerstudenrende meldt sig ind og vil gerne være aktive i jeres afdeling. Hvordan skal i gribe det an? Husk den gyldne trekant, integration og fastholdelses-strategi… Er der ellers ander man skal være opmærksom på? Læg en overordnet slagplan for de næste par måneder…

23 Case-arbejde… nu er det jeres tur! (fortsat)
Jeres afdeling har i lang tid været præget af at folk flytter fra byen. I er gået fra at være 10 til 3 aktive. Potentialet i byen er stort – så nu skal der hverves medlemmer. Første step er at få holdt et intromøde. Læg en slagplan – få mange detaljer med. Hvad skal helt præcist gøres for at få gjort opmærksom på det og for at få folk til at komme.


Download ppt "Præsentation af det gode afdelingsarbejde… Hvad skal man være opmærksom på, og hvad kan man arbejde med."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google