Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering af mobil e-læring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering af mobil e-læring"— Præsentationens transcript:

1 Evaluering af mobil e-læring
28. maj 2009 Evaluering af mobil e-læringsprojekter Undervisnings- middelprisen 2009 @ventures/eVidenCenter Det Nationale Videncenter for e-læring Formål: Hvad for en størrelse Hvad laver vi Hvilken betydning for ÅK Hvordan indgår vi i strategien, og hvordan kan det udmøntes Michael Lund-Larsen, Centerchef @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

2 @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Evaluering for ITST Analyse og evaluering af 11 mobile e-læringsprojekter, som har fået støtte af IT- og Telestyrelsen: Pædagogik, målgrupper, teknologi, forankring, forretning. @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

3 Mobil e-læringsprojekter
Enhed Præsentation Indhold Energirigtig kørsel for bus- og lastbilchauffører Mobil telefon Program på mobiltelefon Instruktion i energirigtig kørsel incl. test Podcast i gymnasie- Undervisningen Mobiltelefon Videooptager Podcast Elevens egenproduktion af digital præsentation Mobil e-læring for læsesvage/ordblinde i Byggebranchen PDA Program på PDA Foto af tekst til oplæsning Træning i morfermer Podcasting af universitets forelæsninger Podcast til PC Optagelse af forelæs- ninger til repetition mv. Interaktiv efteruddannelse Sundhedspersonale Smartphone Instruktion i social- og sundhedsemner Fleksibilitet i efter- og videreuddannelse for diplomstuderende MP3-afspiller Download via internet Lydoptagelser fra face-to- face undervisningen @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

4 Mobil e-læringsprojekter
Enhed Præsentation Indhold Mobil e-læring inden for kræftbehandling PDA Browser via internet Casebaseret e-læring inden for kræftområdet Mobile Fitness - indsats mod fedme blandt unge Mobil telefon Program på mobiltelefon samt sms Vægttabs­program og personlig sms-coaching E-læring for læger ved speciallægeuddannelsen Opslag i lægeinstrukser og notatværktøj Kompetenceudvikling af parkmedarbejdere via mobil e-læring Materiale på PDA, der initieres via GPS Situationsbestemte video-instruktioner i grønne arbejdsopgaver Når landmænd lærer med mobilen – Mobil e-læring i landbruget Mp3-afspiller/-mobiltelefon Podcast via netkoblet radio Information relevant for landmænd @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

5 @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Pædagogik Virtuel sidemandsoplæring – visualisering af manuelle funktioner Videndeling – information, opslag, instruktioner i procedurer Casebaseret læring – håndtering af komplekse situationer Evaluering – test/spil @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

6 @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Pædagogik Situeret læring – læring i situationen Fastholdelse af undervisningen – repetition Gentagelse af undervisningen – differentiering Deltageraktiverende – egenproduktion @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

7 @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Kommunikation Informationsindsamling – indtastning, optagelser, foto/video Materialeformidling – audio og visuelle læremidler Aflevering og præsentationer – opgaveløsninger Vejledning – spørgsmål/svar Støtte til læse/skrivevanskeligheder – oplæsning @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

8 @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Målgruppe Mobil – behov for portabilitet af læringsredskab Behov for læring i en kontekst/situation Læringsbehov opstår på fleksible tidspunkter Individuel læring Tilgængelig mobil enhed Parathed overfor teknologien Kendskab til og kan magte teknologien @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

9 @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Teknologi - modenhed Repræsentation – materialets format Tekst, lyd, grafik, foto, animationer og video Distribution – materialets tilgængelighed for enheden Browsing, podcast, download, installation LMS-adgang Præsentation – materialets præsentation på enheden Browser Skærmstørrelse Standarder Innovation på området for mobile enheder @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

10 @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Udfordringer Didaktik Designkriterier Værktøjer til udvikling Lærerkompetencer Forankring i organisationerne @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

11 Projekt kategorisering
Mål Teknologi Overensstemmelse om mål/klarhed om mål Uoverensstemmelse om mål/uklarhed om mål Kendt teknologi A. Programmering (Standardisering) - forankring - skalering - spredning - forretningsgørelse C. Forhandling (Forene præferencer) - afgrænsning - udvikling - afprøvning - dokumentering Ukendt teknologi B. Experimentering (Små skridts metode) - innovation - forsøg - afklaring - dokumentering D. Kaos (Skabe orden) - analyser - udforskning - modeller - metoder @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

12 Certificering i e-pædagogik
Kurser á 30 timer – 1 ECTS: Introduktion til e-læring E-læring og læringsbegreber Design af e-læringsmiljøer Tilrettelæggelse af e-læringsforløb Fremstilling af e-lærings­materialer E-læring og dynamiske arbejdsformer Virtuel vejledning Virtuelle kommunikations-former Evaluering med elektroniske test m.fl. @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

13 Certificering i e-pædagogik
Certificeringsbevis forudsætter: Gennemførelse af Introduktion til e-læring (eller tilsvarende) Gennemførelse af 7 valgfri kurser Aflevering og godkendelse af 7 kursusopgaver, samt Aflevering og godkendelse af certificeringsopgaven Svarer til 8 ECTS, der giver adgang til diplomopgave på IT og læring på den Pædagogiske diplomuddannelse @ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

14 eVidenCenter Det Nationale Videncenter for e-læring
@ventures/eVidenCenter, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©


Download ppt "Evaluering af mobil e-læring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google