Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det gode klasserådsarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det gode klasserådsarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Det gode klasserådsarbejde

2 Det gode klasserådsarbejde

3 1. Gruppearbejde

4 Fortæl om et par gode oplevelser i forbindelse med klasserådsarbejdet
Gruppe 1 Gode erfaringer Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6

5 Gruppe 1 Gode erfaringer Praktisk "gris" ifølge lærerne Spisegrupper
Forældrekontakt Klassekasse

6 Gruppe 2 Gode erfaringer Madgrupper Forældre med på første skoledag
Fællesspisning f.eks i byparken sanmme aften Fælles fødselsdag Flere holder fødselsdage sammen

7 Gruppe 3 Gode erfaringer Nyt festudvalg til hver fest
På 1 skoledag mødes klassen incl.i Solvangsparken med mad. Lav aftaler med alle forældre om fødselsdage, gave niveau mobiltelefoner etc.

8 Gruppe 4 Gode erfaringer Deltagelse i Parkstafet Spisegrupper
Første skoledag - picnic sammen Socialt samvær

9 Gruppe 5 Gode erfaringer Gå hjem møde Ferniseringer & teater

10 Gruppe 6 Gode erfaringer
Klasserådet laver kaffe & kage til klassemøderne. Klasserådet arr. fest 1 gang derefter går det på skift

11 Giv et par gode råd videre: Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med klasserådsarbejdet
Gruppe 1 Gode råd Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6

12 Gruppe 2 Gode råd Husk at lave referater fra klasserådsmøderne
Fordele puljetid Brug årene mens børnene er små på at lære de øvrige forældre at kende

13 Gruppe 3 Gode råd Deltagelse i Parkstafet Arr. diskofest
Arr. bowling for forældrene Kontakt de andre forældre når der er noget Lav aftaler med de andre forældre Når børn kender de fælles regler = færre problemer

14 Gruppe 4 Gode råd Velkomstfolder Festudvalg for sig.

15 Gruppe 5 Gode råd Julepynt - fremvisning af lokale
Morgenmad før jul & før sommerferie Brug Herstedhøje til klassearr.

16 Gruppe 6 Gode råd Klassekassen sponsere ex. bus til klasseture & gave til læreren

17 Har I eksempler på, hvordan I har samarbejdet med skolebestyrelsen
Gruppe 1 Skolebestyrelsen Gruppe 2 Ingen erfaringer Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Skolebestyrelsen skal være mere synlig Brug kontoret ved problemer Skolebestyrelsesreferater er sort snak for udeforstående Gruppe 6

18 Hvordan har I samarbejdet med de andre forældre i klassen
Gruppe 1 Samarbejde imellem forældrene Gruppe 2 Samarbejdet mellem forældrene Godt, dog i en enkelt klasse hurtigt frafald i madgrupperne Gruppe 3 Gruppe 4 Referat af møder - vær tydelig Gruppe 5 Skiftende arbejdsgrupper til arrengementer Fester uden børn Gruppe 6

19 Hvor mange er I i klasserådet? Er det for mange eller for få?
Gruppe 1 Antal i klasseråd Gruppe 2 5, 5, 5-7, 7, 7, 7 Gruppe 3 Gruppe 4 3, 5, 5, 5, & 9 Gruppe 5 5,5,6,7,5 & 7 Gruppe 6

20 Hvor holder I møderne? Er det optimalt?
Gruppe 1 Klasserådsmødernes placering Gruppe 2 På skolen Gruppe 3 Gruppe 4 På skolen & i hjemmene Gruppe 5 Gruppe 6

21 Hvem udarbejder dagsorden til møderne
Gruppe 1 Dagsorden Gruppe 2 Oplæg fra lærer som så skal retur til lærer og nogle udarbejdes i fællesskab Gruppe 3 Gruppe 4 Udarbejdes i fællesskab Gruppe 5 Udarbejdes i samarbejde lærer & klasseråd Gruppe 6

22 Hvilke opgaver synes I er de vigtigste for klasserådet
Gruppe 1 Vigtige opgaver Gruppe 2 Klassens trivsel Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6

23 2. Gruppearbejde

24 hvilke pointer fra de forskellige indlæg er de vigtigt at få drøftet og lavet aftaler om i jeres klasseråd Klassetrin 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse

25 Klassetrin 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse

26 1. klasse Altid referat De frie arrengementer Planlæg året
Inddrag klasselæren Drøft om man kan lave fælles retningslinier

27 2. klasse Trivsel Socialt samvær Enighed gavebeløb

28 3. klasse Klassensregler på skrift så alle både børn & forældre ved hvilke regler som gælder Fælles normer for hele klassen Husk at lave en dagsorden til møderne

29 4. klasse Klassesregler Madgrupper 4-6 medlemmer
Fælles løsning af konflikter forældre imellem når konflikten er "varm"

30 5. klasse Tage handling ud fra den aktuelle trivsel i klassen

31 6. klasse Mere synlig skolebestyrelse på hjemmeside og i referater.
Formøde inden møde med lærerne Dagsorden udarbejdes i fællesskab Struktur giver bedre møder Aftale kontrakt om f.eks alkohol, fest sluttidspunkt, fest alene eller med voksne, Ens regler Rygning Lærernes timeforbrug til arrengementer er til åben debat i klasserådene Informationer fra skolebestyrelsen skal være bedre til at fortælle om hvad de laver og hvad de taler om - Hvad kan "vi" bruge dem til?

32 Hvad er din motivation for at deltage i klasserådsarbejdet
Klassetrin 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse

33 Klassetrin 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse

34 1. klasse Interesse for vore børn

35 2. klasse Indflydelse på vores børns trivsel

36 3. klasse Socialt hygge God indflydelse på børnenes skolegang
Samarbejde mellem forældre, lærer & pædagoer

37 4. klasse Sikre børnenes trivsel At klassen fungerer socialt

38 5. klasse Være med til at påvirke Have fingeren på pulsen

39 6. klasse Trivsel At børnene har det godt
Informationskilde til "hvad rør sig i klassen" Skabe netværk

40 Hvad kan du bidrage med i samarbejdet med klasserådet
Klassetrin 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse

41 Klassetrin 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse

42 1. klasse Positiv tilgang Gode ideer til godt socialt samarbejde
Madgrupper & klasselister

43 2. klasse Arrengementer & gode ideer

44 3. klasse Meninger & holdninger "arme & ben"
Deltage til at få god trivsel i klassen Samarbejde med de andre forældre og skolen Drage omsorg for klassens børn

45 4. klasse Arrengementer Bindeled imellem forældre og lærer
Sikre at forældre kan samarbejde

46 5. klasse Tid Aktiviteter Erfaring fra andre klasser

47 6. klasse Skrive referat "Praktisk gris"
Indrage øvrige forældre i opgaver Være bindeled imellem det faglige og det sociale

48 Hvad vil du gerne have ud af samarbejdet
Klassetrin 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse

49 Klassetrin 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse

50 1. klasse God trivsel i klassen At børnene er søde imod hinanden
Indflydelse på det gode og på løsning af det dårlige.

51 2. klasse En god klasse der har det socialt godt med gode sunde værdier

52 3. klasse Magt & indflydelse

53 4. klasse Samarbejde klasserådene imellem Klassens trivsel
Samarbejde forældrene imellem Samarbejde forældre og lærer

54 5. klasse En velfungerende klasse som trives og lærer en masse

55 6. klasse Trivsel At børnene har det godt
Informationskilde til "hvad rør sig i klassen" Skabe netværk

56 Det gode klasserådsarbejde


Download ppt "Det gode klasserådsarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google