Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde onsdag 6. marts 2013 kl. 19.00 – 20.30 Linjemodellen for skoleåret 2013-2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde onsdag 6. marts 2013 kl. 19.00 – 20.30 Linjemodellen for skoleåret 2013-2014."— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde onsdag 6. marts 2013 kl. 19.00 – 20.30 Linjemodellen for skoleåret 2013-2014

2 Dagsorden • Velkomst • At være udskolingselev • Overordnet om linjefagsmodellen • Om linjerne og valg af linje • Processen fremover • Spørgsmål

3 At være udskolingselev • Udskolingen – et samlet forløb • Nye fag – Tysk eller fransk – Geografi, biologi og fysik/kemi • Timetal: – 23 fagtimer – 6 linjefagstimer – 2 timers lektiecafé – 2 timers præst

4 At være udskolingselev

5 Overordnet om linjerne • Linjetimer 3 lektioner to gange om ugen • ‘Farvning’ af andre fag og samarbejde • Lektionerne læses som årsnorm • Fordybelse • Eksperimenter og innovation • Praktisk/musiske elementer • Alle skal nå samme afgangsprøve

6 Om linjerne og valg af linje

7 At tale fremmedsprog og se ud på verden • Sprog – særligt fokus på engelsk – Også i andre fag end engelsk • Skøn- og faglitteratur • Kommunikation • Samfund, økonomi og international handel • Fokus på den engelsktalende verden • Venskabsklasse og udlandsrejse – opsparing

8 At udtrykke sig gennem kreativt produkt • Musik, billedkunst, drama og videoproduktion • Manuskriptarbejde og sangskrivning • Dramalære og teatersport • Videooptagelser og –redigering • Sang- og stemmetræning • Instrumentlære • Fokus og niveau afhænger af elevgruppen

9 At kommunikere et budskab gennem medier • Kommunikationsmodeller • Kreativt sprogbrug • Kildekritik • Medier i samfundet • IT- og medieværktøjer: Office, web 2.0, blogs, sociale medier, præsentationsprogrammer • Krav om bærbar computer – Windows 7/4GB

10 At undersøge sammenhænge i naturen • Naturens elementer • Byggesten og energi • Kroppens biologi • Kost og sundhed • Evolutionen

11 At bruge sin krop – og få krop og psyke til at arbejde sammen • Idrætsdiscipliner • Friluftsaktiviteter • Teambuilding • Idrætspsykologi • Kost og madlavning

12 Processen fremover • Tilmelding afleveres på kontoret fredag 15. marts • Lærerfordeling på plads 1. maj • Nye klasser dannes i samarbejde mellem afgivende og modtagende klasselærere • Nye klasser udmeldes fredag 10. maj • Samling af de nye klasser inden sommerferien • Alle elever har første skoledag mandag 12. august

13 Uddrag af princip nr. 7 Ved fordelingen i de nye klasser tages der hensyn til: – Kønssammensætning – Sociale relationer – Hvordan fungerer eleverne sammen i undervisningssituationen – Fordeling af elever med faglige eller sociale vanskeligheder

14 Spørgsmål og afslutning


Download ppt "Informationsmøde onsdag 6. marts 2013 kl. 19.00 – 20.30 Linjemodellen for skoleåret 2013-2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google