Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Denne præsentation indgår som en del af

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Denne præsentation indgår som en del af"— Præsentationens transcript:

1 Fem ”usikkerhedsakser” og fyrre scenarier for fremtidens forbruger i de rige lande
Denne præsentation indgår som en del af Instituttet for Fremtidsforsknings medlemsrapport 1, 2002 Anvendelsen er forbeholdt IFFs medlemmer © Instituttet for Fremtidsforskning 2002 Filen er beregnet på brug sammen med rapporten (inkl. dennes afsnit med instruktør-vejledning ) i forbindelse med interne workshops i IFFs medlemsvirksomheder. Den kræver let tilpasning før brug, bl.a. af den konkrete opgaveformulering. Se også næste side samt sidste side (kort instruktørvejledning)

2 Scenarie-aksevalg Workshop, Medlemskonference 1, 2002
Formål: At udvælge de fire scenarier, det er mest relevant for dagens gruppe at arbejde med NB: I virkeligheden er der forskel på produkter, funktioner, livsfaser, situationer, ... I dag er det en toolbox-demo: Generel ! Basis: Fem ”usikkerheder”, udvalgt blandt mange af IFF ud fra erfaring med projekt ”Fremtidens fødevareforbrug

3 Usikkerheder - mellemlangt sigt
Teknologiaccept Funktion Mobilitet Fællesskab Udjævning Teknologimodstand Følelse Forankring Individualisering Polarisering Vi skal vælge 2 af disse (Afstemning, 2 stemmer til hver) Først: Vi demonstrer lige hvordan det skal bruges:

4 Workshop: Fire grupper ”Hvad ”tænder” forbrugeren 2008” ?
for eksempel Følelse Scenarie 1 (for eksempel følelse / polarisering) Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 for eksempel Funktion for eksempel Polarisering Udjævning Akse 1 Scenarie 2 Scenarie 1 Akse 2 Scenarie 3 Scenarie 4

5 Usikkerhed: Teknologiaccept / teknologimodstand

6 Usikkerhed: Følelse / funktion

7 Usikkerhed: Mobilitet / forankring

8 Usikkerhed: Individualisering / fællesskab

9 Usikkerhed: Polarisering / udjævning

10 Usikkerheder - mellemlangt sigt Hvilke usikkerheder er VIGTIGST i forhold til fremtidens forbruger?
Teknologiaccept Funktion Mobilitet Fællesskab Udjævning Teknologimodstand Følelse Forankring Individualisering Polarisering 1) Vi skal vælge 2 af disse (Afstemning, 2 stemmer til hver) 2) IFF har forberedt et sæt scenarier på basis af de to valgte akser 3) I skal arbejde med et af disse scenarier i hver gruppe

11 INDEKS: Klik i det relevante felt springer til scenarie-skemaet for det pågældende kryds
Mobilitet Tekn-accept Individual.- Følelse Polarisering forankr. tekn-modst. fællesskab Funktion udjævning 1 Mobilitet kontra forankring 2 Teknologiaccept kontra modstand 3 Individualisering kontra fællesskab 4 Følelse kontra funktion 5 Polarisering kontra udjævning

12 Hjemmet er min fæstning IT-nomader
Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #1 Teknologiaccept-teknologimodstand / forankring-mobilitet Teknologiaccept Hjemmet er min fæstning IT-nomader ”Virtual home environment”, alt er med, alting altid on-line. Det offentlige rum er i fokus, hjemmet en parkeringsplads Hvorfor bevæge sig ud? virtual reality, bredbånd homeshopping, telework, … forankring mobilitet Krav om grænser Jagten på autenticitet grænseløs = kaos, utryghed Fokus: Nærhed, oprindelse Faste livsrytmer VR er en nødløsning ! Livet: At opleve verden, folk Arkitektur, skønhed, steder teknologimodstand R

13 Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008
Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #2 Individualisering-fællesskab / forankring-mobilitet Individualisering Me and my home Rejs - Go for it Selv-realisering - ego-fokus Hjemmet: Udvikles = mig Øvrige verden nås på nettet Specialiseret arbejdsmarked Metropoler i fokus (silicon valley) City-nomader, krops- & tøj-fokus (personlig branding) forankring mobilitet Clans forever Clubs, clubs & clubs Loyalitet, relationer, familie Normer, ritualer, traditioner ”home-parties” ... Sociale individualister, ”situider” mobile, spejler sig i andre spiller roller i fællesskaber, nicher fællesskab R

14 Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008
Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #3 Funktion-følelse / forankring-mobilitet følelse Rødder At rejse er at leve Vision: Mening i hverdagslivet Loyalitet, værdier, kvalitet lokal selvforsyning, slow-food Oplevelser! Læring. Kontraster Det unikke, autentiske sundhed, transformationsturisme forankring mobilitet Vanens magt Kreativ destruktion Sikkerhed, tryghed Billigere at flytte varer og info e-business, stabilitet Udvikling kræver forandring! Miljøskift, personer, steder … Kontorer er bandlyst funktion R

15 Europæisk integration
Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #4 Udjævning-polarisering / forankring-mobilitet polarisering Gated communities The winner takes all Ghettoer og luksus-ghettoer Polariseret arbejdsmarked Utryghed => nethandel mv. Silicon Valley, Hollywood, London Star Economy. ”Vær der og vær med - eller dø” forankring mobilitet Forbundne kar Europæisk integration Glokalt liv via nettet Undgå koncentration af folk, penge, magt … Middelklassen i fokus Mobilt arbejdsmarked => udjævning EU sikrer at alt er mobilt - kapital, personer, uddannelser, viden ... udjævning R

16 Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008
Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #5 Teknologiaccept-teknologimodstand / individualisering-fællesskab teknologi-accept Create it yourself Connecting people Teknologi giver frihed ! Individet har sejret, styrer alt e-learning, empowerment, ... ”At løfte i flok giver styrke” Videns-udvikling sammen Sharing, brugsret on-demand Gennemsigtighed, mere politik individua-lisering fællesskab Ny-darwinisme Cultural revolution Man before Robot ! Det unikke, det håndlavede Værdier ! Udvikle mennesket ! (Teknologi er usexet) Reaktion: Øko-kollektiver, det personlige, nære. Lære produktivt samarbejde, i praksis. Mennesker. Lykke. teknologi-modstand R

17 Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008
Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #6 Teknologiaccept-teknologimodstand / funktion-følelse teknologi-accept Nemmere, bedre, billigere Dreams unlimited Teknologi vinder i det lange løb Dovenskab ! Højproduktivt arbejde, bekvemt liv Ny teknologi = nye muligheder. Oplevelser, spænding Selv-realisering Kommercialisering af alt funktion følelse Vi har hvad vi skal bruge High-touch Glem alt det ”hype” ! Marginal-nytte ofte meget lav. Flere ældre, søger tryghed, det stabile, funktion. Det naturlige, det menneskelige Naturen er hellig. Ny-religiøsitet Oplevelser - af det naturlige, også menneskeskabte naturlige teknologi-modstand R

18 Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008
Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #7 Teknologiaccept-teknologimodstand / udjævning-polarisering teknologi-accept Viden er gratis Gynger og karruseller Teknologi => gennemsigtighed Ingen videns-monopoler, alle kan komme med (De fattige får gratis medicin) Alle vinder - på langt sigt … Kort sigt-monopol: Nødv. onde Flere ”Microsofts” De rige: Medicinsk forstærkede udjævning polarisering Lighed frem for alt Fundamentalisme ”toBit-skat” på ny teknologi ”Demokratisk teknologi” OK ? lav vækst, arbejdsløshed - men arbejde i velfærdssektor Værktøj kan bruges el. misbruges Hackere, religiøse fundamentalister bekæmper IT, genteknologi osv. Borgerlige frihedsrettigheder trues teknologi-modstand R

19 Stakeholder-samfundet
Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #8 Funktion-følelse / individualisering-fællesskab følelse Brand yourself Værdi-fællesskaber Velstand er høj - for de unikke Don’t retire, re-wire! At realisere sig selv, identitet Eventyr, oplevelser Produktion er automatiseret Forbrug: Følelser, historier ! Arb. m. mennesker, relationer, værdier, traditioner, fællesskab. individua-lisering fællesskab Economic Man Stakeholder-samfundet Specialisering, kompetencer Frie, Selvstændige personer Information, certificering i fokus Agenter finder varen, brands irrelevante Fællesskaber er praktiske ! Koordinering hindrer kaos Funktionel offentlig service Alle afhænger af ”systemet” funktion R

20 Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008
Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #9 Udjævning-polarisering / individualisering-fællesskab polarisering Myself Inc. Corporate governance Super-liberal ”Star economy” Oplevelser: alt er fsv. show-business Alt er op til dig selv ! Samfund opdelt, men: god service i gode virksomheder! Livsstils-fællesskaber & ghettoer Marginaliserede: Bytte-økonomi individua- lisering fællesskab Managed competition Lighed og broderskab Flere ældre, indvandrere: Høj offentlig service - og ”jantelov” Lavvækst: Nye krav til staten … Frihed, privat initiativ i fokus Velfærdsstaten udjævner ”Offentlig service” drives privat Tilskud, afgifter som styring udjævning R

21 Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008
Workshop: Hvad tænder forbrugeren 2008 ? #10 Udjævning-polarisering / funktion-følelse polarisering No free lunch Fokusering: Gør det du er bedst til Kunst & kultur kommercialiseres Selvrealisering & fri natur er for de dygtigste (star economy). Immateriel fattigdom udbredt Stor ulighed Høj specialisering øger værdien. Polarisering Videns- / servicejobs Mega-virksomh. vs. self-employed følelse funktion Doing well by doing good Forebyggelse betaler sig Forebyggelse: Effektivitet Basale behov dækkes for alle Privatforbrug stagnerer Offentligt forbrug vokser Integration er etisk rigtigt Godt samfund: Bedre for alle Branding: Bæredygtighed, socialt ansvar ... udjævning R

22 Gruppe-workshop Vi har sammen valgt to usikkerheds-akser
De giver fire scenarier, skitseret af IFF på forhånd (notat m. scenarie-beskrivelser uddeles til hver gruppe) Workshop: Hver gruppe arbejder m. ét scenarie Opgaven: Hvad ”tænder” forbrugerne i scenariet? NB: Husk at vælge referent til at referere i plenum! R

23

24 Kort instruktør-vejledning
Klik i den blå firkant med R: springer tilbage til INDEKS for de 10 kryds-scenarier, dvs. det dias hvorfra man kan hoppe videre til det udvalgte kryds (Det er f.eks. relevant hvis man har klikket forkert - eller hvis du vil springe tilbage og gennemgå scenarie-krydset igen, efter at have vist gruppeopgaven. Du kan også bruge højreklik - gå til - tidligere vist) Klik på den grønne pil: springer til det dias, hvor gruppeopgaven defineres Bemærk: Gruppeopgavens formulering skal tilpasses den konkrete opgave, ligesom første dias - og formuleringen af opgaven på et par af de første dias! Bemærk endvidere: Der er en omfattende vejledning i denne præsentations brug i workshop-sammenhæng i IFFs medlemsrapport 1, 2002. Bør læses før du bruger denne præsentation i praksis. R


Download ppt "Denne præsentation indgår som en del af"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google