Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationssøgning Jennie Jones Gunnarsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationssøgning Jennie Jones Gunnarsen"— Præsentationens transcript:

1 Informationssøgning Jennie Jones Gunnarsen
DHO Informationssøgning Jennie Jones Gunnarsen

2 I dag ser vi på følgende:
Informationskilder - Hvor finder man information? Søgeteknikker – Har jeg fundet det relevante for min opgave? Har jeg fundet for lidt eller for meget? Hvordan kan jeg præcisere min søgning? Artikelsøgning Databaser Internet Litteraturliste

3 Kilder til information
Opslagsværker, bøger og artikler Biblioteket: klassifikation (emnetal) og biblioteksbaser: Betalingsdatabaser: Internet emneguides og linksamlinger: Søgemaskiner: Google Lærer, bibliotekar og andre

4 Spørgsmål: Hvordan og hvor begynder man? Svar: Opslagsværker!
Vælg et emne Få et overblik Afgræns emnet Lav en arbejdsproblemformulering Brainstorm over søgeord og lav et søgeprofil

5 Håndbøger/opslagsværker – et udvalg Generelle opslagsværker
 03 Den store danske encyklopædi / Danmarks Nationalleksikon, bind. Stort opslagsværk med fyldige artikler. Findes i bibliotekets håndbogssamling. Gyldendals Leksikon Online

6 Historie – udvalgte opslagsværker
90 Gads historieleksikon / Tønnes Bekker-Nielsen ... [et al.] ; kort: Birgitte Lerche udgave. - Kbh. : Gad, Historisk opslagsbog, alfabetisk ordnet. Her kan f.eks. navne, traktater, slag og lign. slås op. 90.7 Introduktion til historie / Henrik Bonne Larsen & Thorkil Smitt, Århus : Systime , 2. udgave, En indføring i væsentlige sider af historiefaget: kildekritik, metode, periodisering, fagets betydning, mm. 90 Politikens verdenshistorie / hovedredaktør Erling Bjøl, Politiken, bind. Kronologisk opbygget verdenshistorie fra urtid til nutid. 96 Danmarks historie / redigeret af Aksel E. Christensen, [Kbh.] : Gyldendal, bind 96 Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie / redaktion: Olaf Olsen 2. udgave, 1. oplag. [Kbh.] : Gyldendal : & Politiken , – 17 bind. 90.2 Historisk atlas / Karsten Henningsen ; oversættelse og bearbejdning samt danske opslag: Karsten Henningsen ; faglig redaktør: Karsten Henningsen. 1. udgave, 1. oplag Brenderup : Geografforlaget, Om de vigtigste begivenheder i de sidste års verdenshistorie i kort, tekst og billeder, med hovedvægt på Danmark, Norden og Europa

7 Dansk – udvalgte opslagsværker
Håndbøger med begrebsforklaringer: 80.3 Litteraturens begreber / Lars Tonnesen, Andreas Tonnesen, Kbh. : Gyldendal , Fagleksikon med 154 opslag over litteraturens begreber . 80.1 Litteraturens tilgange : metodiske angrebsvinkler / redigeret af Johannes Fibiger, Gerd Lütken og Niels Mølgaard, Kbh. : Gad , En grundbog i litterær metode og tekstteori. Håndbøger med forfatterportrætter: 81.65 Danske digtere i det 20. århundrede, Gad, Helt ny udgave, som også indeholder portrætter af helt nye danske forfattere. Gads udenlandske forfatterleksikon. Gad, 2001. Håndbøger om litteraturhistorie: 81.6 Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack, Kbh. : Gyldendal , bind. Litteraturhistorie med vægten på sammenhængen mellem litteraturen og samfundet. 81.5 Nordisk kvindelitteratur historie , Rosinante, Håndbogen er i fem bind med fire litteraturhistoriske bind og et bibliografisk bind. 81 Verdenslitteraturhistorie (oldtiden-1992), Gyldendal, Håndbogen er i 7 bind. Lettilgængelig verdenslitteraturhistorie med omfattende billedstof og vægt på litteraturens funktion i samfundet.

8 Søgeprofil historie samfunds-fag slaveri trældom slavehold
Problemformulering:_Hvordan foregik slavehandelen mellem USA, Afrika og Europa? På hvilket grundlag (samfundsmæssigt) opstod handelen? Overbegreber Nøglebegreber Underbegreber historie samfunds-fag slaveri trældom slavehold USA Afrika Europa samfunds-forhold slavehandel Trekantshandel “transatlantic slave trade” kildesamlinger kilder kilde?/* =

9 Har du fundet for lidt / for meget
Har du fundet for lidt / for meget? Man skal raffinere søgestrategien af flere omgange!

10 Bibliotekets hjemmeside www.ghg.dk → Uddannelsen → Bibliotek
Bøger på skolens bibliotek Bibliotek.dk Databaser og adgangskoder Tidsskrifter Hjælp til opgaver og informationssøgning Nyheder

11 Bibliotekets emnetal - historie
91 Enkelte historiske perioder 92 Frankrigs historie 93 Englands historie 94 Mellemeuropas historie 95 Nordens historie 96 Danmarks historie 97 Andre europæiske lande 98 Andre verdensdeles historie 99 Personalhistorie. Genealogi 98 Andre verdensdeles historie 98.1 Asiens historie 98.2 Enkelte asiatiske lande 98.3 Afrikas historie 98.4 Enkelte afrikanske lande 98.5 Amerikas historie 98.6 Enkelte nord/mellemamerikas 98.7 Sydamerikas historie 98.8 Enkelte sydamerikanske lande 98.9 Australien og Oceaniens 98.63 USA’s historie Indtil 1776 Tiden efter 1945 Indianernes historie i USA De sortes historie i USA Bemærk – emner kan gemme sig: 96 Danmarks historie, men: 95 Vikingetiden i DK Anden verdens krig, men: Jødeforfølgelse 96.71 DK Anden Verdenskrig, men: Frikorps Danmark 30.2 Socialhistorie Frankrig 40.1 Opdagelsesrejsernes hist. i alm. 46.8 Danmarks kolonier 60.9 Teknikkens historie

12 Emnetal - dansk 80-89 Litteratur og sprog
81.6 Dansk litteraturhistorie 81.61 Oldtiden og middelalderen 81.62 Det 16. og 17. århundrede 81.66 Det 21. århundrede 81.67 Børne- og ungdomslitteratur hist 81.68 Enkelte emner og motiver Bemærk – emner kan gemme sig 04.6 Danske forfattere skrifter af blandet indhold 07 Journalistik Kommunikation i alm. 30.12 Massekommunikation og medier 39.12 Eventyr (primær tekst) 39.17 Eventyr (sekundær litteratur) 65.6 Reklamer 70.1 Kunstteori, æstetik, billedforståelse 99.4 Litteraturanalyser af enkelte forfatteres værk 80-89 Litteratur og sprog 80 Litteraturteori og –forskning Litteraturteori 80.15 Stilistik 80.8 Retorik 80.9 Metrik og prosodi 81 Litteraturhistorie 81.01 Børne- og ungdomslitteratur hist 81.08 Enkelte emner og motiver 81.1 Enkelte perioder 81.5 Nordisk litteraturhistorie 81.6 Dansk litteraturhistorie 81.7 Svensk litteraturhistorie 89 Sprog 89.6 Dansk sprog

13 Find artikler Henvisninger:
- finder du ca millioner henvisninger til artikler - især fra danske aviser fra og frem og tidsskrifter. Fuldtekst: InfoMedia via artikler fra danske aviser (ca og frem) - Det Kongelige Biblioteks store samling af avismikrofilm af ældre avisartikler:

14 Internet Søgemaskiner: Guide til Google:
Hvad er en søgemaskine? Søgemaskiner har en robot, der gennemsøger nettet med faste mellemrum og tager kopier af de millioner af hjemmesider, der findes. Kopierne lægges i en database, som er den, du søger i. Emneguides: link til lærere og elever - vurderet og beskrevet af erfarne undervisere.

15 Nyttige links Arkiv for dansk litteratur: Dansk litteraturhistorisk bibliografi: Litterære perioder: Danmarks historie: Dansk kvindehistorie:

16 Evaluering af Internetsider
Kan ophavet identificeres? Er afsender en institution (f.eks. universitet eller myndighed), en privatperson, et kommercielt foretagende etc.? Vær kritisk overfor kommercielle og private sider Hvad er ophavets kvalifikationer? Er der en kontaktadresse? Er der tale om politiske/ideologiske holdninger? Virker siden aktuel og opdateret? Er der links? og virker de seriøse? Søg med url på google og se hvem linker til siden

17 Hjælp og inspiration Få inspiration og hjælp på SkrivOpgave.dk - en guide til opgaver fra start til slut. Få inspiration til historie-opgaven: Få inspiration til dansk-opgaven:

18 Litteraturliste Det kan være en god idé at forberede litteraturlisten, mens du søger efter materiale – d.v.s. kopiere og gemme web-adresser, oplysninger fra databaser etc., som du måske får brug for senere. Det vigtigste er at være konsekvent. En god hjælp til litteraturlisten:


Download ppt "Informationssøgning Jennie Jones Gunnarsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google