Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektbeskrivelse: <<projekttitel>> ------------------------------------------ <<organisatorisk område>> Udarbejdet i <<måned>> <<år>> af <<projektleder>>

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektbeskrivelse: <<projekttitel>> ------------------------------------------ <<organisatorisk område>> Udarbejdet i <<måned>> <<år>> af <<projektleder>>"— Præsentationens transcript:

1 Projektbeskrivelse: <<projekttitel>> <<organisatorisk område>> Udarbejdet i <<måned>> <<år>> af <<projektleder>>

2 Indhold Baggrund Formål Kritiske succesfaktorer Fremgangsmåde
Resultater Afgrænsning Organisering Økonomi og ressourcer Bilag: Projektplan Kommunikationsplan Interessent analyse Værktøjsskabeloner

3 Baggrund <<skriv kort om baggrunden for dette projekt …. hvad har processen været for at identificere og prioritere projektet … hvorfor ønsker ledelse og opgavestiller der skal arbejdes med netop dette projekt... hvad er de primære hypoteser / problemstillinger (den brændende platform)? ….. hvordan skal den forventede produktivitetsstigning anvendes? -> øget aktivitet og/eller færre ressourcer og/eller mulighed for at løfte nye opgaver og/eller øget kvalitet? …>>

4 2. Formål <<skriv i overordnede termer om formålet med at gennemføre projektet … bedre kvalitet, produktivitet, patienttilfredshed etc…. og/eller nogle problemstillinger som skal håndteres og/eller ….. >>

5 3. Kritiske succesfaktorer
<<Hvilke faktorer er identificeret som kritiske for projektets gennemførelse og som derfor kræver særlig opmærksomhed … input til dette afsnit er / kan være interessent analyse, dialog med opgavestiller mfl. Og praktisk / faktuel indsigt i arbejdsområdet …>>

6 4. Fremgangsmåde <<her beskrivelse de overordnede faser / trin i projektforløbet i kronologisk rækkefølge, herunder fremgangsmåde, deltagere etc. God ide at starte med et flowchart som viser projektforløbet og efterfølgende kort uddybe de enkelte trin / aktiviteter >>

7 5. Resultater <<her beskrives helt konkrete målepunkter for projektet … og for hvert målepunkt gerne hvad baseline og målsætning er. Nogle gange kan dette dog først fastlægges eller kvalitetssikres ifm. analysefasen >>

8 6. Afgrænsning <<Her afgrænses projektets fokusområde, ved at beskrive hvad som indgår i projektet og/eller hvad som ikke medtages…>>

9 7. Organisering <<Her tegnes organiseringsskitse for projektet med styregruppe, projektleder, projektgruppe etc… roller og ansvar for de enkelte, samt evt. mødeaktivitet beskrives nedenfor>>

10 8. Økonomi og ressourcer <<her laves typisk en matrix hvor projektdeltagerne fra organiseringsafsnittet listes sammen med det forventede ressourcetræk i projekt perioden … evt. differentieret på måneder med udgangspunkt i projektplanen. Desuden beskrives eventuelle andre omkostninger ved projektgennemførelsen … f.eks. Afholdelse af workshops, indkøb af materialer etc. (= projekt budget)>>

11 Bilag: Projektplan Kommunikationsplan Interessent analyse
Øvrige relevante

12 Bilag: a) Projektplan Projektplan som er styringsredskab for projektet. Evt. ændringer i projektplanen skal foreslås og godkendes af styregruppen Projektplanen vil typisk være i Excel eller Project

13 Bilag: b) Kommunikationsplan
Budskab Middel Termin Målgruppe <<hvad skal kommunikeres Møde, mail, intranet etc… Fast termin eller f.eks. Hver fredag etc. Hvem skal modtage kommunikationen…

14 Bilag: c) Interessent analyse
Rolle Holdning Påvirkning Aktion Hvem? Rolle ift. projektet Holdning til projektet Mulighed for påvirkning af projektet Hvad skal projektlederen gøre for at håndtere interessenten


Download ppt "Projektbeskrivelse: <<projekttitel>> ------------------------------------------ <<organisatorisk område>> Udarbejdet i <<måned>> <<år>> af <<projektleder>>"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google