Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

(almene målsætninger)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "(almene målsætninger)"— Præsentationens transcript:

1 (almene målsætninger)
Helt overordnet (almene målsætninger) Lære hvordan man undersøger et emne ved at inddrage den viden man har hhv kan finde i litteraturen og frembringe empirisk Lære at formulere en problemstilling inden for dette emne – hvad er ikke undersøgt, hvad vil man selv gerne forstå noget bedre Lære hvordan man frembringer et teoretisk og/eller metodisk design som en måde at undersøge den særlige problemstilling inden for emnet Lære at udføre og præsentere undersøgelsen på en måde der er relevant og forståelig (hhv afstemt dels med emneområdet og problemstilllingen dels med de gængse måder der sikrer at emnet belyses relevant) Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

2 Opgaveseminar 1. Gang – (del 1)
Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

3 BAC-opgaven Hvad er en BAC-opgave?
En BAC-opgave er en universitetsopgave En BAC-opgave er en selvstændig opgave En BAC-opgave er en almenpsykologisk opgave Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

4 BAC-opgaven Hvad er en BAC-opgave?
En BAC-opgave er en universitetsopgave I enhver god universitetsopgave undersøger man et fagligt problem Man viser, hvordan man undersøger problemet En BAC-opgave er en selvstændig opgave En BAC-opgave er en almenpsykologisk opgave Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

5 BAC-opgaven Hvad er en BAC-opgave?
En BAC-opgave er en universitetsopgave I enhver universitetsopgave undersøger man et fagligt problem Man viser, hvordan man undersøger problemet En BAC-opgave er en selvstændig opgave Man formulerer selv sit problem Man finder selv litteratur Man undersøger selv det faglige problem Man fremsætter selv sin konklusion som resultatet af sin undersøgelse En BAC-opgave er en almenpsykologisk opgave Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

6 BAC-opgaven Hvad er en BAC-opgave?
En BAC-opgave er en universitetsopgave I enhver universitetsopgave undersøger man et fagligt problem Man viser, hvordan man undersøger problemet En BAC-opgave er en selvstændig opgave Man formulerer selv sit problem Man finder selv litteratur Man undersøger selv det faglige problem Man fremsætter selv sin konklusion som resultatet af sin undersøgelse En BAC-opgave er en almenpsykologisk opgave Problemet er almenpsykologisk – modsat anvendelsesorienteret Alment: Hvad er i grunden ”X”?– Hvorfor ”X” ? Anvendelsesorienteret: Hvad kan man gøre med ”X”? – hvordan kan man (be-)handle i forhold til ”X” Inden for alle discipliner Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

7 BAC-opgaven Hvad er en BAC-opgave?
Det er din mulig for selv at arbejde med noget i psykologien som du har valgt!!! BAC-opgaven Hvad er en BAC-opgave? En BAC-opgave er en universitetsopgave I enhver universitetsopgave undersøger man et fagligt problem Man viser, hvordan man undersøger problemet En BAC-opgave er en selvstændig opgave Man formulerer selv sit problem Man finder selv litteratur Man undersøger selv det faglige problem Man fremsætter selv sin konklusion som resultatet af sin undersøgelse En BAC-opgave er en almenpsykologisk opgave Problemet er almenpsykologisk – modsat anvendelsesorienteret Alment: Hvad er i grunden ”X”?– Hvorfor ”X” ? Anvendelsesorienteret: Hvad kan man gøre med ”X”? – hvordan kan man (be-)handle i forhold til ”X” Inden for alle discipliner Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

8 BAC-opgaven Hvad er en BAC-opgave?
En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem Nærmere bestemt: Ét langt argument for svaret på et spørgsmål Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

9 BAC-opgaven Hvad er en BAC-opgave?
En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem Nærmere bestemt: Ét langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Spørgsmål (jeg undrer mig over) Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

10 BAC-opgaven Hvad er en BAC-opgave?
En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem Nærmere bestemt: Ét langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Spørgsmål (jeg undrer mig over) Undersøgelse Sådan kan problemet undersøges Sådan kan man finde frem til et svar Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

11 BAC-opgaven Hvad er en BAC-opgave?
En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem Nærmere bestemt: Ét langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Spørgsmål (jeg undrer mig over) Undersøgelse Sådan kan problemet undersøges Sådan kan man finde frem til et svar Konklusion Sådan kan der svares på spørgsmålet Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

12 BAC-opgaven Hvad er en BAC-opgave?
En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem Nærmere bestemt: Ét langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Spørgsmål (jeg undrer mig over) Undersøgelse Sådan kan problemet undersøges Sådan kan man finde frem til et svar Konklusion Sådan kan der svares på spørgsmålet Den gode opgave Har en klar problemformulering Er ét langt argument for svar på spørgsmålet Har nødvendigt og lige netop tilstrækkeligt stof med til at foretage undersøgelsen og argumentet Har en konklusion som er et svar på spørgsmålet Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

13 BAC-opgaven Hvad er en BAC-opgave?
En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem. Nærmere bestemt: Ét langt argument for svaret på et spørgsmål. Problemformulering Spørgsmål (jeg undrer mig over) Undersøgelse Sådan kan problemet undersøges Sådan kan man finde frem til et svar Konklusion Sådan kan der svares på spørgsmålet Den gode opgave Har en klar problemformulering. Er ét langt argument for svar på spørgsmålet. Har nødvendigt og lige netop tilstrækkeligt stof med til at foretage undersøgelsen og argumentet. Har en konklusion som er et svar på spørgsmåle.t Den knap så gode opgave Mangler klar/kort problemformulering. Beskriver og redegør for stoffet; men bruger det ikke som argument for svaret på spørgsmålet. For lidt eller for meget stof med. Mangler den sammenhæng der forbinder alle elementer til ét argument. Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

14 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion 2 4 7 10 12 Redegør for litteratur uden tilstrækkelig bredde Bredde i redegørelsen men uden sammenhæng Systematiseren-de og sammen-lignende Diskuterer styrker og svagheder - litteraturgivet Diskuterer styrker og svagheder - selvstændigt Kan identificere relevant men ikke tilstrækkeligt stof til besvarelsen Kan identificere tilstrækkeligt stof der skal inddrages men det bruges mangelfuldt til besvarelsen Bruger relevant stof men mangelfuld mht overordnet sammenhæng Bruge stoffet til en sammen-hængende be-svarelse - litteraturgivet Bruge stoffet til en sammen-hængende besvarelse - selvstændig Redegøre Bruge Formgive Klart sprog, men mangelfuld struktur og metakommunikation Klar struktur, klart sprog, klar metakommunikation Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

15 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Øvelse 1a Brainstorm Skriv alle ord og sætninger op, der falder dig ind i forbindelse med dit emne. Ikke vurdere / slette. Arbejd hurtig, undlad at holde tænkepause. Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

16 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Øvelse 1b Mindmap Skriv et emne (ét eller et par ord) i en cirkel. Ideer omkring emnet sættes i cirkler rundt om – ny ide > ny cirkel. Detaljer til hver ide skrives en række stikord i småcirkler. Emne Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

17 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Øvelse 1c Hurtigskrivning Vælg et emne som overskrift. Skriv om (a) hvorfor det er interessant og (b) hvordan du kunne forestille dig at arbejde med det (stof, diskussioner). Skriv meget hurtigt, ret ikke, gå ikke tilbage i tekst, hold ikke pause– skriv fremad hele tiden. Går du i stå, så skriv om at du går i stå indtil du kommer på sporet igen. Veksel gerne mellem a og b. Skriv uafbrudt i 7 minutter. Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

18 Opgaveseminar 1. Gang – (del 2)
Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

19 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion

20 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion 1. Hvad spørger du til? Hvad er dit interesseområde? 5. Hvordan vil du gå frem? Hvilken struktur/form vil du bruge? Hvilken disposition? 2. Hvad spørger du mere specifikt om? Hvad er din problemformulering? 4. Hvad vil du svare med? Hvilke discipliner, teorier, undersøgelser vil du bruge? 3. Hvad vil du gerne kunne svare? Hvad er din yndlingskonklusion? Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

21 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion 1. Hvad spørger du til? Hvad er dit interesseområde? 5. Hvordan vil du gå frem? Hvilken struktur/form vil du bruge? Hvilken disposition? 2. Hvad spørger du mere specifikt om? Hvad er din problemformulering? Hvis dette er svaret, hvad er så spørgsmålet? Jeopardy: 4. Hvad vil du svare med? Hvilke discipliner, teorier, undersøgelser vil du bruge? 3. Hvad vil du gerne kunne svare? Hvad er din yndlingskonklusion? Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

22 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion 1. Hvad spørger du til? Hvad er dit interesseområde? 5. Hvordan vil du gå frem? Hvilken struktur/form vil du bruge? Hvilken disposition? 2. Hvad spørger du mere specifikt om? Hvad er din problemformulering? 4. Hvad vil du svare med? Hvilke discipliner, teorier, undersøgelser vil du bruge? 3. Hvad vil du gerne kunne svare? Hvad er din yndlingskonklusion? Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

23 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion 1. Hvad spørger du til? Hvad er dit interesseområde? 5. Hvordan vil du gå frem? Hvilken struktur/form vil du bruge? Hvilken disposition? 2. Hvad spørger du mere specifikt om? Hvad er din problemformulering? 4. Hvad vil du svare med? Hvilke discipliner, teorier, undersøgelser vil du bruge? 3. Hvad vil du gerne kunne svare? Hvad er din yndlingskonklusion? Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

24 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Øvelse 2 Opgave-pentagonen Udfyld pentagonen hver for sig. Gå dernæst sammen i grupper – præsenter hver for sig jeres pentagon for de andre. Gruppen spørger ind til hvert enkelt punkt så det står klart. Dernæst giver gruppen feedback. Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

25 Opgaveseminar 2. gang Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

26 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Jeg undrer mig over …. Hvordan der kan svares velbegrundet på det , vil jeg undersøge sådan her … Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

27 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Hvad er en problemformulering? Et spørgsmål der kan undersøges (ikke nødvendigvis besvares) Helt central for opgavens art, struktur og niveau Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

28 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Hvad er en problemformulering? Et spørgsmål der kan undersøges (ikke nødvendigvis besvares) Helt central for opgavens art, struktur og niveau En god problemformulering Er interessant for dig selv – har baggrund i en undren Kan formuleres som ét klart og kort spørgsmål Giver mulighed for At svare på hvordan det kan undersøges (hvad/hvorfor) At diskutere og argumentere At strukturere og disponere At læse og søge litteratur målrettet Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

29 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Hvad er en problemformulering? Et spørgsmål der kan undersøges (ikke nødvendigvis besvares) Helt central for opgavens art, struktur og niveau En god problemformulering Er interessant for dig selv – har baggrund i en undren Kan formuleres som ét klart og kort spørgsmål Giver mulighed for At svare på hvordan det kan undersøges (hvad/hvorfor) At diskutere og argumentere At strukturere og disponere At læse og søge litteratur målrettet En dårlig problemformulering Kan ikke formuleres som et spørgsmål Kan ikke undersøges ordentligt inden for rammerne af opgaven For bred (alt for omfattende) For upræcis (hvad er egentlig spørgsmålet) Giver ikke mulighed for En undersøgelse, diskussion, argumentation (for oplagt) En målrettet læsning og litteratursøgning Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

30 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Hvad er en problemformulering? Et spørgsmål der kan undersøges (ikke nødvendigvis besvares) Helt central for opgavens art, struktur og niveau Engagerende? Hvad er dit særlige interesseområde? Hvad har du lyst til at fordybe dig i? Har du nogle pointer eller en yndlingskonklusion du vil argumentere for? Kort problem-formulering Realisabelt? Kan du se / kender du relevant stofområde? Kan du se en diskussion og argumentation? Kan du læse / skrive / undersøge inden for rammerne? Tid? Indsats? Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

31 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Hvad er en problemformulering? Et spørgsmål der kan undersøges (ikke nødvendigvis besvares) Helt central for opgavens art, struktur og niveau Engagerende? Hvad er dit særlige interesseområde? Hvad har du lyst til at fordybe dig i? Har du nogle pointer eller en yndlingskonklusion du vil argumentere for? Kort problem-formulering Peger på Realisabelt? Kan du se / kender du relevant stofområde? Kan du se en diskussion og argumentation? Kan du læse / skrive / undersøge inden for rammerne? Tid? Indsats? Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

32 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Hvad er en problemformulering? Et spørgsmål der kan undersøges (ikke nødvendigvis besvares) Helt central for opgavens art, struktur og niveau Engagerende? Hvad er dit særlige interesseområde? Hvad har du lyst til at fordybe dig i? Har du nogle pointer eller en yndlingskonklusion du vil argumentere for? Lægger op til Kort problem-formulering Peger på Realisabelt? Kan du se / kender du relevant stofområde? Kan du se en diskussion og argumentation? Kan du læse / skrive / undersøge inden for rammerne? Tid? Indsats? Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

33 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Hvad er en problemformulering? Et spørgsmål der kan undersøges (ikke nødvendigvis besvares) Helt central for opgavens art, struktur og niveau Engagerende? Hvad er dit særlige interesseområde? Hvad har du lyst til at fordybe dig i? Har du nogle pointer eller en yndlingskonklusion du vil argumentere for? Lægger op til Kort problem-formulering Peger på Realisabelt? Kan du se / kender du relevant stofområde? Kan du se en diskussion og argumentation? Kan du læse / skrive / undersøge inden for rammerne? Tid? Indsats? Lægger op til Peger på Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

34 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Hvad er en argumenterende undersøgelse? En kritisk demonstration af hvordan et problem kan undersøges med én eller flere tilgange En kritisk diskussion af tilgangens eller tilgangenes styrker og svagheder Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

35 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Hvad er en argumenterende undersøgelse? En kritisk demonstration af hvordan et problem kan undersøges med én eller flere tilgange En kritisk diskussion af tilgangens eller tilgangenes styrker og svagheder Elementer i den gode argumenterede undersøgelse Relevans: Problemet er relevant at belyse med disse teorier og empiriske fund Svar-bidrag. Disse teorier og fund giver følgende elementer til en besvarelse af problemet Intern kritik. Pro: Denne teori eller dette empiriske fund giver mulige svar af følgende grunde. Contra: Denne teori eller dette empiriske fund har følgende svagheder (a) giver kun delvist svar (kritik af forklaringskraften) – (b) giver usikkert svar (kritik af metoden) Ekstern kritik. Nævnte tilgang (teori/empiri) kritiseres af en alternativ tilgang for at belyse problemet forkert eller utilstrækkeligt. Pro/contra diskussion også af den alternative tilgang Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

36 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Hvad er en konklusion? Et svar på problemet - i form af en påstand begrundet i den argumenterende undersøgelse. Ikke nødvendigvis et endegyldigt svar (”sådan er det”) – kan være: ”sådan kan det undersøges” – eller ”denne måde at undersøge det på giver ikke noget (endegyldigt) svar” Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

37 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Hvad er en konklusion? Et svar på problemet - i form af en påstand begrundet i den argumenterende undersøgelse Ikke nødvendigvis et endegyldigt svar (”sådan er det”) – kan være: ”sådan kan det undersøges” – eller ”denne måde at undersøge det på giver ikke noget (endegyldigt( svar” Elementer i konklusionen 1. (meget) kort sammenfatning af undersøgelsen der fører frem til en påstand (”vi har set … derfor….”) 2. (Meget) kort: (a) forklaringskraft – (b) forbehold (mangler) 3. Svaret: påstanden kan have form af et Et udsagn (”sådan er det”) En model af en sammenhæng (gerne figur) En taksonomi (skematisk opstilling af resultater fra en undersøgelse – overblik over sider af sagen, genstanden, problemet) 4. Eventuel perspektivering (videre undersøgelse, anvendelse) Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

38 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Hvad er en problemformulering? Jeg undrer mig over …. Et spørgsmål der kan undersøges (ikke nødvendigvis besvares endegyldigt). Helt central for opgavens art, struktur og niveau. Hvad er en argumenterende undersøgelse? Hvordan der kan svares velbegrundet på det vil jeg undersøge sådan her … En kritisk demonstration af hvordan et problem kan undersøges med én eller flere tilgange. En kritisk diskussion af tilgangens eller tilgangenes styrker og svagheder – Pro/Contra. Hvad er en konklusion? Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Et svar på problemet - i form af en påstand begrundet i den argumenterende undersøgelse. Ikke nødvendigvis et endegyldigt svar. Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

39 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Jeg undrer mig over …. Hvordan der kan svares velbegrundet på det , vil jeg undersøge sådan her … Meget global – fører snarere til en redegørende opremsning af udviklings- og personlighedsteorier. Svært at få en undersøgende argumentation i gang ”Hvilke faktorer medvirker til identitetsudvikling for den unge?” Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

40 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Jeg undrer mig over …. Hvordan der kan svares velbegrundet på det , vil jeg undersøge sådan her … Meget global – fører snarere til en redegørende opremsning af udviklings- og personlighedsteorier. Svært at få en undersøgende argumentation i gang ”Hvilke faktorer medvirker til identitetsudvikling for den unge?” ”Er der sammenhæng mellem uddannelsesvalg og identitetsudvikling hos unge?” Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

41 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Jeg undrer mig over …. Hvordan der kan svares velbegrundet på det , vil jeg undersøge sådan her … Meget global – fører snarere til en redegørende opremsning af udviklings- og personlighedsteorier. Svært at få en undersøgende argumentation i gang Mere specifik. Inviterer bedre til at undersøge og argumentere for et afgrænset svar. Kan stadig godt forblive redegørende – hvilke teorier har vi, hvordan ser de ud, hvad siger de hver især. ”Hvilke faktorer medvirker til identitetsudvikling for den unge?” ”Er der sammenhæng mellem uddannelsesvalg og identitetsudvikling hos unge?” Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

42 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Jeg undrer mig over …. Hvordan der kan svares velbegrundet på det , vil jeg undersøge sådan her … Meget global – fører snarere til en redegørende opremsning af udviklings- og personlighedsteorier. Svært at få en undersøgende argumentation i gang Mere specifik. Inviterer bedre til at undersøge og argumentere for et afgrænset svar. Kan stadig godt forblive redegørende – hvilke teorier har vi, hvordan ser de ud, hvad siger de hver især. ”Hvilke faktorer medvirker til identitetsudvikling for den unge?” ”Er der sammenhæng mellem uddannelsesvalg og identitetsudvikling hos unge?” Inviterer bedre til at fordybe sig: hvad er egentlig et relevant identitetsbegreb her? Går sammenhængen begge veje? Hvilke typer af teorier ville være relevante. Pro et contra ved relevante teorier og fund Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

43 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Jeg undrer mig over …. Hvordan der kan svares velbegrundet på det , vil jeg undersøge sådan her … ”Hvordan kan vi forstå ungdommen og de særlige udviklingsopgaver de unge står over for? Hvad vil det sige at den unge skaber sig en identitet og løse identitetskriser? På hvilken måde kan cutting-fænomenet forstås som et identitetsarbejde?” Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

44 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Jeg undrer mig over …. Hvordan der kan svares velbegrundet på det , vil jeg undersøge sådan her … Starter alment – inddrager noget specifikt ”Hvordan kan vi forstå ungdommen og de særlige udviklingsopgaver de unge står over for? Hvad vil det sige at den unge skaber sig en identitet og løse identitetskriser? På hvilken måde kan cutting-fænomenet forstås som et identitetsarbejde?” Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

45 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Jeg undrer mig over …. Hvordan der kan svares velbegrundet på det , vil jeg undersøge sådan her … Starter alment – inddrager noget specifikt Starter specifikt – inddrager det almene ”Hvordan kan vi forstå ungdommen og de særlige udviklingsopgaver de unge står over for? Hvad vil det sige at den unge skaber sig en identitet og løse identitetskriser? På hvilken måde kan cutting-fænomenet forstås som et identitetsarbejde?” ”På hvilken måde kan cutting-fænomenet forstås som et identitetsarbejde? Hvordan kan vi forstå ungdommen og de særlige udviklingsopgaver, de unge står over for? Hvad vil det sige for den unge skaber sig en identitet og løse identitetskriser?” Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

46 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Jeg undrer mig over …. Hvordan der kan svares velbegrundet på det , vil jeg undersøge sådan her … Hvad lægger din problemformu-lering op til? Tilegnelse & redegørelse (hvad, hvilke) Undersøgelse af et problem (hvorfor, hvordan) Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

47 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Jeg undrer mig over …. Hvordan der kan svares velbegrundet på det , vil jeg undersøge sådan her … Hvad lægger din problemformu-lering op til? Tilegnelse & redegørelse (hvad, hvilke) Undersøgelse af et problem (hvorfor, hvordan) Tilgangs-orientering (focus på: discipliner, teorier, undersøgelser) Sagsorientering (focus på: fænomen i verden) Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

48 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Jeg undrer mig over …. Hvordan der kan svares velbegrundet på det , vil jeg undersøge sådan her … Hvad lægger din problemformu-lering op til? Tilegnelse & redegørelse (hvad, hvilke) Undersøgelse af et problem (hvorfor, hvordan) Tilgangs-orientering (focus på: discipliner, teorier, undersøgelser) En redegørelse for forskellige tilgange – uden undersøgende & sammenlignende diskussion Sagsorientering (focus på: fænomen i verden) Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

49 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Jeg undrer mig over …. Hvordan der kan svares velbegrundet på det , vil jeg undersøge sådan her … Hvad lægger din problemformu-lering op til? Tilegnelse & redegørelse (hvad, hvilke) Undersøgelse af et problem (hvorfor, hvordan) Tilgangs-orientering (focus på: discipliner, teorier, undersøgelser) En redegørelse for forskellige tilgange – uden undersøgende & sammenlignende diskussion Undersøgelse af tilgangenes særlige kvaliteter og problemer i forhold til hinanden Sagsorientering (focus på: fænomen i verden) Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

50 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Jeg undrer mig over …. Hvordan der kan svares velbegrundet på det , vil jeg undersøge sådan her … Hvad lægger din problemformu-lering op til? Tilegnelse & redegørelse (hvad, hvilke) Undersøgelse af et problem (hvorfor, hvordan) Tilgangs-orientering (focus på: discipliner, teorier, undersøgelser) En redegørelse for forskellige tilgange – uden undersøgende & sammenlignende diskussion Undersøgelse af tilgangenes særlige kvaliteter og problemer i forhold til hinanden Sagsorientering (focus på: fænomen i verden) En beskrivelse af én eller flere sider af en sag – uden analyserende sammenkædning Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

51 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Resultatet af min undersøgelse er at svaret bliver … Jeg undrer mig over …. Hvordan der kan svares velbegrundet på det , vil jeg undersøge sådan her … Hvad lægger din problemformu-lering op til? Tilegnelse & redegørelse (hvad, hvilke) Undersøgelse af et problem (hvorfor, hvordan) Tilgangs-orientering (focus på: discipliner, teorier, undersøgelser) En redegørelse for forskellige tilgange – uden undersøgende & sammenlignende diskussion Undersøgelse af tilgangenes særlige kvaliteter og problemer i forhold til hinanden Sagsorientering (focus på: fænomen i verden) En beskrivelse af én eller flere sider af en sag – uden analyserende sammenkædning En undersøgelse af sagen (sammenhænge, grunde, årsager) Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

52 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Øvelse 3 Brainstorm Skriv din problemformulering. Undersøg den ved hjælp af en række punkter (som fremgår af udleveret ark). Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

53 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Øvelse 4 Opgavepentagonen Udfyld atter ark med opgavepentagon ud fra forberedelserne derhjemme og foregående øvelse. Præsenter den for gruppen. Gruppen spørger ind til hvert punkt. Gruppen giver feedback. Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

54 Opgaveseminar 3. gang Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

55 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Indledning Opgavens hoveddel Afslutning Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

56 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Indledning 1. Hvad er emnet og hvorfor er det interessant? 2. Problemformuleringen Opgavens hoveddel Afslutning Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

57 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Indledning 1. Hvad er emnet og hvorfor er det interessant? 2. Problemformuleringen Opgavens hoveddel 1. Hvad vil det inddragede stof/undersøgelse på egne præmisser? 2. Hvad kan teksten/undersøgelsen bidrage med mht svaret på dit spørgsmål? 3. Hvilken intern og ekstern kritik kan man anføre? 4. Delkonklusion: Hvilken del af dit spørgsmål er besvaret? Afslutning Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

58 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Indledning 1. Hvad er emnet og hvorfor er det interessant? 2. Problemformuleringen Opgavens hoveddel 1. Hvad vil det inddragede stof/undersøgelse på egne præmisser? 2. Hvad kan teksten/undersøgelsen bidrage med mht svaret på dit spørgsmål? 3. Hvilken intern og ekstern kritik kan man anføre? 4. Delkonklusion: Hvilken del af dit spørgsmål er besvaret? Afslutning 1. Meget kort: Sammenfatning 2. Meget kort: Vurdering af forklaringskraft og forbehold 3. Meget kort: Svaret på dit spørgsmål 4. Evt: perspektivering Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

59 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion 1. Hvad er dit interesseområde? 2. Hvad er din problemformulering? 3. Hvad er din yndlingskonklusion? 4. Hvad vil du svare med? 5. Hvordan vil du disponere? Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

60 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion 1. Hvad er dit interesseområde? 2. Hvad er din problemformulering? 3. Hvad er din yndlingskonklusion? 4. Hvad vil du svare med? 5. Hvordan vil du disponere? Arbejde med teksten Arbejde med problem-formuleringen Arbejde med dispositionen Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

61 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Arbejde med problem-formuleringen Arbejde med dispositionen Arbejde med teksten Emne Problemformulering Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

62 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Arbejde med problem-formuleringen Arbejde med dispositionen Arbejde med teksten Emne Projektskitse 1. problemformulering 2. Synopsis baseret på opgavepentagonen Problemformulering 1. Indledning 2. Problemformuleringl 3. Kapitel 1 3.1. afsnit a 3. 2. afsnit b 4. Kapitel 2 4.1. afsnit 4.2. afsnit 5. Kapitel 3 5.1. afsnit 5.2. afsnit 6. Konklusion Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

63 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Arbejde med problem-formuleringen Arbejde med dispositionen Arbejde med teksten Emne Kapitel 1 Projektskitse 1. problemformulering 2. Synopsis baseret på opgavepentagonen Kapitel 1 Kapitel 2 Problemformulering 1. Indledning 2. Problemformuleringl 3. Kapitel 1 3.1. afsnit a 3. 2. afsnit b 4. Kapitel 2 4.1. afsnit 4.2. afsnit 5. Kapitel 3 5.1. afsnit 5.2. afsnit 6. Konklusion Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

64 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Arbejde med problem-formuleringen Arbejde med dispositionen Arbejde med teksten Emne Kapitel 1 Projektskitse 1. problemformulering 2. Synopsis baseret på opgavepentagonen Kapitel 1 Kapitel 2 Problemformulering 1. Indledning 2. Problemformuleringl 3. Kapitel 1 3.1. afsnit a 3. 2. afsnit b 4. Kapitel 2 4.1. afsnit 4.2. afsnit 5. Kapitel 3 5.1. afsnit 5.2. afsnit 6. Konklusion Ændre i problem-formule-ringen? Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

65 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Arbejde med problem-formuleringen Arbejde med dispositionen Arbejde med teksten Emne Kapitel 1 Projektskitse 1. problemformulering 2. Synopsis baseret på opgavepentagonen Fjerne eller tilføje afsnit? Kapitel 1 Kapitel 2 Problemformulering 1. Indledning 2. Problemformuleringl 3. Kapitel 1 3.1. afsnit a 3. 2. afsnit b 4. Kapitel 2 4.1. afsnit 4.2. afsnit 5. Kapitel 3 5.1. afsnit 5.2. afsnit 6. Konklusion Flytte eller rokere afsnit? Ændre i problem-formule-ringen? Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

66 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion 1. indledning 1.1 hvorfor er det interessant/relevant? 1.2 hvad er problemet? 1.3 Problemformuleringen 1.4 kort (!) oversigt over fremgangsmåde 2. Kapitel 1 2.1 Metatekst: dette kapitel undersøger følgende ift problemet 2.2 kort gengivelse af teori/fund (din formidling!!) 2.3 Bidrag til undersøgelse 2.4 Kritisk pro/contra 2.5 Delkonklusion / overgang (hvad skal nu undersøges) 3. Kapitel 2 3.1 Metatekst 3.2 kort gengivelse 3.3 Bidrag 3.4 Kritisk pro/contra 3.5 Delkonklusion / overgang 4. konklusion 4.1 Kort opsamling af undersøgelse / delkonklusioner 4.2 Kort samlet intern kritik (forklaringskraft, forbehold, fejlkilder, mangler) 4.3 Svar på problemformulering (påstand/model/taksonomi) (4.4 Eventuel perspektivering: videre undersøgelse, kan bruges til …) 1. Hvad er dit interesseområde? 2. Hvad er din problemformulering? 3. Hvad er din yndlingskonklusion? 4. Hvad vil du svare med? 5. Hvordan vil du disponere? Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

67 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion 1. indledning 1.1 hvorfor er det interessant/relevant? 1.2 hvad er problemet? 1.3 Problemformuleringen 1.4 kort (!) oversigt over fremgangsmåde 2. Kapitel 1 2.1 Metatekst: dette kapitel undersøger følgende ift problemet 2.2 Teori/fund - tekst A 2.2.1 gennemgang overordnet om teksten, dens ærinde, traditionen, forfatteren pointe x pointe y Bidraget Kritik Pro Contra Delkonklusion 2.3 Teori/fund/ - tekst B … osv… 2.4. Samlet delkonklusion 2.4.1 Problemformuleringen lød 2.4.2 Alt i alt har vi nu følgende bidrag til svar 2.4.3 Den kritiske diskussion viser at vi også skal se på … i næste afsnit 1. Hvad er dit interesseområde? 2. Hvad er din problemformulering? 3. Hvad er din yndlingskonklusion? 4. Hvad vil du svare med? 5. Hvordan vil du disponere? Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

68 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Øvelse 5 Disposition Arbejd med et udkast til en disposition. Brug skabelonen på det omdelte ark. Lav enten en disposition til den opgave du har besluttet dig for Eller lav en ‘som-om’ disposition – ud fra en tekst eller undersøgelse du har læst for nylig Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

69 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Øvelse 6 (instruktion til synopser med følgende fire elementer) A: Indledning – 2 sider a. Præsenter dit område. b. Skriv lidt om hvorfor det er interessant. B: Problemformulering. Max 2 linjer til hovedproblemformuleringen formuleret som et spørgsmål. Max 2 underspørgsmål. C: Udkast til en konklusion –1 side a. Kort om hvad du regner med svaret på dit spørgsmål i problemformuleringen vil være. b. Kort om hvordan du via opgaven er kommet frem til dette (eller disse) svar. D: Disposition (uddybes på næste slide) Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

70 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Øvelse 6 - fortsat: Udkast til en disposition Del 1: Indledning og problemformulering Del 2: Analyse af problemet og måder at svare på spørgsmålet i problemformuleringen (Argumentation for dit svar på dit spørgsmål) Del 3: Konklusion Del 2 er opgavens hoveddel og kan disponeres på forskellige måder (f.eks. i en række kapitler: kapitel 2.1., kapitel 2.2. osv. Metatekst Review af stoffet Stoffets bidrag Intern kritik af stoffet Ekstern kritik af stoffet Ekstern kritik Delkonklusion. Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011

71 Undersøgelse / Argumentation
BAC-opgaven En BAC-opgave er (som enhver universitetsopgave) en dokumentation af hvordan man vil undersøge et problem - Et langt argument for svaret på et spørgsmål Problemformulering Undersøgelse / Argumentation Konklusion Øvelse 6 - fortsat: Lav synopsen sådan så det er muligt at give feedback på den. Klar indledning Klar problemformulering Klart udkast til konklusion Dispositionen skrives sådan så man kan se de enkelte punkter for sig og så man kan se gangen i opgaven Om at skrive universitetsopgave – © Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, 2011


Download ppt "(almene målsætninger)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google