Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Karakterer der motiverer Helhedsorienteret og udviklende

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Karakterer der motiverer Helhedsorienteret og udviklende"— Præsentationens transcript:

1 Karakterer der motiverer Helhedsorienteret og udviklende
Det hele barn i skolen Start med selvevalueringer – lad børnene tale indbyrdes Tal med dit eget barn Tal om det at lære! Tal om at motivere sig selv til at gå i skole Tal om - hvorfor skole? Feedback er en gave

2 It is not the mountain that we conquer But ourselves. Edmond Hillery

3 Motivation og præstation
Gode karakterer i skolen – nul huller hos tandlægen – at score mål til fodbold – at få en god ven. Børn vil – ligesom voksne - gerne opleve glæden ved at lykkes. I legen lærer de at komme i flow tilstand. Som voksne genkender vi følelsen af flow, når vi udfordres tilpas og føler, at vi kommer i en fordybelse – og bliver tilfredsstillet i vores arbejde, hobby eller opgaveløsning. At blive dygtigere, at være selvstyrende, at gøre noget der giver mening . At realisere sig selv. At sætte sig mål og nå dem – giver nye erkendelser af sig selv. At få karakterer i skolen kan – hvis gjort rigtigt – give eleven nye erkendelser af rejsen og processen mod målet. Motivation og præstation Kilder: Maslow, Dan Pink, Rasmus Ankersen, Anthony Robbins og Csikszentmihalyis

4 Hvorfor – karakterer? Børnene har nogen at se op til.
De får lyst til at stræbe efter at blive bedre. At sætte sig mål og nå dem giver en glæde og indre selvtillid Børnene kan få succes. Også selvom de måske ikke er bedst til sport eller socialt. Høj faglighed skal være sejt. I nogle skoler er det sejt ikke at have ambitioner. Puha.. så bliver det rigtig svært……… Når karakterer gives hyppigt i konkrete opgaver – kan de bruges som dialogværktøj Hyppig feedback er vigtig – det beviser alle Nintendo læringsforløb/ spil At vinde til sport og håndtere nederlag – er en vigtig livsfærdighed. Hvorfor ikke lære det i skolen? Hvorfor – karakterer?

5 Hvorfor ikke – karakterer?
Børnene sammenligner sig med hinanden. Det gør de alligevel. Tøj, legetøj, adfærd, sprog. Lad os lære dem, at de selv skal styre. Børnene får nederlag. Det skal de jo lære her i livet. Ergo må skole og forældre arbejde med ”coping”. Hvordan håndteres modgang. Hvordan mestrer jeg, at blive bedre? Nogle børn er især udfordret fagligt. Ergo må skole og forældre især gøre noget for at løfte disse børn. Karakterer siger kun noget om dele af børnene. Ergo skal skole og forældre blive gode til at også at give ”karakterer” eller kommentarer for andre positive elementer: Adfærd, holdning, humør, energi, samarbejde, videndeling…. Karaktererne kan være med til at skabe identitet. ”Jeg er en taber”, ”Jeg er én der ikke kan sprog”. Ergo må skole og forældre give børnene forståelse af, at der er flere ting i livet. Sport, familie, venner, hobbies, natur, kunst…..I skolen er man tilstede for at lære færdigheder, der skal ruste til livet. Derfor skal vi fokusere på styrker hos det enkelte barn Hvorfor ikke – karakterer? Coping – at håndtere modgang

6 Standpunkt Særdeles tilfredsstillende
Du forstår nye ting hurtigt. Du kan bruge det lærte straks. Meget tilfredsstillende Du er flittig og gør dig umage for at blive dygtig. Tilfredsstillende Du kæmper og knokler for at lære. Mindre tilfredsstillende Du er på vej og har flere små fremskridt. Ikke tilfredsstillende Du kan blive bedre. Du kan mere end du viser. Hvor dygtig er du på vej til at blive? Hvad kan du gøre for at blive bedre? Prøv at spørge dig selv i hver enkelt fag. Dansk – matematik – engelsk osv. Standpunkt

7 Orden Særdeles tilfredsstillende
Du gør dig meget umage. Tjekker tasken hver aften. Tjekker lektier hver dag. Meget tilfredsstillende Du vil meget gerne gøre det godt. Og husker det meste. Tilfredsstillende Du kan blive bedre. Så du skal måske arbejde med at lave nogle faste rutiner. Eller være stille i timerne. Mindre tilfredsstillende Du kan sagtens gøre det bedre. Hvad skal du især tage fat på? Ikke tilfredsstillende Du trænger til at få styr på nogle rutiner. Hvem kan hjælpe dig? Hvad skal du især gøre bedre? Har du husket bøger, blyanter, viskelæder, idrætstøj, lektier? Har du skrevet pænt? Har du gjort dig umage? Er du stille i timerne? Orden

8 Særdeles tilfredsstillende
Dine kammerater kan stole på dig. Du hjælper andre. Du er opmærksom på at alle skal have det godt. Meget tilfredsstillende Du er er rar og venlig overfor alle. Dit humør er i top hver dag. Tilfredsstillende Du er rar og opmærksom og taler pænt om andre. Mindre tilfredsstillende Du kan nemt gøre det bedre. Du har super gode ting at byde på hver dag. Ikke tilfredsstillende Du må meget gerne give mere af det gode. Hjælper du andre? Har du godt humør? Taler du pænt om andre? Er du rar at være sammen med? Er du en god ven for alle i klassen? Når du trives kan du bedre lære. Klassekammerat

9 Motivation Særdeles tilfredsstillende
Du er superglad for at gå i skole. Hver dag er fyldt med spændende nye ting, du kan lære. Du ved, hvordan du med din nysgerrighed kan få masser af ny viden. Meget tilfredsstillende Du er klar hver dag til at gå i skole. Du ved at god skole giver dig et godt liv som voksen. Tilfredsstillende Du hygger dig i skolen – og kan blive endnu mere nysgerrig. Mindre tilfredsstillende Du har mange interesser – måske skal du fortælle om dem i skolen. Ikke tilfredsstillende Du har meget andet, der giver dig glæde – og du kan få en god skole, hvis du prøver at få din glæde med i skole. Du ved, hvad du især er glad for i skolen. Du ved, hvad du kan gøre for at få lyst til at lære. Du tager positivt imod, når dine lærere giver dig opgaver. Motivation

10 Ved ikke.. 1 Skal du have total ro omkring dig eller må der gerne være støj? Ro Støj 2 Skal du have meget lys eller må der gerne være hygge belysning/mørkt? Lyst Mørkt 3 Ønsker du et køligt rum eller varme i rummet? Køligt Varme 4 Vil du helst sidde i en sofa eller ved et skrivebord? Sofa Stol 5 Belønner du dig selv eller fokuserer du på ”det ubehagelige”? Belønning Ubehag 6 Bliver du ved opgaven til den er løst eller giver du dig selv pauser? Bliver Pauser 7 Lærer du bedst alene/parvis eller i grupper Alene Gruppe 8 Søger du gerne hjælp eller forsøger du selv? Hjælp Selv 9 Opfatter du lettest ved at lytte eller se? Lytte Se 10 Lærer du bedst ved at røre eller gøre? Røre Gøre 11 Lærer du bedst ved at tale højt eller ved at tænke? Tale højt Tænke 12 Har du brug for at småspise eller ej? Små spiser Uden 13 Er du mest oplagt om morgenen, formiddagen, eftermiddagen eller aftenen ? Tidligt Sent 14 Har du brug for hyppig eller lidt bevægelse? Hyppigt Lidt 15 Kan du bedst lide konkrete opgaver eller fantasi opgaver? Konkret Fantasi Hvordan lærer du bedst? Hvad er vigtig for dig, når du skal forstå noget nyt? Læringsstil

11 At lære Hvad har du lært for nylig? Sport, spil, skole….
Hvad har du lært, som du syntes var nemt? Hvilke plus tanker havde du? Hvad tror du var hemmeligheden – når det var nemt? Hvordan kan du bruge det i skolen? At lære

12 At gå i skole Hvorfor går børn i skole?
Hvorfor betaler Danmark for at du kan gå i skole? Hvad skal lærerne gøre for at skolen er spændende? Hvad skal dine forældre gøre? Hvad skal du gøre, så skolen bliver spændende? Hvilke af timerne er du mest glad for? Hvad sker der i de timer? Hvad gør du i de timer? Hvad kan du gøre for at blive dygtigere i skolen? At gå i skole

13 plus tanker og minus tanker
Når du tænker plus tanker – kan du klare meget mere Dine plus tanker kan hjælpe dig, når du har brug for hjælp Når du vil ændre tanker – lav et anker Et anker kan fx være et armbånd. Når du ser eller rør ved armbåndet får du plus tanker plus tanker og minus tanker

14 Dine styrker Visdom og viden Mod Medmenneske lighed Retfærdighed
Selvkontrol Væren Kreativitet Mod og tapperhed Kærlighed Samarbejde Tilgivelse Værdsættelse af skønhed Nysgerrighed Vedholdenhed Venlighed Beskedenhed Taknemmelighed Åbenhed Troværdighed Hjælpsomhed Lederskab Omtanke Håb og optimisme Videbegærlighed Begejstring Menneskelig indsigt Tålmodighed Forsigtighed Humor Tolerance Viljestyrke Opmærksomhed Rummelighed Selvbeherskelse Spiritualitet Dine styrker Inspireret af Martin Seligmann og Chris Petersson, 2004

15 Du er god til – dine Styrker
Top 5 Skriv alt det gode du kan… Jeg er især god til 1. Jeg er også god til 2. 3. 4. 5. Hvad gør dig glad? Hvad giver dig energi? Hvad er du især stolt af? Husk på alle de gode episoder i og udenfor skolen du kan komme i tanke om. Alt tæller. Du er god til – dine Styrker

16 Det du ikke kan – kan du lære
Jeg kan blive bedre, hvis jeg vil Jeg kan blive bedre, hvis jeg siger til mig selv, at jeg kan Jeg kan blive bedre, hvis jeg husker på alle mine succes’er Jeg kan blive bedre, hvis jeg træner Jeg kan blive bedre, hvis jeg forsøger på andre måder Jeg kan blive bedre, hvis jeg spørger nogle helt andre Jeg kan blive bedre, hvis jeg hjælper andre Jeg kan blive bedre, hvis jeg finder ind til det, der er spændende Jeg kan blive bedre, hvis jeg er sammen med andre, der også vil Det du ikke kan – kan du lære

17 APV på skolen På danske arbejdspladser undersøger vi
om de voksne trives. Trivsel og motivation er afgørende for at have lyst til at gå i skole og lyst til at blive dygtig. Prøv at gennemgå de 22 spørgsmål med barnet/børnene APV på skolen

18 God skole – trivsel og faglighed
Ja Delvist Nej 1. Har du været tryg i skolen? 2. Har du været tryg i frikvartererne? 3. Har der været en god stemning i klassen? 4. Har der været en god stemning i frikvartererne? 5. Har du oplevet skolen som et fysisk behageligt sted at være? 6. Har du oplevet skolen som et fysisk smukt sted at være? 7. Har du oplevet at have god energi i undervisningen (mæt, rask, godt tilpas osv.) 8. Har I haft et godt kammeratskab i klassen? 9. Er du blevet mobbet? 10. Har du været bange for at blive mobbet? 11. Har du glædet dig til at komme i skole i dag? God skole – trivsel og faglighed Kilde: Inspireret af Hans Henrik Knoop

19 God skole – Motivation og faglighed
Ja Delvist Nej 12. Har du haft lyst til at lære i timerne? 13. Har du været aktiv i timerne? 14. Har du haft god hjælp i timerne? 15. Har du haft gode udfordringer i timerne? 16. Har undervisningen været spændende? 17. Har du været god til at hjælpe med at gøre timerne spændende? 18. Har du glædet dig til timerne? 19. Har du fået ros når du fortjente det? 20. Hvis du har kedet dig i timerne, har du så hurtigt kunnet gøre noget? 21. Hvis undervisningen har været for svær, har du så hurtigt kunnet gøre noget? 22. Har du troet på at du kunne finde ud af det du skulle i undervisningen? God skole – Motivation og faglighed Kilde: Inspireret af Hans Henrik Knoop

20 Læs mere Motivation og mål
Hør Dan pink på youtube.com RSA Animate Motivation – og på Maslow – motivation Appreciative Inquiray – Slip anerkendelsen løs, Frydendal Anthony Robbins - toppræstationer NLP – SMARTØF mål, de logiske niveauer samt Modellen af verden Flow teori - Csikszentmihalyis Blivklog.dk – Hans Henrik Knoop Læs mere


Download ppt "Karakterer der motiverer Helhedsorienteret og udviklende"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google