Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Serendipity Ordet refererer til det fænomen at man opdager noget godt eller vigtigt eller interessant, alt imens man er i gang med at søge noget helt andet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Serendipity Ordet refererer til det fænomen at man opdager noget godt eller vigtigt eller interessant, alt imens man er i gang med at søge noget helt andet."— Præsentationens transcript:

1 Serendipity Ordet refererer til det fænomen at man opdager noget godt eller vigtigt eller interessant, alt imens man er i gang med at søge noget helt andet. Eller opdagelser ved en tilfældighed. Black-crowned Night-Heron

2 Jobprofil-analyse - Fleksibilitet og trends Der sker et skred i produktionsmodellerne Tendensen er: Mindre manuel rutineproduktion Mere: • Håndværk, • Automation, • Flexiautomation • Udflytningsproduktion. Den håndværksmæssige produktionsmodel begunstiges af en tendens til fleksibel, specialiseret produktion i korte serier.

3 Lav teknologianvendelseHøj teknologianvendelse Korte serier Lange serier Rutine Håndværk Flexi-automation Automation

4

5 Produktionsmodeller i fremstillingsindustrien Håndværk Fleksibel, specialiseret produktion, stor grad af kundetilpasning Manuel rutineproduktion Lange serier med lav grad af automation Automation Lange serier med høj grad af automation og eventuelt robotisering. Flexi-automation Fleksibel, specialiseret produktion, stor grad af kundetilpasning Udflytningsproduktion Udvikling og indkøring af produktionsprocesser, der skal udflyttes

6 Tendenser i produktionsmodeller i fremstillingsindustrien Mindre manuel rutineproduktion Mere: • Håndværk, • Automation, • Flexi-automation • Udflytningsproduktion Den håndværksmæssige produktionsmodel begunstiges af en tendens til fleksibel, specialiseret produktion i korte serier.

7 Grundlæggende kompetencer OmstillingsparathedProblemløsning NysgerrighedSocial indstilling FleksibilitetStrategi og planlægning Flere spidskompetencerIT forståelse Viden og læringSprog og kulturforståelse InformationKommunikation, formidling og kundekontakt AbstraktionFaglighed og teknisk kunnen

8 Behov for kompetencer indenfor innovation, produktudvikling og procesudvikling samarbejdet mellem ingeniører, teknikere og produktionsmedarbejdere omkring udvikling af produktionen vil stige i fremtiden og det kræver at produktionsmedarbejdere har kompetencerne til at deltage. Omstillingsparathed og læring har længe været efterspurgte kompetencer. I fremtiden vil kravet om fleksibilitet og omstilling vokse og blive udbredt til stadig flere jobfunktioner.

9 Sprog- og kommunikationskompetencer bliver vigtigere i fremtiden særligt i forhold til den situation, hvor produktionen foregår med henblik på udflytning til udlandet. Her er der et særligt behov for helt nye kompetencer bl.a. indenfor undervisning/instruktion. Flere krav til medarbejdernes indstilling til arbejdet, dvs. medarbejdernes holdninger og værdier og syn på arbejdets rolle i ”det hele liv”. Her er spirende krav, der går udover det rent kompetencemæssige og stiller krav om en bestemt arbejdsidentitet. Der er behov for at medarbejderne igennem uddannelse rustes til at leve op til disse krav.

10 Hvad er et Team? Belbin’s definition af et team er: En gruppe, hvis medlemmer arbejder i tæt forening ved hjælp af en arbejdsdeling, som på bedste måde afspejler det bidrag, den enkelte kan yde til det fælles mål. Hvad er et Performing Team? Et performing team er et effektivt team med fælles værdier, der med indbyrdes afhængighed arbejder hen mod et fælles mål i en atmosfære af tillid, åbenhed, dialog, respekt for forskellighed og evne til konfliktløsning. Hvad er et High Performance Team? Et high performance team er det ultimative team. Et team, der gennem arbejde, træning og uddannelse forstår at skabe og udnytte synergi. Teamets medlemmer udnytter hinandens faglige kompetencer og individuelle særpræg optimalt. Man er enige om rolle- og opgavefordeling og teamets interne spilleregler. Man har en udpræget vilje og evne til dialog og videndeling. Man har ubegrænset tro og tillid til hinanden. Man bruger konflikter aktivt og tør stille krav. Succeskriteriet er...... succes!

11

12 Her er nogle almindelige årsager til, at ”TEAM” ikke er velfungerende: Uklar fokus og (frit oversat) ”overskyet kontekst” Der er ikke fokus på kunden Mangel på anerkendelse af præstationer Mangel på klar kommunikation mellem team-medlemmer Dårlig prioritering og forbedring af planlægning Overfladisk holdning til udvikling af færdigheder Ringe feedback Urealistiske mål Modstridende prioriteringer

13 For at kunne håndtere og prioritere i hverdagens mange opgaver, skal man som teammedlem kende sit teams primære opgaver og ansvarsområder. Og for at kunne etablere og udføre et effektivt teamwork omkring opgaveløsningen, skal man have en fælles forståelsesramme for teamets daglige arbejde.

14 Scenarierne Færre ansatte skal i 2020 skabe mere værdi ved at være ”mere effektive”, ”smartere” og ”mere engagerede”

15 Fleksibilitet og trends Der er en høj grad af funktionel fleksibilitet i erhvervsuddannelserne på området. Fx er automekanikere den tredjestørste uddannelsesgruppe (indenfor industriens uddannelsers område) i maskinindustrien. Outsourcing er en helt central tendens og påvirker personaleanvendelsen markant. Det er vigtigt at være opmærksom på, at beskæftigelsen ikke falder som følge af direkte udflytning af jobs. Faldet sker fordi ny produktion i stigende grad placeres i udlandet og ikke i Danmark. Der sker et skred i produktionsmodellerne Tendensen er: Mindre manuel rutineproduktion Mere: • Håndværk, • Automation, • Flexi-automation • Udflytningsproduktion. Den håndværksmæssige produktionsmodel begunstiges af en tendens til fleksibel, specialiseret produktion i korte serier.

16 Generelle tendenser 2020 Lav teknologianvendelseHøj teknologianvendelse Korte serier Lange serier Rutine HåndværkFlexi-automation Automation

17 Kompetencer Behov for kompetencer indenfor innovation, produktudvikling og procesudvikling samarbejdet mellem ingeniører, teknikere og produktionsmedarbejdere omkring udvikling af produktionen vil stige i fremtiden og det kræver at produktionsmedarbejdere har kompetencerne til at deltage. Omstillingsparathed og læring har længe været efterspurgte kompetencer. I fremtiden vil kravet om fleksibilitet og omstilling vokse og blive udbredt til stadig flere jobfunktioner. Sprog- og kommunikationskompetencer bliver vigtigere i fremtiden særligt i forhold til den situation, hvor produktionen foregår med henblik på udflytning til udlandet. Her er der et særligt behov for helt nye kompetencer bl.a. indenfor undervisning/instruktion. Flere krav til medarbejdernes indstilling til arbejdet, dvs. medarbejdernes holdninger og værdier og syn på arbejdets rolle i ”det hele liv”. Her er spirende krav, der går udover det rent kompetencemæssige og stiller krav om en bestemt arbejdsidentitet. Der er behov for at medarbejderne igennem uddannelse rustes til at leve op til disse krav.

18 Sociale kompetencer?

19 ASTD Trends: Globalisering og individualisering af læring og udvikling -Mobile Learning

20 Trends i år var:

21 Globaliseringen betyder nye krav til uddannelsesmetoder Globaliseringen betyder også individualisering, -vi kan shoppe i hele verden efter præcis den viden der er -brug for i den form og på det tidspunkt der er bedst Måling og evaluering af efteruddannelse/træning er fortsat vigtigt - fortsat udvikling af metoder til evaluering af efteruddannelse (ROI) •vi vil se mange forskellige tiltag til udvikling af organisationer •vi kan for alvor se hvad globaliseringen medfører af forandring! Globalisering

22 Generation Y

23 360 graders evaluering

24 Lean niveau ILean niveau II Introduktion Proces-kortlægning Flaskehalsteori og OEE Forankring 5S Praktiske opgaver Kaizen / Opgave SMED Lean niveau III Målstyring PDCA Praktisk Problemløsning Test & Evaluering AMU nr

25


Download ppt "Serendipity Ordet refererer til det fænomen at man opdager noget godt eller vigtigt eller interessant, alt imens man er i gang med at søge noget helt andet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google