Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ADHD- også alt det andet !

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ADHD- også alt det andet !"— Præsentationens transcript:

1 ADHD- også alt det andet !
Hvad gør vi så, når diagnosen ADHD er stillet?

2 Program Oplæg ved Silas. Cases ved Katarina og Jane.
Dialog med sidekammerat 10 minutter. Feedback, spørgsmål og diskussion

3 Diagnosen ADHD Diagnosen ADHD er givet.
Medicinering er, eller er ikke i gang. For at behandle det hele menneske, hvad skal vi så i øvrigt kigge på? ADHD som paraplybegreb, der på en gang rummer adfærdsmæssige, kognitive og emotionelle problemstillinger… I det danske referenceprogram anbefales kognitiv adfærdsterapi er det nok?

4 ADHD og medicin Medicin hjælper på større opmærksomhed og koncentration, men den udvikler ikke følelsesmæssige og sociale kompetencer. Hvad nu hvis den unge ikke vil have medicin?

5 ADHD og… X har ADHD og er: Godt begavet/ dårligt begavet, omsorgssvigtet, adfærdsforstyrret, personlighedsforstyrret, socialt kompetent/ social fobi. Udadvendt/ indadvendt, snakkende/ stille, hidsig/ passiv aggressiv, kræsen/ alt spisende, musikalsk, kreativ, humoristisk, sportsinteresseret…………….

6 Forstå egen/andres adfærd i lyset af indre/mentale tilstand
Mentaliseringsevne Forstå egen/andres adfærd i lyset af indre/mentale tilstand Differentiere, rumme og benævne emotioner og andre mentale tilstande (behov, impulser osv.) Opleve forestillinger om virkeligheden som forestillinger – ikke ’virkeligheden’ (adskille indre & ydre realitet) Er typisk en implicit, processuel færdighed (baggrund for adfærd) Afgørende for regulering af følelser & adfærd, håndtering af relationer & belastende oplevelser

7 Mentaliseringevne 2. Udvikles ved at: Andre rummer, hjælper med at adskille, spejler og tilbyder repræsentationer af (verbaliserer) mentale tilstande – at være genstand for en andens mentalisering At man erfarer, hvordan mentale tilstande kan rummes og være baggrund for egen & andres adfærd ’Lege’ m. forskellige perspektiver på/udgaver af virkeligheden

8 Eksekutiv funktionerne
Eksekutiv funktioner og intelligens Hvad er eksekutive funktioner? De eksekutive funktioner er kernen i problemet, for en person med en opmærsomhedsforstyrrelse. Eksekutive betyder udøvende. Eksekutive funktioner er et samlebegreb ligesom intelligens. Det skal forstås som et hirakisk samlebegreb, der bygger på en lang række mere grundlæggende funktioner.

9 Intelligens Wais-lll og Wisc-lll
Sproglig formåen og arbejdshukommelse versus perceptuel organisering og forarbejdningshastighed. Vurdering af eksekutivfunktioner i forhold til intelligens f.eks. Arbejdshukommelse og forarbejdningshastighed. Sammenligning af WISC-III resultater i grupper af børn med ADHD og kontrolgrupper peger på svagere resultater for ADHD-gruppen på alle 4 indekser, primært opmærksomheds og tempoindekset. ADHD, intelligens og misbrug.

10 Livsverden (miljøfaktorer)
Den fysiske verden: Kroppen i verden, fysisk krop og materiel ejendom. De sociale relationer til andre: Hver er personerne i vores verden og hvordan er vores relation til dem. Herunder opvækst, nærhed intimitet. Kommunikation.

11 Livsverden (miljøfaktorer) 2
Relationen til sig selv: Vores forhold til sig selv, frihed afhængighed, livsalder, personlighed. Den åndelige dimension: Mening med livet, religion, tvivl og glæde ved livet.

12 Personlighed Personlighedstest, interwiev
Introvert/ ekstrovert…..dominerende, aktiv, snakkesalig eller reserveret og genert. Følelsesmæssig stabilitet/ ustabilitet. Åben versus lukkethed overfor indre såvel som ydre verden: fantasi, ukonventionelle værdier og nye ideer. Altrurisme versus egoisme samarbejde/ konkurrence. Samvittighedsfuldhed, selvkontrol versus impulsstyring

13 Helhedsbehandling Ovenstående er undersøgt, hvordan laver vi en plan der holder og er helhedsorienteret? Tværfaglighed, samarbejde og har vi den unge med? 2 casehistorier…

14 Dialog Dialog med sidekammerat 10 minutter.
Hvad kan du genkende, ud fra det du har hørt på workshoppen? Er der noget genkendeligt, noget inspirerende? Noget nyt, der kan sættes i værk?


Download ppt "ADHD- også alt det andet !"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google