Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FORRETNINGSPOINTER SKAL INDSÆTTES

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FORRETNINGSPOINTER SKAL INDSÆTTES"— Præsentationens transcript:

1 FORRETNINGSPOINTER SKAL INDSÆTTES

2 Alle veje skal føre til handling Genbruge er en god forretning
Budskaber Alle veje skal føre til handling Genbruge er en god forretning Personalisering er god service Vi løfter i flok Morten

3 Borger.dk’s hjørnesten
Handling Information Data Information RASMUS Det er det her vi skal opnå – men det skal nødvendigvis være i fællesskab. BDK har nogle forretningsbegrænsninger – det er jo jer der kender forretningen bedst. Vi hjælper med at skabe rammerne. Det er det her vi har forsøgt at opnå med den nye infrastruktur – den understøtter, MEN… Nu er det os alle sammen. Men sådan her drømmer om det skal være – de 3 hjørnesten - Det hele skal hænge sammen på kryds og tværs – kanalstrategisk – det er lige meget hvordan man kommer ind. Alle veje kan føre til handling og handling kan føre til alle veje De får svar på deres spørgsmål, kan se deres data og handle. Handling Data

4 Hvem bidrager til mash-uppen?
Redaktion Kommuner Staten Regioner MORTEN Vi kan ikke selv sikre kvaliteten af mashuppen – det er et samarbejde Kvaliteten – gennem vejledninger og overblik Styrke ved nærheden – lokalt indhold og handlingssider og selvbetjening og minSide Konklusion – Vi skaber et samlende overblik. 4

5 EN GOD FORRETNING RASMUS

6 Artikel- eksport Artikelimport/eksport og lokalt indhold VisKort
Artikler VisKort Lokalt indhold Kommune fakta Selvbetjening Rødovre Artikel- eksport Kontakter Lovgivning RASMUS I forhold til tidligere kan man få muldyret i endnu mindre bidder på grund af mikroartikler og handlingssider (Q&A, sådan gør mv.) Til handlingssider skal man lave en OPIS-integration hvis man ikke vil linke over til BDK. MORTEN Skab nærhed for borgerne – inkluder lokalt indhold Giv et samlet overblik – inkluder lokalt indhold link til borger.dk med for valgt kommune og/eller artikelimport Opdater et sted og spar penge ved genbrug – link til borger.dk med for valgt kommune og/eller artikelimport Fx: Artikelsider: Lokalt indhold i mikro-artikler (FAQ’er) Genbrug dem som link til eller artikelimport til egne sider eller som FAQ’er Læs mere Læs mere: https://www.borger.dk/Partnerforum/vaerdatvideomborgerdk/Sider/Artikeleksport.aspx

7 Artikelsiden: Handling og mikroartikler
Titel: Alternativ titel: Indhold: FAQ kandidat: X Mikroartikel MORTEN Handlingsboksen – brugertest Mikroartikelgenbrug på forskellig vis.

8 Lokalt indhold og artikelimport/eksport

9 Handlingssiden OPIS CCP/FOA OrganizationsProvider RASMUS CCP på vej
Digitaliseringsgrad og prioritering MORTEN Det er jeres side – Det er jeres handlinger Det er jer der kender kanalerne Det er jer der har kontakt til brugerne Handlingssider: De er dine, (tag ansvar) Du kan understøtte din kanalstrategi – feedback loop mellem borgerservice, call center, chat og hjemmeside (mange opkald om samme – læg faq på artikel- eller handlingside) Du kan linke til dem eller importer dem Du kan højne digitaliseringsgraden selv for dårlige selvbetjeningsløsninger (indtil du få bedre). OrganizationsProvider

10 Handlingssider, proaktivitet og feedback-loops
Kontaktcentre og myndigheder OPIS Handlingsside Rødovre RASMUS Kontaktcentre – feedback Nedsætte antallet af henvendelser Bedre service Handlingssiden selvbetjeningsløsningens forlængede arm – og kontaktcenterets redskab til reduktion af funktionelle spørgsmål. Bruge mere tid på det væsentlige – de vigtige svære spørgsmål – den gode service

11 Handlingssider og kanalstrategi
Kontakt Du kan få flere oplysninger og hjælp til at ansøge om daginstitutionsplads hos din kommune. Besøgsadresse: Børn og unge forvaltningen Jens Jensens vej 22 2450 KBH SV Åbningstid: ma-fr: 9-17 > Vis på kort Telefontid: Ma-fr: 10-18 Send sikker Start chat I kan gøre det mere præcist HUSK Handlinger kan også være analoge. Analoge handlinger kan også beskrives i OPIS MORTEN Den præcise og lokale kanal vælger I – Understøtter kanalstrategien og er feedback-input-kanal Dette kan bruges i opbygningen af handlingssiden

12 PortalserviceDefinition
OPIS: Specialisering af handlingssider Domæneservice PortalserviceDefinition RASMUS Det klarer BDK – vi opretter domæneservices Det er i princippet så langt som borger.dk kan komme – Vi har ikke den nødvendige forretningsviden. Portalservice

13 PortalserviceDefinition
OPIS: Specialisering af handlingssider Domæneservice PortalserviceDefinition MORTEN Det kan måske udliciteres til en teknikleverandør – en del af driften. Eller måske flere forretningsudbydere med den samme løsning deles om opgaven Portalservice Her beskrives handlingen for alle tilsluttede kommuner

14 PortalserviceDefinition
OPIS: Specialisering af handlingssider Domæneservice I København skal du tage stilling til behovsdato, pasningsgaranti og klagemulighederne i forhold til placering. Log på med nemID Klik på barnets navn Vælg at opskrive, udmelde eller søge friplads Du for sendt en kvittering i din digital postkasse. PortalserviceDefinition Her beskrives handlingen på det lokale niveau. En kommune kan overskrive det mere generelle hvis der er forskelle RASMUS Det klareren forretningsudbyder Portalservice

15 PERSONALISERING MORTEN
Indkaspler sikkerhed, præsentation og kommunikation

16 Personlig information
Hvorfor personalisering? Generel information Det hele Segmentering Lokal Information Personalisering Personlig information MORTEN Fordi: Man kan blive mere præcis i forhold til borgeren Man kan filtrere irrelevante informationer – vi destillere hvor de andre fortynder RASMUS OG Det forventes af hr. og fru Danmark – de har det allerede. Google, facebook, bank Emneområdet er enormt – vi kan minimere informations-overload – hvorfor skal jeg som 18 årig uden børn præsenteres for dagsinstitionstilbud og pensionsansøgning?

17 Personlig information
Hvorfor personalisering? Nye profilfragmenter SU – lån motorkøretøj 18 år Pensioneret Det hele Generel information Segmentering Personalisering Lokal Information Personlig information MORTEN Fordi: Man kan blive mere præcis i forhold til borgeren Man kan filtrere irrelevante informationer – vi destillere hvor de andre fortynder RASMUS OG Det forventes af hr. og fru Danmark – de har det allerede. Google, facebook, bank Emneområdet er enormt – vi kan minimere informations-overload – hvorfor skal jeg som 18 årig uden børn præsenteres for dagsinstitionstilbud og pensionsansøgning? Proaktiv, personlig og handlingsorienteret

18 Hvor kan jeg personaliserer?
For alle Kommunespecifik Indkomstoplysninger Din borgerkonto Pengeting 1: kr. Pengeting 2: kr. Pengeting 3: kr. Pengeting 4: kr. Personlig navigation Brugerspecifik Din borgerkonto Hovedstol: kr. Restgæld: 37.546,45 kr. Ydelse: 3.568,57 kr./måned Næste indbetaling: 4. november RASMUS Hvad bruger vi brugerprofilen til? Eksempel – Daginstitution – Den har jeg jo ikke brug for! Så væk ud med den og jeg er en glad og UFORSTYRET borger 

19 Men det kræver profilfragmenter – data i brugerprofilen
Hvordan kan jeg personaliserer og hvor? Du er blevet 18 – I den forbindelse vil vi gøre dig opmærksom på følgende: Læs om opskrivning til videregående uddannelser Ansøg om overførsel til militærnægtertjeneste fra værnepligt Læs om at være myndig Ansøg om….. …… Skole og kontakt Men det kræver profilfragmenter – data i brugerprofilen Esther Anton RASMUS Vær proaktive! Sæt dig i de enkelte målgruppens sted og segmenter så de for konkret, relevant og personlige service – og helt automatisk Så personaliser, personaliser og segmenter over det hele! og for alle !

20 Parkeringsbøder og klager
Hvem personaliser allerede? Parkeringsbøder og klager Opgaver i den forbindelse Udvikle portalservice (måske en portalAddin) Begge uploades til OPIS Udvikle en PeX (Program til at levere et profilfragment) OPIS Er nu tilgængelig for borgerne, men vises kun hvis det er relevant MORTEN Indsættes i portalen

21 FLERE PENGE AT SPARE VED GENBRUG MORTEN

22 PortalAddins kan sparer og forenkle
Hvad for jeg ud af at bruge PortalAddins? PortalAddins kan også bruges til selvbetjening. Sådan ser det ofte ud PortalAddins kan sparer og forenkle PortalAddin på MORTEN Brug borger.dk og forenkel jeres udvikling og spar penge Borger.dks sikkerhedslag og login kan ”genbruges” så fokusere på det vigtigste – nemlig løsningens funktionalitet og backend integration

23 Hvad er mit ansvar og de andre integrationsformer?
XHTML-integration: ”Afklaring” er afklaringen af, hvorvidt en aktuel bruger rent faktisk har lov til at se de efterspurgte data. RASMUS Ansvar for hvem der må se hvad De andre integrationsformer Iframe behøver ikke at være på nemLogin Starbucks – skrabelod – gratis på wifi i x-antal minutter iFrame-integration: Portalservice bruger data fra brugerprofilen, hvis der behov for det. Kommunikationen kan kun foregå via HTTPS

24 Kan jeg lave nemme/dynamiske URL’er til MinSide?
Anonym Hans Bolig Jens Jensensvej 7 Hans Hansensvej 16 Økonomi Sundhed Post Hansine Personoplysninger Hannibal Personoplysninger Skole og pasning Sundhed Hanne Personoplysninger RASMUS Personalisering udefra - Skole og pasning Sundhed Værktøjer Indstillinger Kontakter Hjælp

25 Kan jeg lave nemme/dynamiske URL’er til MinSide?
Kendt Hans Bolig Jens Jensensvej 7 Hans Hansensvej 16 Økonomi Sundhed Post Hansine Personoplysninger Hannibal Personoplysninger Skole og pasning Sundhed Hanne Personoplysninger MORTEN Traditionelt linker man bare til borger.dk RASMUS Nu kan vi gå helt ned og ramme en personlig side Vi strækker armen ud til personalisering på kommunale websites. Det kunne være et digitalt brev eller fra en kommunal hjemmeside Skole og pasning Sundhed Værktøjer Indstillinger Kontakter Hjælp

26 https://dkal.e-boks.dk/logon.aspx?
Hvad for jeg ud af dybe link? Men vi skal længere ind https://www.borger.dk/post? dokumentid= MORTEN Men vi skal endnu længere ind! Og kan dýbt linke fra digitale breve direkte til den information, de sider og løsninger vi vil have brugerne til at bruge Så drop – link helt ned til det der er relevant for modtageren ! https://dkal.e-boks.dk/logon.aspx? logon=borger& template=borger& portalid=1? Documentid=

27 Næste release (september) Læse mikroartikler direkte i søgeresultatet
Hvad kan jeg bruge søgning til? Næste release (september) Læse mikroartikler direkte i søgeresultatet Hele artiklen Handlinger Fintuning af resultat Mikroartikler Spørgsmål/svar RASMUS I kan også lave links til søgninger og søgninger med filtrering Præcist indhold på en præcis måde og dermed øge værdien af linket for jeres brugere og understøtte jeres kanalstrategi Fx Affaldsindsamling, i din kommune, med konkrete løsninger og specifikke oplysninger i søgeresultatet

28 Kun adgang ved autorisation
Kan jeg genbrug borger.dk i mit kontaktcentre? Borger Kommunalansat Kun adgang med medarbejder signatur Scoping af rettigheder gennem CIDR Offentligt tilgængelige informationer Kun adgang ved autorisation RASMUS Automatisk indirekte registrering af henvendelser Genbrug af informationer er vigtigt Genbrug af relationer – det skal ikke opbygges igen FAQ – vedligeholdes som en del af den daglige drift - artiklerne Overlap Synergi Medarbejder Tekster Borgerrettede tekster

29 To indgange til samme system
Ansatte Borgere Indgang for kontaktcenter medarbejdere og andre kommunalansatte (Måske lidt andre farver) MORTEN

30 Hvordan kan jeg genbruge information og lokalt indhold ?
Fortæller egentligt blot at der er mulighed for genbrug af informationer på tværs af kommunegrænser. Flere kommuner kan også vælge at samarbejde om forskellige eller om kontaktcenter-fællesskaber Grundlæggende sagsbehandlerrettet artikel Rødovre har brug for lidt mere information end det som findes. Rødovre tilføjer det Rødovre-specifikke som lokalt indhold som vises når man har valgt Rødovre Andre finder ud af at Rødovres tilføjelse er fornuftige Det kommunespecifikke gøres generelt RASMUS Feedback loop Sommetider lærer man måske at nogle informationer skal helt ud til borgerne

31 Vil I følge med i udviklingen?
SCRUM: Udvikling og vedligehold Vil I følge med i udviklingen? Vil i deltage? Bug-log Backlog B B B B B B B B US US US US US US US US US B B B B Sprint US US US B B US B B US MORTEN Fælles ansvar – melde fejl ind RASMUS Det er vores allesammens portal Barriere for at komme i gang? Organisatorisk implementering Release Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint

32 Hvad siger teknologileverandøren
Microsoft SharePoint 2010 ”borger” for kvalitet og digitalisering I Microsoft Danmark er vi beæret og stolte over, at vores SharePoint 2010 og FAST Search produkter danner grundlaget i dén danske digitaliseringsstrategi der vedrører alle borgere i Danmark – nemlig Borger.dk. Også internt hos Microsoft og især hos vores europæiske kolleger er beundringen og begejstringen stor – både for SharePoint 2010 og især for Borger.dk.                                             Borger.dk var tidligere funderet på en SharePoint 2007 platform og skiftet til den nye SharePoint 2010 platform med nye sider, integrationer, vidensopsamling osv. er gennemført (stort set) inden for berammet tid. Når Microsoft, vores dygtige partnere samt innovative og kreative personer fra Digitaliseringsstyrelsen forener kræfterne omkring SharePoint 2010, så er Borger.dk i Microsofts øjne, et klasse eksempel på at udnytte mulighederne i SharePoint 2010 til gavn for borgere i Danmark – nu og i fremtiden. Digitaliseringsstyrelsen tanker og arkitektur omkring Borger.dk har været visionære fra starten, hvilket bekræftes når vi kigge ind i næste version af SharePoint. Borger.dk er med Microsoft SharePoint 2010 og FAST Search på forkant med digitaliseringen i Danmark. Men venlig hilsen Claus Jul Christiansen Public Sector Director Microsoft Denmark RASMUS FOA afløses MORTEN Statistiksystem BI Videreudvikling af portal og komponenter

33 SPØRGSMÅL RASMUS

34

35 Glaspladen med flæsk på sidebenene

36 Hovedkomponenter NemID/NemLogin Portalen OPIS CCP VisKort

37 Borger.dk er en mashup Fusionsmad er mad fremstillet af utraditionelle kombinationer af fødevarer fra forskellige lande. Er en mashup der præsenterer informationer, services og data fra mange forskellige kilder. Der dannes et samlende billede af den offentlige sektor og dens muligheder. Fusionskøkken er eksempel på mashup Det gennemgående eksempel er skolestart. Efter det kommer fire små eksempler fra artikelsiderne: SB, kontakter, kommunefakta og et kort til skolestart Et muldyr er en hybrid af et æsel og en hest der indeholder de gode karakteristika fra begge arter. 37


Download ppt "FORRETNINGSPOINTER SKAL INDSÆTTES"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google