Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den gode gruppeorganisation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den gode gruppeorganisation"— Præsentationens transcript:

1 Den gode gruppeorganisation
Indhold: Organisation og projektledelse Belbin’s teamroller Adizes lederroller Opgave om organisation i grupperum Opsamling i plenum Opgave om samarbejde og læring Den gode gruppeorganisation

2 Organisering og projektledelse
De uformelle roller dannes i starten af projektperioden Lederen Prygelknaben Festaben Klovnen Den ansvarlige Den sociale igangsætter OSV Den gode gruppeorganisation

3 Organisering og projektledelse
Socialisering og professionalisering af gruppen De uformelle roller er led i en socialiseringsproces Specielt i starten af uddannelsen har studerende et stort behov for at socialisere Skelne mellem Socialisering og Professionalisering - Disciplinering Den gode gruppeorganisation

4 Organisering og projektledelse
Behov for professionelle roller Koordinator Mødeleder / Ordstyrer Sekretær / Referent Vejlederkontakt Andre ? Den gode gruppeorganisation

5 Den gode gruppeorganisation
Belbins teamroller (1) 1. Administrator ”Slideren” Praktisk sans Fornuftig Selvbeherskelse Disciplineret Systematisk Pålidelig Har tilpasningsevne Sans for det realistiske og relevante 2. Igangsætter ”Indpiskeren” Motiveret med masser af ”drive” Offensiv Handlingsorienteret Resultatorienteret Udadvendt Trives under pres God til at komme videre ved politiske komplikationer Den gode gruppeorganisation

6 Den gode gruppeorganisation
Belbins teamroller (2) 3. Koordinatoren ”Dirigenten” Tager gerne ordet Evnen til at skabe holdfølelse Moden Tillidsvækkende God til at uddeligere opgaver God til at kombi-nere forskellige færdigheder 4. Idéudvikleren Facilitator Nytænkende Kreativ og fantasifuld Selvstænding Indadvendt God til at løse komplicerede problemstillinger i opstartsfasen Den gode gruppeorganisation

7 Den gode gruppeorganisation
Belbins teamroller (3) 5. Kontaktskaber Entusiastisk Hurtig reagerende Udadvendt Netværksskabende Nysgerring God til at kommu-nikere ud ad til og give feedback til sit bagland 6. Analysatoren Seriøs Fornuftig Jordbunden Går i detaljen Kritiske sans Tænker over tingene før beslutninger træffes God til at vurdere for og imod Den gode gruppeorganisation

8 Den gode gruppeorganisation
Belbins teamroller (4) 8. Afslutteren Vedholdende Indadvendt Præcis Har stor koncentration Holder målet klart God til at overholde planer Har øje for enkelthederne 7. Formidler Omgængelig Bekymrer sig om andre Fleksibel og tilpasningsvillig Forebygger samarbejdsproble-mer ved at skabe god stemning Konfliktsky Den gode gruppeorganisation

9 Den gode gruppeorganisation
Adizes’ lederroller Producentrollen (P) Administratorrollen (A) Entrepreneurrollen (E) Integratorrollen (I) Hvis en af disse roller ikke varetages fører det til ”mismanagement”. Den gode gruppeorganisation

10 Den gode gruppeorganisation
Producentrollen Lederen skal skabe resultater Må være i besiddelse af viden og handlekraft og have en stærk præsentationstrang Indgående kendskab til branchen, virksomheden og markedet samt den teknolog, der skal til for at skabe resultater- Den gode gruppeorganisation

11 Den gode gruppeorganisation
Administratorrollen Lederen skal opstille retningslinier for arbejdets udførelse, udarbejde detailplaner og koordinere og kontrollere aktiviteterne Må besidde sans for systematik, orden og detaljer. Den gode gruppeorganisation

12 Den gode gruppeorganisation
Entrepreneurrollen Lederen skal tænke langsigtet, sætte mål og udforme strategier. Dette kræver kreativitet, risikovillighed samt et vågent øje for nye muligheder og trusler Den gode gruppeorganisation

13 Den gode gruppeorganisation
Integratorrollen Skabe samarbejde, enighed og effektive grupper til at løse nye opgaver. Lederen må have interesse og sans for mellemmenneskelige relationer, indfølingsevne samt lyst og evne til at få andre til at samarbejde. Den gode gruppeorganisation

14 Den gode gruppeorganisation
Opgave Diskuter jeres gruppes organisation ud fra de professionelle roller. Inddrag resultaterne af jeres Belbintest i efteråret og jeres styrker i forhold til Adizes lederroller (tag testen). Opbyg på denne måde en professionel organisation for resten af P2-perioden. Forbered et kort indlæg (3-5 min) om jeres organisationsplan til det efterfølgende plenum. Der findes også en lidt mere dybtgående managementtest (på engelsk) som det kunne være relevant at tage og inddrage resultatet af i organisationsdiskussionen. Den gode gruppeorganisation

15 Opgaveregning i grupper
O.k., and now you‘ll do exactly what I‘m telling you ! Access denied Den gode gruppeorganisation

16 Den gode gruppeorganisation
Gruppeøvelse Byg en bro i spaghetti og marsmallows. Broen skal kunne ”hænge” selv mellem 2 borde med 30 cm afstand – i har ½ time til byggeriet Den gruppe hvis bro kan bære den højeste vægt er vinder FØR der bygges udnævnes en observatør som registrerer hvordan gruppen organiserer og leder arbejdet EFTER øvelsen reflekteres på baggrund af input fra observatøren over hvordan i organiserede og ledede arbejdet HVAD lærte i om ”uformel” organisation og ledelse i jeres gruppe ? Den gode gruppeorganisation


Download ppt "Den gode gruppeorganisation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google