Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KRATLUSKER & MUSEUMSINSPEKTØR

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KRATLUSKER & MUSEUMSINSPEKTØR"— Præsentationens transcript:

1 KRATLUSKER & MUSEUMSINSPEKTØR
BIODIVERSITET OG UDSÆTNING AF ARTER MORTEN DD HANSEN KRATLUSKER & MUSEUMSINSPEKTØR

2 Som om det er det vigtigste ;-)

3 Der er jo rigeligt med akutte opgaver og sjældne arter, der stadig holder ud

4 Totalt isoleret. Hvedemarker med sprøjtespor til alle sider.
Der har været vintergræsning med heste i hundreder af år. Men hvor længe endnu?

5 Velsmagende, men alligevel en mangelvare.

6 Manden med leen kommer for sjældent.

7 Manden med motorsaven kommer til gengæld tit.

8 Ikke de samme trusler mod alle arter
Ulv / bæver Stor gøgeurt Hvid stork Mariehøne-edderkop Sortplettet blåfugl Direkte efterstræbelse + (+) - Ødelæggelse af levesteder Populationsbiologi - reproduktion - fragmentering, - genetisk drift, - selektion mod migration, - extinction debt Kun sjældent er hovedproblemet migration (eller rettere: mangel på samme!)

9 Dermed ikke sagt, at truede arter let spreder sig – tværtimod!

10 Ungerne bliver i landsbyen

11 Åh-åh… ingen vinger. Hvad gør man så?
Uddør!

12 Problem: Arterne uddør! Vi må gøre noget…
Kortlægning af arten, presence/absence Opstilling af målsætninger for artens forekomst Udredning af årsagen til tilbagegang, genetik, populationsstruktur mv. Kan problemet løses? Vil vi? Valg af virkemidler/aktiviteter (naturpleje, udsætning etc.)

13 Problemet for arten bliver identificeret
Problemet for arten bliver identificeret. Det er et populationsbiologisk problem, som kan løses med ”assisted migration”. Er det stadig et problem, vi vil prioritere? Udførelse af indsats Dokumentation af indsatsen Overvågning af effekt og målopfyldelse Vidensopbygning og justering af målsætninger og virkemidler

14 Men der er stadig ting, jeg ikke forstår…
Hvordan hjælper jeg brun pletvinge på Linnebjerg Bakke ved at flytte dem?

15 Den har det jo ad H til….

16 For nogle arter aner vi slet ikke, hvad det er, der foregår…
En tragedie ved navn Euphrosyne

17

18 Forslag til en egentlig politik
Hvis det væsentligste problem er migration, og hvis assisted migration entydigt og endeligt kan løse dette problem og dermed støtte kildepopulationerne, så kan man overveje det. Problem / handling Udsætning af nøglearter Supplering af eksisterende bestande Udsætning på nye lokaliteter inden for spredningsafstand Udsætning på nye lokaliteter uden for spredningsafstand Ødelæggelse af levesteder + - Levesteder ok, men migration er problemet! Mangel på succeshistorier Men for hvor mange arter kan vi sige det?

19 IUCN Det basale mål med enhver reintroduktion bør være at etablere en levedygtig, fritlevende population i naturen af en art, underart eller race, som er globalt eller lokalt udryddet eller udryddelsestruet. Arten bør reintroduceres inden for artens tidligere habitat og udbredelsesområde og bør ideelt set kræve et minimum af forvaltning på langt sigt. Målsætninger for en reintroduktion kan være at forøge overlevelseschancen at arten på langt sigt, at genetablere vitale funktioner i et økosystem vha. nøglearter, at vedligeholde eller genetablere naturlig biodiversitet, at tilvejebringe en langsigtet økonomisk gevinst for den lokale eller nationale økonomi, at fremme kendskabet til naturbeskyttelse – eller en kombination.


Download ppt "KRATLUSKER & MUSEUMSINSPEKTØR"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google