Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mit navn er: Lene Smith Riis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mit navn er: Lene Smith Riis"— Præsentationens transcript:

1 Mit navn er: Lene Smith Riis
Uddannet arkitekt Min værktøjskasse: Konceptudvikling Strategiudvikling Projektledelse MSP programledelse Min erfaring: 15 års erfaring med konceptudvikling og implementering for private og offentlige virksomheder

2 En civilsamfundsstrategi, men civilsamfundet – hvem er det?
Civilsamfundet er: Foreninger, organisationer, råd, private virksomheder, offentlige virksomheder…… Civilsamfundet er også: De mange aktive medborgere der via en frivillig indsats gør en forskel…. Civilsamfundet er os alle

3 Syddjurs Kommune Dækker den sydlige halvdel af Djursland med et samlet areal på ca. 700 km2. Har et befolkningstal på ca Er kendt og eftertragtet af mange turister og udflyttere fra Aarhus på grund af sin smukke natur, den lange kyststrækning, købstaden Ebeltoft og en lang række andre attraktioner. Udfordringen Der vil i de kommende år blive flere borgere uden for arbejdsstyrken. Andelen af børn og unge vil i Syddjurs Kommune være lavere end landsgennemsnittet. Der må forventes nulvækst i den offentlige sektor en række år frem i tiden. Udgiftspresset på den kommunale økonomi vokse markant de næste år. Der vil være et lavere skatteindtægtsgrundlag

4 Den nye ramme De samfundsmæssige forandringer forudsætter, at kommunerne finder nye veje til at løse at sine opgaver. Dette handler ikke om at udlicitere kommunale opgaver til civilsamfundet. Kommunen kan og skal ikke styre civilsamfundet eller de mange frivillige indsatser. (En kommunikationsudfordring og en implementeringsudfordring)

5 En civilsamfundsstrategi med 3 indsatsområder:
Det fælles billede - fremme af debat om civilsamfundets rolle Den kompetente borger og det kompetente civilsamfund Den kompetente kommune

6 Det fælles billede Civilsamfundets rolle i fremtidens velfærdssamfund – politisk debat De gode historier - inspirationen Påskønne gode initiativer - anerkendelsen Faglighed og frivillighed - snitfladerne ……Borgermøder, prisuddeling, workshops, debataftener ect Den kompetente borger Hvor kan jeg som borger gøre en forskel? Er der er brug for mig? Hvordan bliver den gode ide til virkelighed? Alle borgere kan gøre en forskel ……En civilsamfundsuddannelse, en boot-camp, en konkurrence, et overblik ect Den kompetente kommune Kommunens egen rolle som både myndighed og serviceorgan Adgangen til kommunen er ukompliceret Den kompetente kommune styrer og kommunaliserer ikke alle opgaver. Afprøve nye samarbejdsformer Imødekomme forventninger om øget inddragelse og indflydelse ......Medborgerservice - et organisationsprojekt

7 Kommunikationsudfordringer
En bottom-up implementering frem for en top-down implementering En ny måde at tænke og kommunikere ledelse på - velfærdsledelse En ny rolle som kommune - medborgerservice Et nyt sprog – et velfærdssprog

8 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Mit navn er: Lene Smith Riis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google