Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."— Præsentationens transcript:

1 Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod KA-præsentation, IVA. D. 8 maj 2013 Kandidatuddannelsen i informations- videnskab og kulturformidling - Revideret uddannelse, ny studieordning Jette Hyldegård, studieleder Det Informationsvidenskabelige Akademi

2 Baggrund • Profilere og fremme IVAs kernefaglighed inden for informationsvidenskab i samspil med kulturformidling • Sikre større integration af it i uddannelsen • Sikre bedre muligheder for at kombinere kurser på tværs af fakulteter og institutter, fx udnytte KUs akademiske bredde • Sikre større fleksibilitet • Styrke muligheder for at fremme samspillet mellem teori og praksis • Styrke IVAs internationaliseringsbestræbelser • Være fremtidssikret mhp. en fusion med KU • + bidrage til at udvikle det moderne humaniora på KU

3 Barrierer (’gammel’ KA-uddannelse) • Bred kompetenceprofil • Manglende progression og specialisering • Modulomfang på 10 og 20 ECTS • International kandidatuddannelse uden profil • Meritgivende praktik i mindre grad

4

5 Formål (§ 2 Uddannelsens formål) ”Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling har til formål at uddanne kandidater der bidrager til udvikling og løsning af komplekse problemstillinger i samfundet inden for informationsvidenskab og kulturformidling. Uddannelsen har f okus på interaktionen mellem mennesker, it, information og kultur. Den har et stærkt fokus på analyse og metode kombineret med viden skabelige og praktiske kompetencer inden for informationsarkitektur og systemdesign, brugerstudier, kulturformidling samt vidensproduktion og -formidling. Kandidaterne kvalificerer sig til at arbejde bredt indenfor forskellige sektorer som offentlige og private virksomheder og organisationer, kulturformidlende institutioner som museer, biblioteker og arkiver …”

6 Struktur 120 ECTS i alt

7 Indhold – konstituerende moduler • Informations- og kulturstudiers teorier og traditioner • Specialisering A: Informationsarkitektur og brugerstudier • Specialisering B: Kultur, medier og digitalitet • Specialisering C: Vidensproduktion og –processer • Specialemodul

8 Indhold – frie valgfag (tilvalgsmoduler) Eksempler • Information Retrieval (og andre engelsksprogede moduler) • Persuasive design • Ekspressiv kulturformidling • Statistik • Specialeforberedende kursus • Praktikforløb (7½ eller 15 ECTS)

9 Internationalisering International KA-uddannelse indgår i ordinær uddannelse: • 1 obligatorisk modul på engelsk • 3 konstituerende moduler på engelsk • Frie valgfag (tilvalg) på engelsk − −Tage enkeltkurser på IVA, eller som ’exchange student’ i udlandet (mange samarbejdsaftaler). − Joint Study Profile sammen med Humboldt Universitet i Berlin − Samarbejdsaftale med Wuhan University om 4 pladser (årligt) − Samarbejde med University of Washington om sommerskole på IVA fra 2013

10 Overgangsbestemmelser for studerende på 2012-studieordning

11 Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Overgangsbestemmelser Alle studerende, der er indskrevet på kandidatuddannelsen pr. 1. september 2013, er omfattet af den ny studieordning. Prøver bestået i tidligere studieordninger overføres til 2013-studieordningen, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til den ny studieordning. Der er dog nogle enkelte, simple begrænsninger i de studerendes valgfrihed på 2013-studieordningen! KA-præsentation, IVA. D. 8 maj 2013

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Overgangsbestemmelser: begrænsninger Moduler med stort emnemæssigt sammenfald med moduler, som den studerende allerede har gennemført på tidligere ordning, kan ikke vælges. Det er følgende moduler: KA-præsentation, IVA. D. 8 maj 2013 2013-studieordningECTS- point 2012-studieordningECTS- point Informationshåndtering15Vidensorganiserende systemer og processer 20 Systemanalyse og brugerstudier 15Systemevaluering og brugerevaluering 20 Kulturformidlende institutioner 15Videns- og oplevelsessamfundets kulturinstitutioner 20 Kulturformidling og kommunikation 15Kommunikation20 Vidensmedier15Vidensmedier i kultur og samfund 20

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Overgangsbestemmelser – bekendtgørelseskrav Krav om min. 60 ECTS konstituerende fagelementer: Nuværende studerende, der har gennemført et eller to konstituerende moduler på nugældende studieordning, vælger til efteråret: - ét konstituerende valgfag + ét frit valgfag på 15 ECTS eller to frie valgfag på 7,5 ECTS Valgfagene er i efteråret 2013 tilrettelagt, så de indeholder min. 5 ECTS konstituerende fagelementer Tilsvarende til foråret 2014. KA-præsentation, IVA. D. 8 maj 2013

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Overgangsbestemmelser: Hvad nu hvis … ? Hvis man ved overgang til 2013 ordningen fx kun har gennemført 40 ECTS? - så kan man stadig gennemføre ikke-gennemførte eksaminer på gammel studieordning frem til 2016 - eller den studerende vælger moduler til efteråret, så der opnås tilnærmelsesvis balance (fx modul på 15 ECTS + modul på 7,5 ECTS) Hvis man ved overgang til 2013 ordningen mangler at gennemføre et konstituerende modul med ekstern censur? - så vil der på det konstituerende valgfag på ny studieordning medvirke en ekstern censor, selv om studieordningen siger intern censur Hvis …? - så vil IVA medvirke til at finde løsninger på uidentificerede overgangsproblemer – indgang: Studievejledningen KA-præsentation, IVA. D. 8 maj 2013


Download ppt "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google