Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TLM (Transitional Labour Markets) og "flexicurity" – Et helhedsorienteret syn på det danske arbejdsmarked Flemming Larsen & Per Kongshøj Madsen Center.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TLM (Transitional Labour Markets) og "flexicurity" – Et helhedsorienteret syn på det danske arbejdsmarked Flemming Larsen & Per Kongshøj Madsen Center."— Præsentationens transcript:

1 TLM (Transitional Labour Markets) og "flexicurity" – Et helhedsorienteret syn på det danske arbejdsmarked Flemming Larsen & Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet Arbejdsmarkedskommissionens seminar 21. februar 2008

2 CARMA Et forskningscenter ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet Tværfagligt miljø: økonomer, sociologer og politologer Løndannelse Fagbevægelsen og medlemmerne Uddannelse og arbejdsmarked National og komparativ arbejdsmarkedspolitik (herunder TLM og ”flexicurity på dansk” )

3 Oversigt Transitionelle arbejdsmarkeder (TLM) Flexicurity-begrebet
Flexicurity på dansk EU og flexicurity Arbejdsmarkedspolitiske regimer Hvad kan vi lære af det?

4 Transitionel labour markets (TLM)
En tradition med udspring i Wissen-schaftzentrum Berlin (Günther Schmid) Fokus på transitioner og delarbejdsmarkeder placeret mellem det ”normale” arbejdsliv (37 timer/uge fra vugge til krukke) og positioner udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet

5 Hvorfor TLM? To argumenter for TLM-perspektivet:
Et velfungerende arbejdsmarked har behov for ”trædesten” for at sikre mobilitet og høj beskæftigelse Sådan ser et moderne arbejdsmarked faktisk ud!

6 Historik Vandt popularitet i Tyskland som politisk reformstrategi (jf. Hartz kommissionen 2002) Begrebet rejste til Bruxelles (jf. Wim Kok I rapporten 2003) …og blev delvist finansieret fra Bruxelles (Translam/TLM.NET) Danmark (og Holland) fremholdes ofte som ægte TLM-lande (jf. orlov, jobrotation…nu den danske flexicurity-model) Er nært beslægtet med Flexicurity, som nu synes at have førertrøjen på…

7 Private husholdninger
Typer af transitioner Private husholdninger Uddannelse Tilbagetrækning Arbejdsløshed Beskæftigelse I II III IV V I Transitioner mellem deltid-/midlertidig beskæftigelse og fuldtidsansættelse eller mellem lønarbejde og selvstændig II Transitioner mellem arbejdsløshed og beskæftigelse III Transitioner mellem uddannelse og beskæftigelse IV Transitioner mellem private, ulønnede aktiviteter og beskæftigelse V Transitioner mellem beskæftigelse og tilbagetrækning/pension Kilde: Schmid, G. (1998): Transitional Labour Markets: A New European Employment Strategy, WZB-discussion Paper, FS , s. 12.

8 TLM og Danmark Et i international sammenligning ganske omfattende system af transitionelle arbejdsmarkeder Udviklingen af aktiv arbejdsmarkedspolitik, orlovsordninger, jobrotation og ”livslang læring” som eksempler på strategier, der er beslægtet med TLM-tankegangen (uden at selve begrebet har spillet nogen stor rolle i den danske policy-debat)

9 Omfanget af offentlige ordninger med karakter af TLM i Danmark, 2004
Fuldtidsdeltagere Deltagere I. Mellem positioner internt på arbejdsmarkedet, i alt 11.600 Supplerende dagpenge (2002)* II. Mellem ledighed og beskæftigelse, i alt Støttet beskæftigelse 30.868 85.958 Anden aktivering 17.580 Ledighedsydelse 8.137 12.252 Fleks- og skånejob 35.279 42.948 Revalidering 22.751 33.568 III. Mellem uddannelse og beskæftigelse, i alt 30.985 Ordinære uddannelsesforløb 15.885 74.367 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb 4.237 20.665 Voksenlærling 6.146 8.884 Uddannelse med voksenuddannelsesstøtte 54 290 Integrationsuddannelse 2.788 8.322 Orlov til uddannelse (ophørt efter 2000) 2 3 Jobrotation** 1.873

10 (fortsat) Fuldtidsdeltagere Deltagere
IV. Mellem private, ulønnede aktiviteter og beskæftigelse, i alt Frivilligt ulønnet arbejde 11 26 Orlov til børnepasning (ophørt efter 2002) 3.468 10.201 Barselsdagpenge 54.915 Sygedagpenge 68.569 V. Mellem beskæftigelse og pensionering Efterløn (inkl. overgangsydelse) Delpension 1.198 TLM, i alt TLM, andel af arbejdsstyrken (%) 16,6 % Registreret ledighed Registreret ledighed, andel af arbejdsstyrken (%) 6,4 % Kilde: Bredgaard & Larsen (2006): Svingdøre og blindgyder på det danske arbejdsmarked, FTF Fokus, Nr. 5, November 2006

11 Flexicurity Beslægtet med TLM: Men også forskelle:
Helhedssynet på arbejdsmarkedet Vægt på (beskyttet) mobilitet: Don’t protect jobs – Protect mobility! Kombinerer analysetilgang og policy-anbefalinger Men også forskelle: Fokus på både arbejdstageres og virksomheders behov for at kombinere fleksibilitet og sikkerhed En særlig vægt på pointen om, at sikkerhed fremmer mobilitet – og at mobilitet fremmer sikkerhed. To diskussioner om flexicurity: Den brede europæiske debat om ”paletten” af kombinationer af fleksibilitet og sikkerhed Den danske udgave af flexicurity som et ”specialtilfælde” De to ”ikoner” for flexicurity: Wilthagen-matricen og ”den gyldne trekant”

12 Wilthagen Matricen Jobsikkerhed (bevare sit job)
Indkomstsik-kerhed (dagpenge) Beskæftigelses-sikkerhed (finde et ny job) Kombinations-sikkerhed (familie- og arbejdsliv) Numerisk fleksibilitet (hyr og fyr) Funktionel fleksibilitet (mellem opgaver) Arbejdstids-fleksibilitet Lønfleksibilitet Kilde T. Wilthagen (2004)

13 Eksempler på flexicurity politikker

14 Lande i kasser? Danmark Tyskland I mange år Siden 1993 Jobsikkerhed
Indkomstsik-kerhed Beskæftigelses-sikkerhed Kombinations-sikkerhed Numerisk fleksibilitet (hyr og fyr) Danmark I mange år Siden 1993 Funktionel fleksibilitet (mellem opgaver) Tyskland Arbejdstids-fleksibilitet Lønfleksibilitet

15 Den gyldne trekant Source: Employment in Europe 2006, chapter 2

16 ”Flexicurity på dansk”
13 procent af arbejdsstyrken afslutter VEU hvert år 30 procent skifter job hvert år 20 procent berøres af ledighed hvert år Fleksibelt arbejds-marked VEU Aktiv AMP Social sikring 10 procent i aktiv AMP hvert år

17 Kommissionens syn på flexicurity
Flexible and reliable contractual arrangements (labour laws, collective agreements and work organisation) Comprehensive lifelong learning (LLL) strategies Effective active labour market policies Modern social security systems that provide adequate income support, encourage employment and facilitate labour market mobility. Source: Communication from the Commission, June 2007

18 Hvad nu? Oplæg fra Kommissionen om udformning af otte ”fælles principper” og beskrivelser af fire udviklingsveje Møde i Europæisk Råd i december 2007 tilsluttede sig Kommissionens udspil. Flexicurity er nu et omdrejningspunkt for den Europæiske beskæftigelsesstrategi og Lissabon-processen fra Reform af de arbejdsmarkedspolitiske regimer i EU – og en lavere strukturledighed?

19 Arbejdsmarkedspolitiske regimer
Kilde: Finansredegørelse 2004, kapitel 5

20 Arbejdsmarkedspolitiske regimer

21 Arbejdsmarkedspolitiske regimer

22 Arbejdsmarkedspolitiske regimer

23 Noget at blive inspireret af?
Vejen til fuld beskæftigelse og varig lav ledighed går gennem balancerede samspil mellem mange forskellige elementer i beskæftigelsessystemet (helhedssynet) Medtage - eller styrke - blikket for at sikkerhedsnet kan fremme mobiliteten – og ikke nødvendigvis hæmmer bevægelserne på arbejdsmarkedet (f.eks. nyvurderingen af dagspengesystemets rolle). Et vigtigt element i udviklingen og bevarelsen af flexicurity er tillid mellem ”parterne” (social kapital) Danmark som eksempel på, at det kan lade sig gøre at kombinere velfærdstryghed og dynamik!

24 Referencer Bredgaard, Thomas ; Larsen, Flemming ; Madsen, Per Kongshøj (2007): The challenges of identifying flexicurity in action - A case study on Denmark. I: Flexicurity and beyond : finding a new agenda for the European social model. red. / Henning Jørgensen ; Per Kongshøj Madsen. Copenhagen : DJØF Publishing, s Thomas Bredgaard and Flemming Larsen: "The Transitional Danish  labour Market: Understanding a Best Case, and Policy Proposals for solving some Paradoxes", CARMA Research Paper , CARMA, Aalborg  University (revideret version af nedenstående). Download:  Thomas Bredgaard og Flemming Larsen: "Svingdøre og blindgyder på det danske arbejdsmarked", FTF-Fokus, November 2006, nr p. Download: Flemming Larsen: "Active Labour Market Policy in Denmark as an example of Transitional Labour Market and flexicurity arrangements -  What can be learnt?" in Thomas Bredgaard and Flemming Larsen (eds.):  "Employment policy from different angles", Djoef-Forlaget 2005.,pp (Revised and updated version of "The importance of  institutional regimes for active labour market policies - The case of Denmark, published in European Journal of Social Security, vol.6, no. 2 - June 2004, pp ) Madsen, Per Kongshøj (2006): “How can in possibly fly? The paradox of a dynamic labour market in a Scandinavian welfare state”. In: National Identity and a Varity of capitalism: The Case of Denmark, edited by John L. Campbell, John A. Hall and Ove K. Pedersen.  Montreal: McGill University Press. (download: Per Kongshøj Madsen med Thomas Bredgaard og Flemming Larsen (2005): ”Det fleksible danske arbejdsmarked – en forskningsoversigt” i Beskæftigelsesministeriet (2005): Flexicurity. Udfordringer for den danske model, København,  pp (download: Per Kongshøj Madsen (2007): „ Fra problembarn til øjesten – Om de seneste års bemærkelsesværdige skifte i vurderingen af dagpengesystemet”, i Jesper Hartvig Pedersen og Aage Hulgaard (red.): Arbejdsløshedsforsikringsloven Udvikling og perspektiver”, Arbejdsdirektoratet, København, pp


Download ppt "TLM (Transitional Labour Markets) og "flexicurity" – Et helhedsorienteret syn på det danske arbejdsmarked Flemming Larsen & Per Kongshøj Madsen Center."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google