Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Internationalt arbejde på. Dalby skole Skolens historie i tal • ELEVER PÆDAGOGISK PERSONALE •1998/1999 – 170 23 •1999/2000 – 200 26 •2000/2001 – 230.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Internationalt arbejde på. Dalby skole Skolens historie i tal • ELEVER PÆDAGOGISK PERSONALE •1998/1999 – 170 23 •1999/2000 – 200 26 •2000/2001 – 230."— Præsentationens transcript:

1 Internationalt arbejde på

2 Dalby skole

3

4 Skolens historie i tal • ELEVER PÆDAGOGISK PERSONALE •1998/1999 – 170 23 •1999/2000 – 200 26 •2000/2001 – 230 29 •2001/2002 – 250 31 •2002/2003 – 270 34 •2003/2004 – 280 35 •2004/2005 – 300 37

5 Internationalt •EUstøttet uddannelsesrpogram Comenius •Skoleprojekt •Skoleudviklingsprojekt •Sprogprojekt Formålet Formålet med skoleprojekter er at eleverne arbejder sammen med elever på partnerskolerne. Samarbejdet skal helst inddrage flere klasser på den enkelte skole. Klasserne og lærerne aftaler indbyrdes hvilke temaer de vil arbejde med, og alle forventes at deltage aktivt i projektet.

6 Nationalt •Folkeskolens formålsparagraf •Elevernes alsidige personlige udvikling

7 Folkeskolens formålsparagraf •§ 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. • Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. • Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

8 Elevernes alsidige personlige udvikling •En almindelig skoledag er fyldt med eksempler på, hvorledes der arbejdes med elevernes alsidige personlige udvikling. I hverdagen lægger man måske ikke altid mærke til, hvordan det gøres. I forbindelse med beskrivelserne er det imidlertid vigtigt at få en fælles bevidsthed om det, skolen allerede gør og at sikre, at alle aspekter af folkeskolens formål foldes ud. •I de følgende afsnit genfindes folkeskolens formål under tre temaer: •"Mange måder at lære på“ •"Lyst til at lære" og •"At lære sammen med andre". Til disse temaer knytter sig en række personlige egenskaber, som kan stimuleres og udvikles hos børnene og de unge.

9 Kommunalt •Fra Kolding kommunes hjemmeside: “ Et andet område, der vægtes højt i Kommunens uddannelsespolitik, er at give eleverne udsyn og international erfaring, blandt andet gennem venskabsbyer. Mødet med andre kulturer er med til at give børnene en mellemfolkelig forståelse, som de vil kunne begå sig godt med i et samfund, der i stigende grad internationaliseres.”

10 Kommunalt •Kommunalt netværk •Samlede initiativer •Udveksling af ”den gode historie” •Lokalt kommunalt kursus • •

11 Forældre •Værtsopgaver •Bestyrelsen mødte vore udenlandske kolleger •International markedsplads •”Fund raising ” aktiviteter

12

13 Historien om vores partnerskab •Kontaktseminar (Elba 1997) Norge, Wales, Italien (Agliana og Elba) •Godkendt med EUstøtte 1998-2001 “Small schools foster great thoughts” “Small schools foster great thoughts” •Godkendt med EUstøtte siden 2001- 2004 - med nye partnerskoler fra Letland og Irland - med nye partnerskoler fra Letland og Irland “Teaching through reaching - learning through linking” “Teaching through reaching - learning through linking” •Silent partners(2004-2005) Norway, Ireland and Denmark Norway, Ireland and Denmark •Godkendt med EUstøtte (2005-) - med nye partnere fra Østrig og Rumænien - med nye partnere fra Østrig og Rumænien

14 Skole Mål: •Professionel udfordring •Inspiration •Refleksion

15 Virksomhedsplanen 2005 •“Når vi arbejder med den internationale dimension lærer vi også meget om os selv og vores værdier, når vi lærer af og spejler os i vores samarbejdspartnere.” •“Når vi arbejder med den internationale dimension lærer vi også meget om os selv og vores værdier, når vi lærer af og spejler os i vores samarbejdspartnere.”

16 Skole Personalet •Udveksling •Planlægningsmøder •Undervisningsaktiviteter •Værtsopgaver •Sociale og kulturelle aktiviteter •Dele oplevelser •

17 Planlægningsmøder •Formel struktur (dagsorden, ordstyrer, uddelegering, referat….) •Emner til overvejelse •Emner til diskussion •Emner til beslutning •Hvem forbereder hvad? •Hvem bestemmer hvad?

18 Planlægningsmøder Hver gang: -Hvad sker der på skolerne -Evaluering af gennemførte aktiviteter -Planlægge fremtidige aktiviteter -Refleksion over et emne af fælles interesse -Kulturelle og sociale aktiviteter

19 Elevers deltagelse ved planlægningsmøder •Ophold hos familier •Samvær med værtsfamilierne i fritiden •Planlægningsmøde •En fælles kulturtur •Gennemførelsen af en bestemt opgave

20 Hvor er vi…hvor kommer vi fra?

21 ….og hvor skal vi nu hen…?

22 En særlig proces….!

23 På besøg i klassen.

24

25 Small schools foster great thoughts •”My home” - Udveksling af tegninger af hjem (ude/inde) •”My school” – Udveksling af oplysninger om skolen gennem e-mail •”My town” – mappe •Genskrive folkeeventyr, illustrere og indtale på eget sprog •Millenium (aviser, historier, billeder, plakater…) •”Arts and crafts” – Værkstedsfag i skolen(proces og produkt)

26 Teaching through reaching – learning through linking. •Leo Bellissimo – Den rejsende bamse •Invent a game – Udveksling af nye lege •Top ten – Udveksling på regneark •Fashion - Mit yndlingstøj •Signs – ”Færdsels”skilte •Celebration DayFælles festdag

27 I øvrigt… •International Enviroment Conference in Great Britain •Repræsenterede Denmark ved den første Comenius Week i Bruxelles •Vært for en walisisk ”class 5” i fem år • Lejrskole i Norge •Oplæg ved konference i Montecatini

28 Sammen…

29

30 Venner

31 Dream Team 1999 Agliana, Italy

32 Dream Team 2003 Jelgava, Latvia

33 Dream Team 20.. Somewhereshire, Allowerland


Download ppt "Internationalt arbejde på. Dalby skole Skolens historie i tal • ELEVER PÆDAGOGISK PERSONALE •1998/1999 – 170 23 •1999/2000 – 200 26 •2000/2001 – 230."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google