Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Agenda Dialogmøde Information om projektet SUND Skole ved Krista Blaabjerg, SUND Uddannelse, på vegne af styregruppen for projektet. - Herunder spørgsmål.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Agenda Dialogmøde Information om projektet SUND Skole ved Krista Blaabjerg, SUND Uddannelse, på vegne af styregruppen for projektet. - Herunder spørgsmål."— Præsentationens transcript:

1 Agenda Dialogmøde Information om projektet SUND Skole ved Krista Blaabjerg, SUND Uddannelse, på vegne af styregruppen for projektet. - Herunder spørgsmål og svar Rammerne for projekt SUND Skole ved Mads Andreasen, SUND Uddannelse Gruppeopgave – dialogspørgsmål og idéudveksling Øvelser med elastikker (RAMIN) Opsamling på gruppernes dialoger og idéudveksling

2

3 Projekt Sund Skole Projektet er igangsat efter ønske fra samarbejdsudvalget Alle medarbejdere skal have mulighed for indflydelse og involvering Repræsentanter fra forskellige områder sidder i styregruppen og i arbejdsgrupper (se detaljer på sundhedsportalen) Projektet gennemføres i samarbejde med SUND Uddannelse og Sund på Job Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden, som regeringen har nedsat for at støtte danske arbejdspladsers arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme

4 Rammer Hovedformål: Fremme af sundhed – dvs. initiativer vedrørende Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress Projektperiode: marts 2011 – september 2013 Målgruppe: de ca. 170 ansatte og sekundært de 1000 årselever KOLD College ønsker en helhedsorienteret sundhedsprofil, så der ageres ud fra en mere bevidst holdning til sundhed i det faglige virke Kold ønsker en relancering af sig selv som en sund arbejdsplads og en sund uddannelsesinstitution

5 Initiativer Sundhedspolitik Sundhedsledelse/ strategi Handleplaner
Forebyggelse af fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sundhedsfremme Kantinediplom (UCS) Sundhedscertificering af skolen

6 Ønskede resultater Forebyggelse og sundhedsfremme inddrages i undervisningen og det andet arbejde på KOLD College Årsager til nedslidning er identificeret, og der er iværksat relevant forebyggelse til alle medarbejdergrupper Der er skabt motionstilbud Tiltrækkende bevægelsesmiljøer er tilstede på skolen En mad og måltidspolitik har gjort det nemt at vælge sund mad Bevægelse er en del af skolens kultur og traditioner

7

8 SundhedsCertificering - strategisk arbejde med sundhedsfremme og arbejdsmiljø
For at KOLD College kan blive SundhedsCertificeret skal I som arbejdsplads arbejde strategisk med sundhedsfremme og arbejdsmiljø, hvor såvel individet som fællesskabet er i fokus i indsatserne

9 Processen hen imod SundhedsCertificering
FASE 1: Behovsafdækning og påklædning af nøglepersoner Strategien planlægges i styregruppen – er i gang qua FB ansøgning og møder Behovsafdækning såvel individuelt som gruppebaseret: BodyAge, dialogmøder og medarbejdertilfredshedsundersøgelse Uddannelse af SundhedsAmbassadører og ledere i SundhedsLedelse Handleplaner udformes endeligt i styregruppen FASE 2: Kommunikation og Implementering Intern sundhedskampagne - Sundhedsportal Kick off/ idrætsdag for alle Strategien gennemføres i forhold til behov og ønsker fx via indretning af bevægelsesmiljøer, imødegåelse af arbejdsmiljø/sundhedsfremmeudfordringer på forskellig vis, foredrag mv. Presseindsats – omtale af projektet FASE 3: Evaluering og politik Endelig evaluering bl.a. ud fra BodyAge-målinger og medarbejdertilfredshedsundersøgelse Sundhedspolitik udformes på baggrund af læring fra projektet Salutogenesen

10 BodyAge

11 BodyAge – hvad er det? En BodyAge-måling er en måling af kroppens fysiske tilstand. Denne vurdering dannes på baggrund af en række fysiske målinger. BodyAge-målingen er udviklet af Polar, og bygger på en lang række empiriske undersøgelser. BodyAge er ikke en medicinsk betegnelse, men et udtryk for tingenes tilstand lige nu – billedet kan altså ændre sig over tid.

12 Indhold Højde, vægt, BMI Fedtprocent – bioimpedans
Kondital – Polar Owntest Blodtryk Smidighedstest – Sit and reach Styrke af armmuskler Styrke af mavemuskler Styrke af benmuskler Ovenstående tests giver jeres BodyAge

13 Vigtigt! En BodyAge-måling er en screening af kroppens fysiske tilstand – indenfor de områder vi måler på. Vi stiller ingen diagnoser, men vejleder på baggrund af de opnåede resultater.

14 Spørgsmål ???

15 IV: Uddannelse af SundhedsAmbassadører@
Tid: 4 moduler fordelt på 2 x 2 dage med ca. en måneds mellemrum Formål: At give deltagerne viden og værktøjer, der kan bruges til at motivere, inspirere og arbejde struktureret med sundhedsfremme på arbejdspladsen Målgruppe: Fordelt på afdelingerne bedst muligt.

16 IV: Uddannelse af SundhedsAmbassadører®
Udbytte: Redskaber til implementering af nye sundhedsinitiativer Inspiration til, hvad I som arbejdsplads kan gøre for at sætte fokus på sundhed på baggrund af nyeste viden og evidens Værktøjer til implementering af nye tiltag så kollegaerne inddrages, motiveres og får ejerskab for indsatserne Konkrete redskaber der sikrer, at jeres virksomhed får den størst mulige effekt af investeringen i sundhedsinitiativer Udvikling af inspirationskatalog Dvs. det er mere end at ændre adfærd. Man skal også ændre på normer, vaner og kulturen.

17 V: SundhedsLedelsesSeminar
Det er alfa og omega, at ledelsen aktivt og tydeligt støtter op om de sundhedsfremmende tiltag og SundhedsAmbassadørerne, hvis sundhedsprojekter og organisering skal have en effekt og give mening Sundhedsledelse er forandringsledelse der tager tid, men kulturændringer kan fremskyndes af ledelsens initiativer Sundhed som en del af vision, strategi og mål i virksomheden ”Det gode eksempel” og strukturer, der gør sunde valg til lette valg Hvor går grænsen for indblanding og ansvar – etiske dilemmaer

18 I paint lines – I don’t move trees!

19 Gruppearbejde Dialogspørgsmål:
Hvad er sundhed, trivsel og arbejdsglæde for dig? Hvad er vigtigt – mindre vigtigt – og hvor går din grænse? Idé-udveksling: Hvilke tiltag kunne du tænke dig i forhold til arbejdsmiljøet og sundhedsfremme? Forslag til foredrag, workshops og lignende Hvad er vigtigt for at forankre nye gode tiltag? Hvordan bliver det verdens bedste projekt?

20 RAMIN (NFA 2009) Fem enkle øvelser reducerer smerter til det halve på ti uger Kvinder, der arbejder på kontor, kan med fem forskellige øvelser træne sig ud af smerter i nakke og skuldre. Det viser en videnskabelig undersøgelser, hvor 42 kvinder deltog. Alle havde smerter i nakke og skuldre inden forsøget, enten kronisk eller ofte, men efter ti uger var smerterne reduceret med 50 procent.  Forskningen viser, at generel motionstræning ikke har samme effekt. Men fem specifikke øvelser med håndvægte/ elastikker har god effekt. De fem øvelser er: 1-armstræk Skulderabduktion Skulderløft Skulder-bagside Skuldertræk

21

22 Sæt tingene i perspektiv!

23


Download ppt "Agenda Dialogmøde Information om projektet SUND Skole ved Krista Blaabjerg, SUND Uddannelse, på vegne af styregruppen for projektet. - Herunder spørgsmål."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google