Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kartoffelafgiftsfonden Aktiviteter i 2004: Ændring af bemyndigelsesloven Ny bestyrelse, udvidet til 6 medlemmer 4 fra kartoffelerhvervet 2 fra offentlige.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kartoffelafgiftsfonden Aktiviteter i 2004: Ændring af bemyndigelsesloven Ny bestyrelse, udvidet til 6 medlemmer 4 fra kartoffelerhvervet 2 fra offentlige."— Præsentationens transcript:

1 Kartoffelafgiftsfonden Aktiviteter i 2004: Ændring af bemyndigelsesloven Ny bestyrelse, udvidet til 6 medlemmer 4 fra kartoffelerhvervet 2 fra offentlige interesseorganisationer Større offentlighed

2 Kartoffelafgiftsfonden Produktionsafgift på kartofler Størrelse, 0,40 kr. / hkg Hvem skal indbetale. Hvad skal midlerne bruges til

3 Kartoffelafgiftsfonden Senest ændringsbudget for 2004 1.000 kr. Indtægter:Overført fra forrige år 997 Produktionsafgifter 4.125 Renter 60 Tilskud fra Promilleafgiftsfonden 900 Tilskud til fondsadministration 225 6.452 Udgifter:Forskning og forsøg 3.805 Sygdomsbekæmpelse 1.621 Sygdomsforebyggelse 70 Afsætningsfremme 275 Fondsadministration, revision 282 6.052 Forventet overførsel til 2005 400

4 Kartoffelafgiftsfonden Danmarks JordbrugsForskning1994 budget, 1.000 kr. DNA-markører til forældreudvalg 534 Rodfiltsvamp - forekomst og sygdomshæmning212 Regnfasthed af skimmel-fungicider200 Glykoalkaloider i kartofler 49 Sorters følsomhed for fysiologisk ældning200 Meristemoprensning/-bank396 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Kartoffel-nyt, redaktion 30 Forsøg med stigende Mg til stivelseskartofler 39 Bestemmelse af Erwinia i læggekartofler 14 Bejdsning af læggekartofler mod rodfiltsvamp 30 Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 40 Udvikling af DQC-kartofler til Eurogap niveau260 Bladlusregistering 39 Skimmel- og coloradobillereg. på planteInfo 31 Landbrugets Kartoffelfond Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold.255 Kvalitets- og resistensudvikling med dihaploider550 Udvikling af forældrelinier310 DNA-markører til forældreudvalg 284 Rust i kartofler - Mop-top 71 Glykoalkaloider i kartofler 27 Kartoffel-nyt, lay-out og distribution 30 Udsendelse af opskriftspjecer 50 Sortslistegebyr, tre frie sorter 13

5 Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg1994 budget, 1.000 kr. Erstatning for angreb af farlige skadegørere1.200 Adm. af erstatningsordningen 25 KMC Sortsforsøg med stivelseskartofler 350 Sortsforsøg med kartofler til pulver 120 Samsø Landboforening, Sortsforsøg med tidlige kartofler 50 Danmarks Kartoffel Råd Valdemarsdag - Hele Danmarks Kartoffeldag 5 Kartoffelarrangement på Egeskov 15 DM i dyrkning af frilandskartofler 2 Dansk Kartoffelproducent-forening Konkurrence for studerende på HH 50 Karen Lene Bengtson, Udvikling af opskrifter med kartofler 29 DanOrganic A/S, Demo forsøg med økologiske kartofler 20 Smagens Dag 10 Udviklingssekretariatet for kartoffelmelfabrikkerne Optimering af metode til udvinding af protein 150 Økologisk Landsforening Handlingsplan for fremme af afsætning af øko. kartofler 41 Dalum Uddannelsescenter, Kartoffelprisen 2004 40

6 Kartoffelafgiftsfonden Projekter i 2005 Lagring af kartofler, data- og byggeblade nyt Standardisering af laboratorieanalyser ved kartoffelforsøg nyt Gødningsstrategier til stivelseskartofler nyt Markundersøgelse af fritlevende nematoder og forekomst af rodfiltsvamp nyt Undervisningsmateriale om kartofler til folkeskoler nyt Kvalitets- og resistensudvikling med dihaploid kartoffel Udvikling af forældrelinie kartoffel DNA-markører til forældreudvalg i kartoffel Vedligeholdelse af genbank for kartofler Mop-top rust i kartofler, udbredelse - testmetode

7 Kartoffelafgiftsfonden Glykoalkaloider i kartofler, identifikation med dna-markører Sorters følsomhed for fysiologisk ældning Rodfiltsvamp- forekomst og sygdomshæmning Udvikling af DQC-kartofler til Eurogap standard Ukrudtsbekæmpelse i kartofler Bekæmpelse af gengroninger af kartoffel i korn Forsøg med stigende Mg til stivelseskartofler Bejdsning af læggekartofler mod rodfiltsvamp Bladlus-, skimmel- og coloradobille registrering Sortsforsøg med stivelseskartofler Sortsforsøg med kartofler til pulver Sortsforsøg med tidlige kartofler

8 Kartoffelafgiftsfonden Demonstrationsforsøg med økologiske kartofler Kartoffelarrangement på Egeskov Valdemarsdag – Hele Danmarks Kartoffeldag DM i dyrkning af frilandskartofler Smagens dag for skolebørn Udsendelse af opskriftspjecer

9 Kartoffelafgiftsfonden Fordeling på aktiviteter i 2005: Forskning og forsøg65,9 % Sygdomsbekæmpelse29,7 % Sygdomsforebyggelse 1,3 % Afsætningsfremme 3,1 %

10 Kartoffelafgiftsfonden www.kartoffelafgiftsfonden.dk


Download ppt "Kartoffelafgiftsfonden Aktiviteter i 2004: Ændring af bemyndigelsesloven Ny bestyrelse, udvidet til 6 medlemmer 4 fra kartoffelerhvervet 2 fra offentlige."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google