Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den Internationale Arbejdsmiljødag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den Internationale Arbejdsmiljødag"— Præsentationens transcript:

1 Den Internationale Arbejdsmiljødag
Hvert år markerer LO og FTF Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april. Arbejdsmiljødagen bruges til at slå et slag for et bedre arbejdsmiljø – og mindes de alt for mange ofre for arbejdsskader. Temaet for Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april er ”Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum”. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum

2 Forebyggelse og velfærd
Fælles erkendelse af, at velfærd forudsætter et godt arbejdsmiljø. Velfærdsforliget: Forebyggelsesfond Virksomheder kan søge om støtte til udviklings- projekter inden for arbejdsmiljø. Strammere lovgivning Bedre værktøjer og flere penge til Arbejdstilsynet til at tage fat på virksomheder, som ikke gør noget ved dårligt arbejdsmiljø. Forsat for meget ”brandslukning”. Fagbevægelsen vil have mere forebyggelse. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum

3 Fokuspunkter i arbejdsmiljøarbejdet
Frem til 2010 sættes især fokus på ulykker, psykisk arbejdsmiljø, ergonomi og støj. EU’s REACH-plan fokuserer på kemikalier og kræft m.v.: Industrien skal bevise, at produkter er ufarlige. Farlige stoffer skal substitueres. Det bliver lettere af få besked om, hvad man arbejder med. Asbestskandalen i DSB under- streger behov for kortlægning af asbestfaren og en plan for et asbestfrit Danmark. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum

4 Fokuspunkter i arbejdsmiljøarbejdet
Regeringen har ændret principperne for straf og ansvar ved brud på arbejdsmiljøloven. Ansatte kan nu pådrage sig et ansvar, som hidtil har været virksomhedens. Straffen for ansatte er skærpet – men ikke for arbejdsgivere. Ændringerne kan få negative følger for samarbejdsklima og forebyggelse. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum

5 Fokuspunkter i arbejdsmiljøarbejdet
Det Europæiske Arbejdsmiljø- agenturs arbejdsmiljøuge (uge 43, 2006): ”Sikker jobstart” for unge. Unge har dobbelt så stor risiko for at komme til skade på jobbet som alle andre aldersgrupper. Det kræver en fortsat indsats. Uge 43, 2007: Fokus på muskel- og skeletbesvær. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum

6 Nye udfordringer For 10 år siden: Fokus på røg, støj og møg.
I dag: Også stress, psykiske belastninger og udbrændthed. Andelen af danskere i arbejde, som føler sig stressede, er stigende. 10 – 12 pct. har alvorlige stressproblemer. Øget global konkurrence stiller ekstra krav til omstillingsevne, fleksibilitet og ansvar. Ikke alle kan følge med. Ny teknologi løser traditionelle arbejdsmiljøproblemer, men skaber nye. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum

7 Behov for international handling
Ny arbejdsmiljøkonvention til fremme af forebyggelse. (ILO, 2006). Resolution, der opfordrer til stop for asbest – arbejdsmiljøets dræber nr. 1 på verdensplan. (ILO, 2006). Den danske regering prioriterer arbejdsmiljøet, uddannelse og lov- givningsinitiativer højt i f.eks. Vietnam, Tanzania, Kenya og Ghana. Men når det gælder dem der bygger veje, vandledninger og kloakker i ulandene, forsømmes arbejdsmiljøet. Regeringen bør indarbejde ILO’s principper for anstændige arbejdsforhold i sin udviklingspolitik. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum

8 Fortsat alt for mange arbejdsulykker i DK
I 2005 blev der anmeldt arbejdsulykker. 55 omkom som følge af arbejdsulykker. Det er 11 flere end året før. I 2005 blev der anmeldt ulykker blandt unge under 25 år. Det reelle tal er snarere over ulykker, da mange ikke bliver anmeldt. Unge under 25 år har dobbelt så høj risiko for at blive udsat for en arbejds- ulykke som resten af arbejdsstyrken. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum

9 Stadig flere arbejdsbetingede lidelser i DK
I 2005 blev der anmeldt arbejdsbetingede lidelser – en del flere end i de foregående år. 2.345 lidelser var af psykisk karakter. Det er næsten 500 pct. flere end for 12 år siden. Stress 10%. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum

10 Fortsat alt for mange arbejdsulykker globalt
I EU-landene dør ca mennesker årligt på grund af arbejdsulykker. Der anmeldes over 7.5 mio. arbejdsskader. Unge i EU tegner sig for 50 pct. flere arbejdsulykker end ældre arbejdstagere, og tallet stiger. I hele verden dør 2,2 mio. arbejdstagere årligt som følge af arbejdsulykker eller arbejds- betingede lidelser. Der sker omkring 270 mio. arbejdsulykker. 111 mio. børn under 15 år arbejder verden over i risikable erhverv børn dør hvert år som følge af arbejdsulykker. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum

11 Test din stress Test dig selv for 24 fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stress-symptomer. Få et hurtigt svar på, om der er for meget stress på dit job – eller i dit privatliv. Og gør noget ved det! Hvis din stress er arbejdsrelateret bør du: – Tale med dine kolleger, og leder om, hvad der kan gøres. – Evt. tage sikkerheds- og tillidsrepræ- sentant eller fagforening med på råd. – Lade være med at tro, at du kan løse problemerne alene. – Overveje at finde et andet job, hvis der ikke er andre muligheder. Eventuelt med hjælp fra din fagforening. Download folderen ”Test din stress” på eller Stresstesten er udarbejdet af overlæge, dr. med. Bo Netterstrøm, Stressklinikken, Hillerød Sygehus. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum

12 Sådan forebygger du stress
Stress er et alvorligt og voksende arbejdsmiljøproblem. Vedvarende stress øger risikoen for hjertesygdomme og depression. Allergi, astma og sukkersyge kan forværres. Derfor er en forebyggende indsats nødvendig. Download folderen ”Sådan forebygger du stress” på eller ”Sådan forebygger du stress” er udarbejdet af overlæge, dr. med. Bo Netterstrøm, Stressklinikken, Hillerød Sygehus. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum

13 Sådan forebygger du stress
10 gode råd til virksomheden: Lav en stresspolitik som led i personalepolitikken. Giv medarbejderne indflydelse på, hvordan arbejdet skal gøres. Giv den enkelte mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt. Lav en funktionsbeskrivelse for den enkelte. Gør arbejdet meningsfuldt. Informer om, hvad der skal ske fremover. Sørg for, at rammer for socialt samvær er i orden. Prioriter, at tonen på arbejdspladsen er god. Lav regler mod mobning. Klæd lederne på til ledelse. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum

14 Sådan forebygger du stress
10 gode råd til dig – på jobbet: Læg en plan for, hvad du vil på længere sigt. Vær fagligt klædt på til opgaverne. Prioriter dine opgaver. Planlæg og strukturer din tid med luft til det uventede. Lær at sige fra. Uddeleger arbejde. Lær dine kolleger at kende – og brug dem. Brug din leder og dine kolleger som støtte. Hold pauser. Fokuser på det, du nåede. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum

15 Sådan forebygger du stress
10 gode råd til dig – i privatlivet: Indret dit liv, så ambitionerne svarer til det realistiske. Få styr på økonomien. Brug fritiden på noget fornøjeligt. Sørg for motion. Prøv med meditation eller afspænding. Prioriter god nattesøvn. Styrk dit sociale netværk. Lær dine stress-symptomer at kende, og reager på dem. Stress ikke af bagateller – men lær at sige pyt. Prøv at se det positive. LO / FTF: Sikkert og sundt arbejde for alle – velfærd med arbejdsmiljø i centrum


Download ppt "Den Internationale Arbejdsmiljødag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google