Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fokus på salg til FN INCUBA Science Park, december 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fokus på salg til FN INCUBA Science Park, december 2009."— Præsentationens transcript:

1 Fokus på salg til FN INCUBA Science Park, december 2009

2 5 regionale væksthuse Indgang til rådgivning for nye og mindre virksomheder med vækstambitioner.

3 Placering i Midtjylland  Hovedkontor, Incuba Science Park, Århus  Afdeling, Innovatorium, Herning

4 V æ ksthusets opgaver  Tilbyde nye og mindre virksomheder med vækstambitioner en uvildig og gratis problemafklaring og med udgangspunkt i den enkelte virksomheds konkrete, aktuelle behov skal der vejledes om muligheder og tilbud samt henvise til private rådgivere mv. med henblik på konkret problemløsning.  Arbejde for at fremme samarbejdet mellem offentlige og private aktører – sammenhængende og synligt system.  Tage initiativ til, at der i samarbejde med andre udvikles nye tilbud – fx netværk, mentorordninger og uddannelse.  Fungere som operatør på opgaver og sikre regional forankring for initiativer – fx statslige, regionale og kommunale  Vejledninger, kollektive arrangementer, projekter, programmer mv.

5 Væksthusenes indhold Operatøropgaver Fx projekter udbudt af regionale vækstfora Fx statslige projekter som ”early warning” Samarbejde med relevante aktører - mødested for alle relevante aktører - samarbejdsaftaler med relevante aktører - aktører kunne flytte ind Erhvervsservice - Specialiseret erhvervsservice fundament overbygning

6 Erhvervsservice (fundament) Specialiseret erhvervsservice: -Resultatkontrakt med Erhvervs- og Byggestyrelsen (kr. 18,4 mio. i 2009) Samarbejde med lokal erhvervsservice og kommunerne: - Erhverv Norddjurs (Norddjurs Kommune) - Erhverv Silkeborg (Silkeborg Kommune) - Erhvervsrådet Herning-Ikast/Brande (Herning og Ikast-Br. K.) - Favrskov Erhvervsråd/Østjysk Iværksættercenter (Favrskov K.) - Hedensted Erhverv (Hedensted Kommune) - Horsens Erhvervsråd (Horsens Kommune) - Nordvestjysk Erhvervsråd (Holstebro, Lemvig & Struer Kom.) - Odder Erhvervs- og Udviklingsråd (Odder Kommune) - Randers Erhvervs- og Udviklingsråd (Randers Kommune) - Ringkøbing Fjord Erhvervsråd (Ring.-Skjern Kommune) - Samsø Udviklingskontor (Samsø Kommune) - Skanderborg Erhvervsudvikling (Skanderborg Kommune) - Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (Skive Kommune) - Syddjurs Udviklingspark (Syddjurs Kommune) - Viborgegnens Erhvervsråd (Viborg Kommune) - Århus Kommune Erhvervs- service

7 Samarbejde med relevante aktører (overbygning) Private samarbejdspartnere: Offentlige samarbejdspartnere: Connect DenmarkAarhus Entrepreneurship Centre ID-ForumNordisk Projekteksportfonden (Nopef) It Forum MidtjyllandDanmarks Eksportråd Teknologisk InstitutVækstfonden Agro Business ParkVidencenter for Fødevareudvikling (VIFU) INCUBA Science ParkAlexandra Instituttet Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)Udviklingscenter for Møbler og Træ Innovation LabVIA University College (Tek-Merk. Højskole) Dansk EksportforeningCentral Denmark EU Office Erhverv ÅrhusCenter for Bioenergi og Miljøtek. Innovation Dansk ErhvervØstjysk Innovation HåndværksrådetInnovation MidtVest Danske AdvokaterSyddjurs Udviklingspark DIPatent- og Varemærkestyrelsen Dansk Byggeri Miljøstyrelsens sekr. for miljøeffektiv teknologi Dansk Landbrugsrådgivning/LandscentretNupark ASEDansk Design Center Dansk StandardRegion Midtjylland VindmølleindustrienArkitektskolen DS Håndværk & Industri I Væksthus Midtjylland har Teknologisk Institut, Connect Denmark, Danmarks Eksportråd og Vindmølleindustrien medarbejdere placeret. Samarbejds- partnere

8 Operatøropgaver (overbygning) Landsdækkende ordninger: -National projektleder på “Early Warning” for Erhvervs- og Byggestyrelsen (initiativ over for kriseramte virksomheder) (Vækst gennem rådgivning – landsdækkende ordning, tilskud til køb af rådgivning) Regionale ordninger (Vækstforum/Region Midtjylland): - STARTmidt (iværksætteriprogram) - VÆKSTmidt Accelerator (virksomhedsudviklingsprogram) - KOMPETENCEmidt (strategisk kompetenceplanlægning i mindre/mellemstore virksomheder) - EnergiTEKmidt (inden for energi & miljø) + CBMI - Internationalisering (Danmarks Eksportråd) - Netværksinitiativet – Midtjysk Klyngeprogram - INVESTORmidt Operatør- opgaver

9 Væksthus Midtjyllands operatørfunktioner  Væksthus Midtjylland er operatør på følgende nationale og regionale programmer: Nationale:  Early Warning (kriseramte virksomheder) budget 2007 – 10: Kr. 25 mio. Regionale:  STARTmidt (iværksætterprogram) budget 2008 – 9: Kr. 47 mio.  VÆKSTmidt Accelerator (virksomhedsudvik.program) budget 2009 – 11: Kr. 109 mio.  EnergiTEKmidt (teknologiudvik.program) budget 2007 – 10: Kr. 14 mio.  KOMPETENCEmidt (kompetenceplanlægning/-udvik.) budget 2008 – 9: Kr. 64 mio.  Internationalisering af midtjyske virksomheder (indstationering af medarbejder fra Danmarks Eksportråd) budget 2008 – 10: Kr. 2,6 mio.  INVESTORmidt (flere Vækstfond-investeringer+Business Angel-netværk) budget 2008 – 10: Kr. 5,3 mio.  Netværksinitiativet – Midtjysk Klyngeprogram (netværksmæglerkorps+netværksetablering+ handlingsplan) 2009 - 11 budget kr. 48,5 mio.

10 VÆKSTmidt Accelerator 2009 - 11

11 VÆKSTmidt Accelerator 2009 – 11  Målgruppen er vækstpotentielle virksomheder inden for byerhvervene:  SMV med 5 til 249 ansatte, dog primært SMV med 10-249 ansatte  Minimum 3 års levetid  Afsætter primært ud af regionen.  Har eksportpotentiale eller betydeligt indirekte eksportpotentiale  Et årligt vækstpotentiale på 5% til 15% mål på omsætning, eksport og/eller værditilvækst.  Virksomhederne skal overholde EUs SMV-definition – under 250 ansatte samt max. oms. på EUR 50 mio eller max. balance på EUR 43 mio. - PAS på ved koncernsammenhænge!!!  Med mindre der foreligger særlige forhold, kan en virksomhed, der indenfor støtteprogrammet VÆKSTmidt har modtaget tilskud til virksomhedsudvikling (forløb i 30 - 60 timer) eller ”Chef til leje”, ikke bevilges støtte fra VÆKSTmidt Accelerator i 2 år fra VÆKSTmidt bevillingstidspunktet eller 1 år fra VÆKSTmidt afslutningstidspunktet.

12 VÆKSTmidt Accelerator 2009 - 11  Niveau 1: Vækst i eksport, omsætning eller værditilvækst på min. 15 % årligt i 3 år.  Niveau 2: Vækst i eksport, omsætning eller værditilvækst på min. 10 % årligt i 3 år.  Niveau 3: Vækst i eksport, omsætning eller værditilvækst på min. 5 % årligt i 3 år.  Kollektive

13 VÆKSTmidt Accelerator 2009 – 11  Indhold:  Vækstpakke (< 150 timer - max tilskud kr. 450/time)  Vækstpakke (150 – 300 timer - max tilskud kr. 450/time)  Mentorstøtte (< 75 timer - max tilskud kr. 225/time)  Kollektive forløb (< 300 timer - max tilskud kr. 450/time)  Vækstkapital (Advisory Board)  Økonomisk ramme på ca. kr. 109 mio. 2009 – 11 (Region Midtjylland / EU / Erhvervs- og Byggestyrelsen / Vækstfonden / privat)

14 Stor vækstpakke  Mulighed for at tilknytte en ekstern rådgiver, der styrker virksomhedens ledelse ved at tilføre særlige kompetencer.  Mellem 150 og 300 timer  Der kan ydes støtte på 50% dog max. kr. 450,- pr. time.  Tidshorisont – ofte ½-1½ år  Milepælsrapporter

15 Lille vækstpakke  Ekstern assistance til at løse en konkret og afgrænset opgave/udfordring i virksomheden.  Op til 150 timer  Tidshorisont – ofte 3-12 måneder  Der kan ydes et tilskud på 50% - dog højest kr. 450,- pr. time

16 Eksempel på kollektivt forløb  Forløb med 8-10 virksomheder  Netværk  Tilførsel af viden fra ekstern konsulent  Fælles deltagelse i fx messe, besøg hos samarbejdspartnere eller lign.  Tidshorisont typisk 3-12 måneder

17 KLYNGEmidt –Netværksinitiativet Formål  Øge motivationen blandt virksomhederne i region Midtjylland for at deltage i forretningsbaserede netværk  Vækst blandt de deltagende virksomheder m.h.t omsætning, indtjening, beskæftigelse, etablering på nye markeder mv.  Forberedes på at indgå i udviklingen af egentlige erhvervsklynger Netværk: Min. 3 virksomheder, forretningsbaseret samarbejde, længerevarende strategisk samarbejde, konkurrencemæssige fordele, samarbejdsfordele etc. Hovedparten af de deltagende virksomheder skal være hjemmehørende i Region Midtjylland. Mulighed for mellem 200-600 timers ekstern assistance støttesats op til 50% dog max. kr. 450,- pr. time. Målgruppen: SMV`ere med max. 250 ansatte, max. oms. 50 mio. € el. max. balance 35 mio. €

18 Vækst gennem rådgivning  Landsdækkende ordning med start september 2009 (- 31/12 2010) – administreres af Væksthus Syddanmark  Kr. 30 mio. (Erhvervs- og Byggestyrelsen) – i region Midtjylland: Kr. 6,540 mio.  Tilskud til køb af specialiseret privat rådgivning – 50% af kr. 80.000  Målgruppen er:  Virksomheder med vækstambitioner og potentiale:  Virksomheder med under 5 ansatte skal have potentiale til at nå 10 ansatte inden 3 år  Virksomheder med 5-25 ansatte skal have potentiale til en årlig vækst på 20% i min. 3 år i omsætning, ansatte eller eksport  Max. 25 ansatte

19 Opsummering: Virksomhedsudviklingsprogrammer  VÆKSTmidt Accelerator (www.vaekstmidtaccelerator.dk.dk):  50% af mentorstøtte op til kr. 33.750  50% af konsulentkøb op til kr. 270.000 (+kapitaltilførsel)  EnergiTEKmidt (www.energitekmidt.dk):  50% af konsulentkøb op til kr. 500.000  Netværksinitiativet (www.klyngemidt.dk):  100% af netværksmægler op til kr. 40.000  50% af konsulentkøb op til kr. 540.000  Vækst gennem rådgivning:  50% af konsulentkøb op til 80.000

20 Tak for opmærksomheden

21 Flere oplysninger www.startvaekst.dk www.vhmidtjylland.dk 7015 16 18


Download ppt "Fokus på salg til FN INCUBA Science Park, december 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google