Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Cerebral parese og de nødvendige forudsætninger i forhold til arbejdsmarkedets krav.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Cerebral parese og de nødvendige forudsætninger i forhold til arbejdsmarkedets krav."— Præsentationens transcript:

1 Cerebral parese og de nødvendige forudsætninger i forhold til arbejdsmarkedets krav

2 Spastikerforeningens arbejdsmarkedsprojekt •Siden sommeren 2005 har Arbejdsmarkedsstyrelsen støttet Spastikerforeningen med midler med henblik på at fremme personer med cerebral pareses muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet. •Der har deltaget 65 personer med cerebral parese i projektet over en 5-årig periode. For at nå frem til de 65 egentlige projektdeltagere har langt over 100 personer med cerebral parese haft kontakt til projektet og ligeledes haft gavn af dette.

3 Erfaringerne fra arbejdsmarkedsprojektet •Kognitive vanskeligheder og arbejdsevne hænger nøje sammen, men de kognitive vanskeligheder overskygges ofte af det motoriske handicap. •Alle projektdeltagerne havde særdeles god viden og evne til at formidle deres motoriske vanskeligheder til omverdenen. •Meget få projektdeltagere havde indsigt i og viden om deres kognitive vanskeligheder og af den grund havde de ikke indsigt i deres stærke og svage sider. Dette hindrede dem i at søge relevant kompensation.

4 Overgangen fra industrisamfund til informationssamfund •I dagens informationssamfund stilles der større og større krav til: - omstillingsparathed - fleksibilitet - mobilitet - etc. •Kravene synes at være blevet så komplekse, at mange med en funktionsnedsættelse udstødes af arbejdsmarkedet.

5 Kompensation er vejen til ligestilling •Kompensation er redskabet til at sikre, at personen med cerebral parese i videst muligt omfang kan deltage på lige fod med andre på arbejdsmarkedet. •Muligheden for at få relevant kompensation forudsætter imidlertid, at personen med cerebral parese selv kan gøre rede for sine funktionsnedsættelser på baggrund af dokumentation.

6 Vidensbaseret rådgivning og vejledning – første fase •Vidensbaseret rådgivning og vejledning har vist sig at være et effektivt redskab til at afstigmatisere samt sikre rette kompensation. •Vidensbaseret rådgivning og vejledning betyder metodisk, at personen med cerebral parese først modtager viden (psykoedukation), om hvad cerebral parese kan medføre i forhold til fysiske og/eller kognitive vanskeligheder, samt hvordan disse kan afhjælpes.

7 Vidensbaseret rådgivning og vejledning – anden fase •Dernæst - når det er sikret, at personen med cerebral parese har forstået dette - gennemgås testrapport og andet materiale, der dokumenterer art og omfang af vedkommendes funktionsnedsættelse med henblik på at sikre rette kompensation.

8 Case •Eksempel i form af case fra praksishistorie: •Vedrørende længerevarende sygemelding - Susanne, pædagog

9 Case •Eksempel i form af case fra praksishistorie: •Vedrørende integration på arbejdsmarkedet - Sune, Cand. Mag. Historie

10 Case •Eksempel i form af case fra praksishistorie: •Vedrørende fastholdelse i arbejde - Rene, Cand. Merc - Anders, kontorassistent

11 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Cerebral parese og de nødvendige forudsætninger i forhold til arbejdsmarkedets krav."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google