Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Repræsentantskabsmøde Idrættens Samråd 2007. Program for aftenens repræsentantskabsmøde  Velkomst  Fremtidens lokale idrætsbyggeri v/ Peter Laursen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Repræsentantskabsmøde Idrættens Samråd 2007. Program for aftenens repræsentantskabsmøde  Velkomst  Fremtidens lokale idrætsbyggeri v/ Peter Laursen,"— Præsentationens transcript:

1 Repræsentantskabsmøde Idrættens Samråd 2007

2 Program for aftenens repræsentantskabsmøde  Velkomst  Fremtidens lokale idrætsbyggeri v/ Peter Laursen, SKUB Gentofte Kommune  Gruppediskusion  IS beretning for året der er gået  Debat om beretningen – Hverdagens oplevelser for dig og din forening i HTK  Valg af medlem i IS for de øvrige foreninger i område A  Eventuelt

3 Hvorfor invitation af Peter?  En del af IS vision:  Facilitetsforbedringer og prioriteringer

4 Hvor er IS  IS er fremme i ”skoene”  Vores visionsseminar – holder stadig  17. november oplæg på KAI kongres  Hvordan kan man revitalisere et idrætsråd i det nye kommune billede  Reaktionerne fra de øvrige deltagere på KAI kongres

5 Hvad var nu visionen

6 Idrættens samråd som proaktiv i skabelsen af den ideelle idrætskommune Vi vil: - At alle i Høje Taastrup har et aktivt fritidsliv -At alle dyrker idræt/fysisk aktivitet i Høje Taastrup gennem HELE livet -At idræt tænkes ind i ALLE forvaltningsområder i Høje Taastrup for at fremme: -Fysisk aktivitet -Integration -Den generelle sundhedstilstand -Sygdomsforebyggelse -etc

7 Visioner der skal klarlægges yderligere:  Eliteidræt  Prioritering af Børn og Unge  Prioritering af Ældre  Lederrekruttering/ -uddannelse  Flere store mesterskaber/stævner til Høje Taastrup

8 Visioner som er på den lange bane  Facilitetsforbedringer og prioriteringer  Samarbejde mellem Skole/SFO/Børnehave/etc og det frivillige foreningsliv  Byens rum tænkes ind som arenaer for fysisk aktivitet og idræt  Etablering af fællessekretariat/”Center for Idræt og fritid”. Alternativt svar på spørgsmålet: Hvad kan IS/FOU gøre for at det bliver lettere at blive idrætsleder i Høje Taastrup

9 Kunstgræsbane  Der er nu etableret en fin ny 3. generations kunstgræsbane på Nyhøj  Fantastisk samarbejde mellem foreningerne, IS, forvaltningen og det politiske  Et eksempel til efterlevelse

10 Eliteidrætsseminar  IS har holdt et dagsseminar om eliteidræt  Deltagere:  IS  FOU medlemmer  Byrådspolitikkere  Forvaltningen  Spændende oplæg fra Svendborg  Gav indblik i de mange spørgsmål der kræver svar inden vi kan komme videre.  Arbejdet med at give svar på disse spørgsmål er endnu ikke gået i gang. Sker i 2008.

11 Timefordeling  Igen i år kom vi igennem en timefordeling. Alle foreninger opleves at gå konstruktivt ind i opgaven. Fra samrådet ros til de foreninger der går i dialog for at finde løsninger.

12 Timefordelingsregler  IS har i et eksemplarisk samarbejde med forvaltningen arbejdet med udvikling af nye fordelingsregler  9 måneder – 6 hel aftensmøder + hjemmearbejde + gruppearbejde + masser af timer i forvaltningen  Vi har i IS haft en rigtig god dialog og kender nu hinandens synspunkter rigtig godt  Enighed hele vejen rundt – undtaget et sted hvor vi tog en afstemning - normtal

13 Timefordeling fortsat  Vi havde håbet at fremlægge resultatet i dag  Udkastet er stadig til politiksbehandling.  IS forventer stadig reglerne godkendt til den nye fordeling.  Vi har valgt ikke at fremlægge dem endnu engang, inden godkendelsen, men I har set et udkast tidligere i vores høring – tak for de mange svar

14 Fremtidige udfordringer  Hallen på Torstorp er attraktiv som træningsted  Springgrav  Klatrevæg  Basket  Udfordringen for idrætten er i fremtiden at se på om vi skal lave endnu mere fleksible fordelinger, måske allokere enkeltfaciliteter til enkelte idrætsgrene eller..  Er svaret mobilitets fleksibilitet eller??  IS har ikke svaret, men er opmærksom på de ønsker som foreningerne peger på

15 Andre fremtidige udfordringer  Fodbolden har fået mange flere medlemmer  Ønsker mere træningstid i vinterhalvåret i haller  IS har i første omgang peget på denne løsning:  Samme tid i haller som tidligere  Ledig tid i sale kan bruges til de unge fodboldspillere  Fodboldklubberne kan søge ledig tid i hallerne uanset dag – obs på bander mv.

16 Ny idrætsstruktur  Der er nu kommet 2 nye selvejende institutioner og en kommunal (for svømmehallerne).  IS har set frem til implementeringen af den nye struktur og samarbejdet med de nye bestyrelser.  Der har vist sig enkelte udfordringer omkring kompetence for så vidt angår eksempelvis lukketider i haller/adgang til svømmehallen.  IS ser frem til det videre konstruktive arbejde med bestyrelserne og det politiske system.

17 Idrætsklinikken  Indtil videre er der fortsat en idrætsklinik  Fremtiden stadig usikker  Er som altid noget kommunens idrætsudøvere gør meget brug af.  IS håber der findes en holdbar varig løsning for bevarelsen af idrætsklinikken.

18 Sidste år sagde vi: Ansøgninger om midler  IS modtager en del ansøgninger på redskaber og lignende.  IS har desværre ikke denne slags midler  Søg i stedet FOU. Der er i år ydet en del tilskud til materialer og nye aktiviteter og projekter  Søg hellere en gang for meget end gang for lidt. Det værste der kan ske er et afslag…. RING ALTID TIL FORVALTNINGEN OG FÅ HJÆLP!

19 Hvad har det betydet:  DET HAR HJULPET, DER ER MANGE FORENINGER DER HAR FÅET TILSKUD VIA FOU. FORTSÆT….

20 Samarbejde mellem IS + FOU + FKU  Der er fortsat en rigtig god dialog og samarbejde.  Stor gensidig respekt og tillid de forskellige udvalg imellem, ligesom dialogen udvalgene imellem er meget høj. Fokus på at finde løsninger til glæde for idrætten.

21 Tak til vores samarbejdspartnere  Forvaltningen  Det politiske system  Folkeoplysningsudvalget  City 2  Ikke mindst idrætsforeningerne

22 Kommentarer og spørgsmål

23 TAK FOR I AFTEN KOM GODT HJEM


Download ppt "Repræsentantskabsmøde Idrættens Samråd 2007. Program for aftenens repræsentantskabsmøde  Velkomst  Fremtidens lokale idrætsbyggeri v/ Peter Laursen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google