Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grønt Flag – Grøn Læreruddannelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grønt Flag – Grøn Læreruddannelse"— Præsentationens transcript:

1 Grønt Flag – Grøn Læreruddannelse
Integration af miljø og bæredygtighed i undervisningen på Læreruddannelsen i Odense

2 Grønt Flag – Grøn Læreruddannelse er en mulighed for at kvalificere lærerstuderende til at gennemføre grønne projekter i deres kommende job. Projektet på læreruddannelsen skal give et fælles udgangspunkt for de studerende, på tværs af linjefag til at undervise i miljø og bæredygtighed ud fra Friluftsrådets koncept ”Grønt Flag – Grøn Skole” Baggrunden for konceptet er FNs tiår for bæredygtig udvikling som er udmøntet i en europæisk strategi, hvor de deltagende lande, herunder Danmark, har forpligtiget sig på at øge indsatsen i undervisning for bæredygtig udvikling. Grønt Flag – Grøn Læreruddannelse er derfor et væsentligt bidrag til Danmarks deltagelse i den globale indsats for at fremme bæredygtig udvikling . Hvad?

3 om nuværende og fremtidige problemer med miljøet og ressourcer
Der er en øget interesse i samfundet på konsekvenserne af ressourceforbrug og industriel produktion. Den teknologiske udvikling er fulgt af forudsigelser og advarsler om nuværende og fremtidige problemer med miljøet og ressourcer Hvorfor? ”Læreruddannelsen på University College Lillebælt vil stimulere de studerendes udvikling af viden, læring og kompetencer, så de udvikler sig fagligt og personligt, og så omverdenens krav og forventninger kommer i centrum i et dynamisk samspil med de skiftende behov i samfundet.” Citat: Studieordning 2009 ”uddannelse er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling og forbedre menneskers evne til at løse miljø- og udviklingsproblemer.” Citat: Slutdokumentet fra FNs konference i Rio De Janeiro

4 Hvordan? Grønt Flag – Grøn Læreruddannelse skal være en kursusuge
hvor de studerende arbejder projektorienteret med miljø og bæredygtighed i folkeskolen…

5 Rammepapir for ”Grønt flag – Grøn læreruddannelse”
3. årgang i efterårssemesteret forankret i linjefag Miljøråd: Seminariets placering i projektet Udvælgelse af tema Revision Flaghejsning Koordinationsgruppen: Planlægning og koordinering af forløbet.

6 Rammepapir for ”Grønt flag – Grøn læreruddannelse”
Mål: - Erfaring og viden om Grønt flag som læremiddel Inddrage trin- og slutmål i linjefag Indhold: Gør noget Undersøg Praktisk Formidling Undervisningsplaner

7 Rammepapir for ”Grønt flag – Grøn læreruddannelse”
Organisering: Deltagelse Tidspunkt Varighed Ikke valgfrit Kursusbevis: Der udstedes kursusbevis 80% fremmøde Evaluering: Koordinationsgruppen Tværfaglighed: - Formel og funktionel


Download ppt "Grønt Flag – Grøn Læreruddannelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google