Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab"— Præsentationens transcript:

1 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab
Jf. vejledning om patientsikkerhedsrunder for yderligere information.

2 Udfordringen Hvordan vil du implementere patientsikkerhed som en ledelsesværdi? Hvordan vil du sikre, at alle medarbejdere tænker sikkerhed ind i alle beslutninger?

3 Disposition Hvad er en patientsikkerhedsrunde?
Hvad er patientsikkerhedskultur? Hvorfor gå patientsikkerhedsrunde? Hvordan gør man? Hvorfor virker det?

4 Hvad er en patientsikkerhedsrunde?
Et ledelsesredskab En metode til at fremme en patientsikkerhedskultur En metode til at fremme en proaktiv patientsikkerhedskultur

5 Hvad er patientsikkerhedsrunde
Topledelsen gennemfører ugentlige runder i afdelingerne Stiller specifikke spørgsmål om utilsigtede hændelser og nærhændelser, og om faktorer og systemproblemer der ledte til hændelserne (Frankel, A, Graydon-Baker, E, Neppl, C, Simmonds, T, Gustafson, M & Gandhi TK 2003, 'Patient Safety Leaderships Walkrounds', Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, vol. 29, no.1, pp ). Undersøgelsen var baseret på 47 gennemførte patientsikkerhedsrunder på sygehuse Frankel, A, Graydon-Baker, E, Neppl, C, Simmonds, T, Gustafson, M & Gandhi TK 2003, 'Patient Safety Leaderships Walkrounds', Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, vol. 29, no.1, pp

6 Hvad er patientsikkerhedsrunde
Indhentede informationer bearbejdes og bliver udgangspunkt for prioritering af patientsikkerhedsarbejdet Runderne bidrager til at uddanne ledere og frontliniepersonale og fører til kulturændringer, herunder større åbenhed om utilsigtede hændelser Frankel, A, Graydon-Baker, E, Neppl, C, Simmonds, T, Gustafson, M & Gandhi TK 2003, 'Patient Safety Leaderships Walkrounds', Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, vol. 29, no.1, pp

7 Hvad er en patientsikkerhedsrunde?
Topledelsen og medarbejdere i en enkelt afdeling/enhed (fx et plejehjem) mødes for at drøfte: Problemer, der betyder noget for patientsikkerheden i det daglige arbejde Den patientsikkerhedskultur, der hersker i enheden

8 Hvad er en patientsikkerhedskultur?
En organisations patientsikkerhedskultur er karakteriseret ved dens holdninger til læring af fejl og risici vedrørende patientsikkerhed.

9 Hvad er en patientsikkerhedskultur?
En udviklet patientsikkerhedskultur erkender: Vi er ikke ufejlbarlige Vi kan lære af vores fejl Vi kan identificere og handle på specifikke problemer og risici Vi tænker patientsikkerhed ind i alle vores beslutninger

10 Patientsikkerhedskultur
Hvordan bringer du disse erkendelser videre til dit personale? Hvordan implementerer du disse værdier i din organisation?

11 Patientsikkerhedskultur
På en patientsikkerhedsrunde viser du personalet, at du værdsætter: Direkte kontakt med den praktiske hverdag Åben dialog med personalet om patientsikkerhedsforhold Problemer følges op af handling

12 Patientsikkerhedsrunder - Hvordan gør man?
Patientsikkerhedsrunder - Hvordan gør man? Topledelsen beslutter hvem af dem, der skal være teamleder for patientsikkerhedsrunden Der sammensættes et team med: Afdelings-/Enhedsledelsen Medarbejderrepræsentanter Den patientsikkerhedsansvarlige Risikomanageren Hvem er topledelsen? Topledelsen er det ledelsesniveau, som er mindst et niveau over daglig ledelse. Der kan godt opstilles andre modeller for gennemførelse af patientsikkerhedsrunder end den beskrevne, men det er vigtigt at understrege forskellen mellem patientsikkerhedsrunder på den ene side og fx akkrediteringssurveys og tilsynsrunder på den anden side. Patientsikkerhedsrunder afvikles i ligeværdigt samarbejde og dialog mellem topledelse og frontliniepersonale, og medvirker til udvikle patientsikkerhedskulturen. Lederen er en obligatorisk deltager og synliggøres som person der er interesseret i patientsikkerhed. Lederen virker ikke som kontrollant eller eksaminator.

13 Patientsikkerhedsrunder - Hvordan gør man?
Teamet går rundt i afdelingen/enheden Teamlederen fører ordet: Spørger medarbejderrepræsentanterne, medarbejdere i enheden og evt. patienter og pårørende om positive og negative oplevelser om patientsikkerhed Risikomanageren og den patientsikkerhedsansvarlige noterer

14 Patientsikkerhedsrunder - Hvordan gør man?
Teamet vælger hvilke af de identificerede problemer, der skal udarbejdes handlingsplaner for Problemerne kan vurderes ud fra: Hvilke der skal accepteres Hvilke der skal kontrolleres Hvilke der skal elimineres

15 Hvorfor virker det? (1:2) ”Det er så positivt! Alle er positive overfor det!!” ”Vi har afsnit, der spørger os, hvornår det er deres tur? Hvornår kommer I, så vi også kan gå en patientsikkerhedsrunde?” Jf. Informanter nr. 3 og 11, fra interviewundersøgelse, 2006.

16 Hvorfor virker det? (2:2) Topledere, der har prøvet det, siger, det er fordi det: Giver godt kendskab til den lokale patientsikkerhedskultur Synliggør patientsikkerhed som en ledelsesværdi Giver god kontakt med personalet Informant nr. 3 og 11, fra interviewundersøgelse blandt topledere, der har gået patientsikkerhedsrunde. (2006). Jf. interviewundersøgelse, 2006


Download ppt "Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google