Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klargøring til sejlads

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klargøring til sejlads"— Præsentationens transcript:

1 Klargøring til sejlads
Inden du sejler ud med din båd skal du sikre dig, at fartøjet er gjort klar til sejladsen. Du skal også have det fornødne tekniske kendskab til bådens konstruktion og udrustning, således at du kan betjene bådens og dens udstyr i alle situationer, samt sikre dig at båden er søklar og søsikker. Skibet skal være udrustet til turens længde, varighed og henset til årstiden, farvands-geografien, herunder også med vand, mad, beklædning m.m. Husk ved afgang: at fartøjet er gjort søklart,  tjek motor, kølesystem, brændstof, søventiler m.v. at sikkerhedsudrustningen er på plads og i orden,  at sejl og/eller motor er klar til brug, at alle ombordværende har den fornødne personlige sikkerhedsudrustning og er vidende om anvendelsen af denne og, at besætningsmedlemmerne er klar over deres roller under sejladsen. © Dragør Navigationsskole

2 Klargøring til sejlads – skibet skal være søklar!
Før afgang fra havn skal du sikre dig at: fartøjet er søklar og sødygtig, sikkerhedsudrustningen er på plads og i orden, sejl og/eller motor er klar til brug, brændstof og sejl er tilstrækkelig, fartøjet udrustet (søkort, navigationsmidler, navigationslys m.m. og provianteret (mad og drikke) til turen m.m.), alle ombordværende har den fornødne personlige sikkerheds-udrustning og er vidende om anvendelsen af denne og, at besætningsmedlemmerne er klar over deres rolle under sejladsen.

3 Klargøring til sejlads – Tjekliste
Skibet helt, vedligeholdt og uden fejl og havarier Luger, koøjer og vinduer er intakte og evt. lukket Fremdrivning er tjekket, dvs. motor (olie & kølevand), rig og sejl, og rorsystem er brugbar Røstjern, vantskruer, stag, kølbolte, motorfundament, stævnrør, rorbeslag Bundvand/sumpen, lænsesystem og pumper, søventiler og slanger, skroggennemføringer (log og ekkolog), evt. gasflasker Skibet er udrustet til sejladsen: tilstrækkeligt brændstof (sejl og reservesejl) til turens længde tilstrækkelig mad og proviant til turen, samt beklædning til besætningen søkort, navigationsudstyr, radio til det farvandsområde man vil besejle skibet er tilstrækkelig bemandet til turen og besætning uddannet Sikkerhedsudstyr: veste, sikkerhedssele, livliner kommunikation (radio, mobiltelefon) brandbekæmpelse, ildslukkere anker og tovværk pyroteknik (nødsignaler) Vejrudsigt (DMI, telefon 1853, radio P3, 1063 kHz (kl. 0845, og 2245), VHF m.m.

4 Fritidsfartøjers maskineri - Tjekliste
Tjekliste før start: Brandstoftank(e) pejles Beregn brændstofmængden til den planlagte tur Brændstofhaner er åbne Slanger og rør fastspændte Vandudskiller er ok Ingen udsivning af brændstof Luftindtag og filter er rene og frie for forhindringer Motorolie (smøreolie) pejles Gearolie pejles (hvis muligt) Stævnrør tjekkes og evt. smøres Visuel inspektion af motor (skal være ren og tør) Søventiler er åbne Alle slanger og rør fastspændte Søvandsfilter er ren og fri for blokeringer Batteri efterset og opladet Tjekliste efter start: Kølevand ud over skibssiden/udstødning Alle kontrollamper, temp., olietryk ogladetryk (el) er OK Tjekliste efter stop: Luk for alle søventiler Luk for brændstoftank


Download ppt "Klargøring til sejlads"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google