Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HØJGÅRDEN Informationsfolder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HØJGÅRDEN Informationsfolder"— Præsentationens transcript:

1 HØJGÅRDEN Informationsfolder

2 Værdigrundlag Vuggestuen Højgårdens værdier: Omsorg, anerkendelse, glæde, kompetencer og udeliv der tager udgangspunkt i vores vision om ”Børnenes bedste vuggestue”. Vi ser børnenes udvikling som en helhed, hvor de intellektuelle, emotionelle, sociale og kropslige sider er tæt forbundne. For at tilgodese alles behov, arbejder vi her i vuggestuen i mindre enheder og har dagligt mange lærings rum i spil.

3 VERDENS BEDSTE VUGGESTUE
VORES AMBITION VERDENS BEDSTE VUGGESTUE VORES FORDELE PERSONALE VORES STYRKE Bevidst udvikling Efteruddannelse VORES VÆRDIER Indlæring Kompetencer VORES LØFTE Tryghed for: Børn Forældre Personale PÆDAGOGIK AKTIVITETER Sundhed Bevægelse Mad til børnene Oplevelser for børnene KØKKEN

4 Lidt om Vuggestuen Vuggestuen Højgården blev d. 1. maj 1974 oprettet af foreningen Gentofte Børnevenner. Vi er en selvejende institution som har drift overenskomst med Gentofte kommune. Vi bor i et etagebyggeri, hvor der er børnehave, vuggestue og lejligheder. Vuggestuen er beliggende på 1. sal, med direkte udgang til egen legeplads. Vi åbner kl og lukker kl (også fredag) Vuggestuen har pt. 41 børn fordelt på 3 stuer, Krudtuglerne, Troldene og Spillopperne. Personalenormeringen: Krudtuglerne (13 børn): 74 pædagogtimer 43 medhjælpertimer Troldene (15 børn): 71 pædagogtimer 74 medhjælpertimer Spillopperne (13 børn): 57 pædagogtimer 61,5 medhjælpertimer. Køkkentimer: 27½ timer. Kontor: Leder 37 timer Souschef 7 timer Visionen for Børn Unge og Fritid Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden Ethvert barn udvikler egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i fællesskaber og forandre verden omkring sig. Forældre og professionelle har de højeste ambitioner for udviklingen af barnets potentialer, og skaber de bedste betingelser for børnene. Gentofte Børnevenner Gentofte børnevenner er en non profit forening, der blev stiftet i 1945 for at oprette og drive selvejende institutioner i Gentofte kommune. Der er igennem årene oprettet ca. 50 institutioner - alle selvejende og med selvstændige bestyrelse. Dette giver forældre mulighed for at vælge mellem institutioner med forskelligt præg. Administrationen er udlagt til Fonden Frie Børnehaver, men Gentofte Børnevenner følger fortsat udviklingen i institutionerne tæt. Dengang - som nu – er drivkraften de frivillige medlemmer, der ønsker at påvirke formuleringen og synliggørelsen af børn og unge-politikken i Gentofte kommune. Formål: Gentofte Børnevenner har som formål at medvirke til en stadig forbedring af vilkårene for børn og unge samt støttekrævende personer i Gentofte kommune, bl.a. ved at varetage opgaver af fælles interesse og støtte initiativer for disse grupper. Det gør vi som en aktiv medspiller i Gentofte Kommunes Børn og unge-politik.

5 Dagens gang i vuggestuen
Kl. 7.30 Vuggestuen åbner og de første børn begynder at komme. Vi bestræber os på at modtagelsen af jeres barn foregår i et roligt tempo og at alle børn føler sig velkomne. Børnene modtages med et velkommen ”Sofie” dejligt at se dig. Kl Vi går ud på de forskellige stuer, og der serveres en lille morgensnack bestående af, brød, frugt, grønt og vand Kl. 9.00 Vi holder morgensamling på stuerne, får sagt godmorgen til hinanden, sunget og talt sammen. Vi vil ikke forstyrres når vi holder morgensamling. Herefter fordeles børnene i mindre grupper. Kl Vi spiser frokost. For at gøre frokosten så hyggeligt som muligt, sidder børnene i små grupper sammen med en voksen. Børnene er med til selv at tage mad, hælde vand/mælk op. Der tales hyggeligt om maden og andre begivenheder. Kl De fleste børn sover til middag, de børn som ikke længere sover og de børn som har fået en formiddags lur, er på Troldestuen sammen med en voksen. Børnene sover enten indenfor eller udenfor. Idet vi ikke har plads til så mange børn udenfor, er disse sovepladser forbeholdt de yngste børn. Det er ikke en bestemt alder som afgør om et barn sover uden eller inde, det kommer helt an på hvilke børn som er indskrevet i vuggestuen. Nogle år er man allerede ”stor” som 1-årig. Alle børn på 2 år og derover sover indendørs, dette skyldes etiske regler/hensyn til børn i seler. Kl Eftermiddagsmad, brød og frugt. De fleste dage er der hjemmebagt brød med smør, der serveres altid frugt om eftermiddagen. Kl Børnene begynder at blive hentet. Alt efter årstid og vejret er vi enten inde eller ude på legepladsen. Kl Vuggestuen lukker. Da vi som personale har fri kl bruges tiden fra til at rydde det sidste legetøj op og lukke vuggestuen, børnene er med til at rydde op.

6 Indledning Et godt samarbejde mellem hjem og institution er en vigtig forudsætning for, at jeres barn får en god institutionstid, en anden vigtig forudsætning er jeres opbakning i forhold til hverdagen i vuggestuen. Med udgangspunkt i vuggestuens vision og værdigrundlag er det vores hensigt at skabe et trygt og varmt miljø, med stabile, kærlige og humoristiske voksne. Hverdagen skal bære præg af en genkendelig rytme, da en forudsigelig hverdag giver barnet ro. Børnenes bedste vuggestue Vuggestuen Højgården er et rart sted at komme. Her er en god og behagelig omgangstone. Her er en positiv atmosfære og indstilling hos alle. Her er plads til alle, plads til forskellighed. Vi har en god forældrekontakt. Vi har en god kost- og sundhedspolitik. Her er små lærings rum. Dokumentation Dokumentation skal så vidt muligt indgå som en naturlig del af det daglige pædagogiske arbejde med børnene. Den er med til at synliggøre, overfor forældre, det stykke arbejde vi i hverdagen gør for/sammen med børnene. Samtidig giver den os mulighed for at reflektere over vores pædagogiske praksis. Dokumentationen er bagudrettet i sit indhold men fremadrettet i sin betydning. Den er med til at skærpe vores pædagogiske opmærksomhed i hverdagen, således at læreplansmål og metoder reelt bliver et arbejds- og styringsredskab. For at dokumentation kan foregå med billeder, har vi fået en general fototilladelse af forældrene. Alle stuerne har egen bærbar computer, og vuggestuen har trådløst internet, dette betyder at personalet kan sidde på stuen og f. eks printe billeder ud, snakke med børnene om en tur samtidig med at der vises billeder. Dokumentationen i vuggestuen består af flere ting: En fladskærm, skifterammer med billeder, dagbøger. Disse ting er nærmere uddybet i vores læreplaner.

7 Kostpolitik Kostpolitik
Da kosten spiller stor rolle i et barns hverdag, vægter vi en sund og nærende kost i vuggestuen. For at have styr på dette, har vi Merete ansat til at varetage køkkenets funktion. Vi bruger økologiske råvarer hvor det er muligt og inden for vores økonomiske rammer. Slikpolitik Som udgangspunkt er der ikke slik i vuggestuen – der er dog få undtagelser. Ved fødselsdage, bedsteforældredag, sommerfest og julefest vil der være søde sager og saftevand. Ved fødselsdage anbefaler vi følgende: flødeboller, is eller boller. Frugtaftale med Årstiderne Højgården har på forældrenes opfordring indgået en aftale med Årstiderne om levering af økologisk frugt. Dette er med til at sikre variation og et spændende udvalg af frisk frugt. Aftalen betales af forældrene for et år af gangen svarende til kr Madplan Merete laver madplan for en uge af gangen. Den er altid at finde på døren ud til køkkenet. Dagene varierer lidt mellem varm og koldt mad. Der er som udgangspunk varmt mad fire dage om ugen. Kl Morgen snack Hjemmebagt brød af økologiske råvarer. Tvebakker eller ris kiks samt lidt økologisk frugt fra Årstiderne. Vand. Kl Frokost Varm ret hvor vi stræber efter at bruge økologiske råvarer. Kl Frugt Sæsonens frugt – økologisk fra Årstiderne. Vand og økologisk mælk

8 Samarbejde med børnehaven
For at skabe en tryg overgang fra vuggestue til børnehave, har vi en samarbejdsaftale med Børnehaven Højgården og Phistergården. Og naturligt nok i denne forbindelse samarbejder vi via Gentofte kommunes oplæg, omkring overgange i børns liv. Udeliv På vores dejlige legeplads er der optimale muligheder for et godt udeliv. Her i vuggestuen vægter vi udeliv - gerne hver dag. Børnene får brugt deres krop på en god og naturlig måde, og de får en oplevelse af at kæde leg, spontanitet og samvær sammen på forskellige måder. Børnene får kendskab til årets gang i naturen og oplever på egen krop, at der er forskel på sommer og vinter, forår og efterår, sol og regn osv. Bevægelse Når barnet har nået et bestemt udviklingsniveau er rytmik et område som vi sætter i fokus. Vi har både planlagt og spontan rytmik. Musik er meget stimulerende for barnets motorik og bevægelse. Kompetencer Vi vil som personalegruppe møde børnene med vores individuelle kompetencer: Vi er forskellige og ser det som noget positivt. Vi holder os ajour med nytænkning indenfor institutionsverdenen og i det omfang, det er muligt, deltager vi i efteruddannelse og kurser. Vi er engagerede i vores job og giver os selv og børnene tid og ro til fordybelse. Udover den tætte daglige kontakt tilbyder vi en samtale ca. 3 måneder efter, at jeres barn er startet her i vuggestuen, og igen nogle måneder før børnehavestart, her tager vi en dialog baseret på materialet omkring overgange i børns liv.

9 Venskaber Erfaring viser at venskaber starter tidligt. I Højgården er vi meget opmærksomme på begyndende venskaber og bestræber os på at holde venskaber ved lige bla. gennem aktiviteter på tværs af stuerne. Gennem en tæt dialog bliver forældrene informeret om barnets venner. Mærkedage Fødselsdag, påske og jul er alle mærkedage/højtider som vi nyder at holde sammen med børnene. Vi holder også sommerfest, hvor der er underholdning og aktiviteter for børn og voksne. Omsorg Forståelse for at barnets helt basale behov skal være opfyldt. Vi skal som voksne være i stand til at læse børnenes individuelle signaler om, hvornår de har brug for hvile, mad, tør ble og kærlig omsorg. Der skal være basis for såvel fysisk som psykisk omsorg, så barnet oplever en grundlæggende tryghed i hverdagen. Børnene skal have lov til at være børn med plads til medbestemmelse i forhold til deres alder. Efteruddannelse Så vidt muligt, sender vi pædagoger og medhjælpere på inspirationskursus eller temadage. Kursus budgettet sætter dog visse begrænsninger.

10 Udskrift fra læreplaner
Barnets alsidige personlige udvikling Mål: At være med i en social sammenhæng med andre børn og voksne som gør verden stor, sjov, underlig og spændende. At erfare sig ansvarligt passet på, holdt af og værdsat som en del af fællesskabet. At udvikle evnen til selvhjælp. Krop og bevægelse Børn skal have en fornemmelse af egen krop og dens funktioner. Børn skal have mulighed for at opleve velvære gennem bevægelse både i frie- og tilrettelagte aktiviteter. Børn skal udvikles både i forhold til fin- og grovmotorik. Børn skal have betingelser, som styrker deres fysiske sundhed - f.eks. med hensyn til ernæring, hygiejne og aktiv livsstil. Sprog Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog og sprogforståelse via de daglige aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig på forskellige måder. Børn skal støttes i at udvikle deres interesse for let forståelige tegn og symboler. Børn skal opnå fortrolighed med sammenhængen mellem mimik, krops- og talesprog. Naturen og naturfænomener Børn skal have kendskab til årstiderne, opleve, udforske og sanse naturen. Børn skal have mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen og udvikle respekt for natur og miljø. Børn skal have førstehåndsoplevelser med naturen, dyr, planter og materialer. Der skal være mulighed for at inddrage naturens materialer i legen. Se evt. læreplaner på vores hjemmeside eller få en kopi af vores leder.

11 Vejledning omkring modtagelse af syge børn i vuggestuen
Syge børn må ikke modtages i institutionen Børn der lider af en smitsom sygdom, må ikke må modtages i daginstitution. Dette for at undgå at smitte de andre børn, men også af hensyn til det syge barn, for syge børn har det bedst hjemme, hvor der er fred og ro. Det er vigtigt at denne regel overholdes, selvom det kan være svært at få et sygt barn passet. Alternativt vil det nemt kunne medføre, at andre børn bliver syge med pasningsproblemer til følge. Hvornår er et barn sygt? Børn er syge når de f.eks. har feber, er stærkt forkølede, har dårlig mave, ubehandlet øjenbetændelse, eller anden smitsom sygdom. Det er en god idé at holde barnet hjemme en dag ekstra, så man er sikker på at barnet er helt rask inden det atter kommer i vuggestue. Hvornår er børn raske igen? Børn er raske, når de kan klare at være i institution blandt andre børn og deltage i de almindelige aktiviteter såvel inde som ude. De skal kunne indtage normal mad og drikke og sove som de almindeligvis gør. Hvem afgør om et barn er sygt/raskt? Hvis et barn ikke rigtig kan klare at være i institutionen, er det den til enhver tid fungerende leder som afgør, om barnet kan blive eller sendes hjem. I tvivlstilfælde kan personalet kontakte sundhedsplejersken. Hvis barnet bliver sygt efter aflevering i institutionen? Hvis personalet skønner, at barnets almentilstand bliver for dårlig, kontaktes forældrene. De har da pligt til at sørge for, at barnet bliver hentet i institutionen. Både for barnets egen skyld, men også af hensyn til en mulig smittefare. Underretning af institutionen Institutionen skal underrettes, hvis barnet pga. sygdom ikke møder op i institutionen. Dette er specielt vigtigt, hvis barnet lider af en smitsom sygdom. Institutionen skal i et sådant tilfælde ved opslag informere de øvrige forældre om, at en smitsom sygdom forefindes i institutionen. Medicin Som udgangspunkt må personalet ikke give medicin, det er vi ikke uddannet til. Ved kroniske sygdomme, som kræver medicinsk behandling giver vi dog medicin i institutionen, dette kræver blot en udførlig skriftlig vejledning fra barnets læge.

12 Valg af vuggestue? Vi ved hvor svært det ofte er for forældre at vælge vuggestue! Denne folder skulle gerne hjælpe med at besvarer nogle af de spørgsmål som vi af erfaring ved betyder mest for valget. Vi glæder os til at se deres barn og dem i Højgården. Med venlig hilsen Helle Nielsen Leder Telefon (se under institutioner)


Download ppt "HØJGÅRDEN Informationsfolder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google