Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen"— Præsentationens transcript:

1 Lektor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen
6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser (især med henblik på Danmark) Lektor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg Ø Telefon: , Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

2 Migration i Demografien
Demografien studerer befolkningens udvikling gennem at følge de demografiske komponenter: fødsler, dødsfald, ind- og udvandringer (migration) vielser og skilsmisser (familiedannelse og –opløsning) Det er udviklingen i de demografiske komponenter, der bestemmer udviklingen af befolkningen med hensyn til alders- og kønsfordeling civilstand (familiedannelse), bopæl (intern migration) mm. Viden om migration er vigtig, fordi migrationen påvirker befolkningens udvikling mht. størrelse (antal indbyggere) den fremtidige udvikling (bl.a. ved fertilitetsmønstret) den etniske sammensætning – og mht. alder og køn Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

3 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser
Pointer / emner Øget migration er en del af Den anden demografiske transition – og et kendetegn ved det senmoderne samfund Danmark er blevet et modtagerland Demografisk har indvandring betydning for modtagerlandets befolkningsstruktur Bl.a. mht. alder, køn, aldring (nb. beskæftigelse) ’Bestanden’ af indvandrere har ændret sammensætning Den ’etniske’ sammensætning har betydning for sygdomsmønstret, sundhedsopfattelser og sygdomsmodeller Registreringsmuligheder (i Danmark) Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

4 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser
Danmark er blevet et ’modtager’land. Ind- ud- og nettoindvandring i 1000’er Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

5 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser
Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser Source: De Geer 2001

6 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser
Labour migrants, forced migrants and asylum seekers Source: De Geer 2001 Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

7 Indvandringens betydning for befolkningens aldersstruktur
arbejdsduelighed, fertilitet, aldring, sygdom Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

8 Ind- og udvandringer efter alder. Danmark 2006
Flow Ind- og udvandringer efter alder. Danmark 2006 Kilde: Danmarks Statistik: Indvandrere i Danmark. København 2007 Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

9 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser
Befolknings- pyramider Ikke vestlig opr. Dansk oprindelse Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

10 Indvandring kan påvirke aldersstrukturen i befolkningen.
Number of persons in % Source: Statistics Denmark: Indvandrere i Danmark Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

11 Indvandrerbefolkningen i Danmark
Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

12 Hvor kommer de største indvand-rergrupper fra ? Statsborgerskab
1st of January 2007 : 270,051 people with foreign citizenship in Denmark (app. 5% of the population) Largest groups : 28,752 - Turkish 18,133 – Iraq 15,435 - German 14,170 – Norwegian 13,183 – British 12,229 – Bosnia-Herzegovina ……and 11,555 – Swedish Source: Statistics Denmark (2007). Vital statistics 2006. Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

13 Definitioner i Danmark
I Danmark kan vi se på statsborgerskab og fødeland Dette afhænger bl.a. af om gruppen skifter statsborgerskab Der er lavet klassifikationer i befolknings-registrene ud fra oplysninger om en person, dennes forældre (hvis muligt) og kombination af fødested (-land) og statsborgerskab)……… Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

14 Definitioner i officiel, register-baseret statistik i Danmark.
Indvandrere: Personer, der er født i udlandet af forældre, der begge (eller den ene, hvis der ikke findes oplysninger om begge) er udenlandske stats-borgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Efterkommere: Personer, der er født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger, og ingen født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen som efterkommer. Øvrige: Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger og født i Danmark, uanset personens eget fødeland og statsborgerskab. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, tilhører personen gruppen “øvrige”, hvis personen har dansk stats-borgerskab og er født i Danmark. Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

15 De største grupper af indvandrere i Danmark
1st of January 2007 : 103,303 immigrants from Western (1.9 %) and 230,599 (4.2 %) from Non-western countries in Denmark (in total 6.1 % of the population) Largest groups : 31,066 – Turkish 23,942 - Germany 20,673 - Iraq 17,603 – Bosnia-Herzegovina 14,679 – Poland 14,211 - Norway ……and 11,761 – Iran Source: Statistics Denmark (2006). Vital statistics 2007. Be aware of rules and bilateral agreements Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

16 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser
Kilde: Befolkningens udvikling Kbh: Danmarks Statistik 2006 Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

17 Indvandrere og efterkommere efter oprindelsesland. Danmark 1991-2008
Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser Kilde: Statistikbanken

18 Hvem gifter indvandrere og efterkommere sig med?
Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

19 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser
Kilde: Indvandrere i Danmark. Danmarks Statistik 2007 Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

20 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser
Kilde: Indvandrere i Danmark. Danmarks Statistik 2007 Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

21 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser
Vanskeligere at bosætte sig i Danmark – påvirker sammensætningen af indvandrerbefolkningen Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

22 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser
Ind- og udvandringer fordelt efter til- og fraflytningsland. Danmark Kilde: Befolkningens udvikling Kbh: Danmarks Statistik 2006 Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

23 Nyt fra Danmarks Statistik 3-2-06
Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

24 Oplysning om årsagen til indvandring har ikke været opbevaret før 1995
Nyt fra Danmarks Statistik Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

25 Kuriosum: Antal hollandske indvandrere i Danmark, 2006
Kilde: Statistikbanken.dk Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

26 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser
Hollændere i Danmark Antal hollændere efter statsborgerskab i alt 2220 indvandrere Efterkommere fra 201 til 889 Hollændere – de såkaldte ’Kongens hollændere’, 184 familier, kom til Amager i De fik ejendoms- og arveret til jorden omkring Store Magleby (Dirch, Jansen, tulipanmarker). Først i 1811 blev den sidste tyske prædiken holdt i St. Magleby kirke. Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

27 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser
Hollændere i amter i Danmark, minus Bornholm Højst er Ribe Amt, dernæst Sønderjylland, København+Frb og Nordjylland, væksten har været i amter præget af landdistrikter og landbrug Kilde: Statistikbanken Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

28 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser
Relevante kilder - i statistikbanken kan man selv danne tabeller Befolkningens udvikling – udgives årligt af Danmarks Statistik (hed tidl. Befolkningens bevægelser). Kan downloades gratis fra dst.dk, ligesom andre nye publikationer fra efteråret 2007 - Sundhedsstyrelsen, som også publicerer demografisk relevant statistik – i januar 2007 fx en ny opgørelse over aborter blandt indvandrere Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

29 Og nogle henvisninger (1)
Confronting demographic change: a new solidarity between generations. (Green Paper) Commission of the European communities, Brussels, March 2005 (http://ec.europa.eu/employment_ social/news/2005/mar/comm _en.pdf) Danmarks Statistik (2007). Befolkningens udvikling København: Danmarks Statistik. Danmarks Statistik (2007). Indvandrere i Danmark. København: Danmarks Statistik. De Geer, Eric. Migration in the World The Main Trends with Particulat Reference to Europe and Sweden. A Cartographic Approach. I: Nordic Demography in History and Present-day Society. Scandinavian Population Studies 2001; 12: Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser

30 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser
…… henvisninger (2) International Migration Report 2002, UN (kan downloades) Knudsen, LB (2007). Introduktion til demografisk metode. Odense: Syddansk Universitetsforlag. Oplysninger om de historiske indvandrere til Danmark er - i marts måned hentet fra: van de Kaa Dirk (1987). Europe’s Second Demographic Transition. Population Bulletin, 42 (1) Lisbeth B. Knudsen Netværksmøde 6. marts 2008 Migration – demografiske overvejelser og beskrivelser


Download ppt "Lektor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google