Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering af forsøgsskoleprojektet Læreruddannelsen i Aarhus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering af forsøgsskoleprojektet Læreruddannelsen i Aarhus"— Præsentationens transcript:

1 Evaluering af forsøgsskoleprojektet Læreruddannelsen i Aarhus
Formativ evaluering Januar Juni 2012 Karen Marie Hedegaard og Birgitte Lund Nielsen

2 Forsøgsskole som både fysisk sted og en idé
En forsøgsskole er et fysisk sted: ramme om et samarbejde mellem lærere og ledelse ved skolerne, lærerstuderende, og undervisere ved læreruddannelsen. Det er også en idé. En ide om at alle aktørernes læring ideelt set kan kvalificeres gennem samarbejde om undersøgelse og udvikling af praksis

3 Fokus i den formative evaluering
Fokus i den formative evaluering på fremmende og hæmmende faktorer ift.: kontakt, samarbejde og etablering af netværk mellem aktørerne undersøgelse og udvikling af praksis de lærerstuderendes mulighed for at udvikle udviklingskompetence gennem deltagelse i  samarbejdsprojekter og praksisundersøgelser udviklingsprojekter på skolerne/lærernes læring udvikling af læreruddannelsens undervisning klasserumsniveau: elevernes læring

4 Evalueringsdesign: Cases og aktører
osv Lærer-studerende X Lærer på skolen Mentor på skolen Leder på skolen Elever på skolen UC-underviser

5 Teoretiske perspektiver i den formative evaluering
Fokuseret review fra forskningslitteraturen om professionelle udviklingsskoler/forsøgsskoler John Deweys uddannelsestænkning Udviklingsbasering (som en del af en professionsuddannelse) fire dimensioner Forskningssamarbejde Samarbejde med professionen Videncenter funktion Internationale kontakter og relationer

6 Problemstillinger og dilemmaer (hvad har vi foreløbigt fået øje på?)
Rammesætning Netværk Styrke: energi og autonomi Dilemma: synergi? Aktionslæring Styrke: det iterative Svaghed hvis handlingerne kommer i fokus, ikke det man lærer af handlingerne

7 Matrix: Lærings-perspektiv Fremadrettet vision Retrospektiv evaluering
* Eksempler på succeser: lærerstuderendes læring–selvrapporteret og set fra andre aktører * Også eksempler på manglende ejerskab fra studerende *Forsøgsskoleprojektet er ikke i så høj grad som man kunne ønske blevet ramme om udvikling på skolerne UC lærere og lærerstuderende som deltagere i skolebaserede udviklingsprojekter og lærere med i UC projekter * Mange forskellige personer om et hold – hvem koordiner – behov for struktur *Projekter der ikke blev til noget *Personbåret samarbejde – vigtigt i initiering men nu behov for en vis institutionalisering * Kvalitetsrapport (skolens udviklingsområder) som omdrejnings-punkt * Etablering af ’traditioner’ Fremadrettet vision Retrospektiv evaluering Strukturelt-perspektiv


Download ppt "Evaluering af forsøgsskoleprojektet Læreruddannelsen i Aarhus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google