Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt om Caretakerprojektets videreførelse som et netværk samt om Atlas III – hvor står vi nu Nyt om Caretakerprojektets videreførelse som et netværk samt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt om Caretakerprojektets videreførelse som et netværk samt om Atlas III – hvor står vi nu Nyt om Caretakerprojektets videreførelse som et netværk samt."— Præsentationens transcript:

1 Nyt om Caretakerprojektets videreførelse som et netværk samt om Atlas III – hvor står vi nu Nyt om Caretakerprojektets videreførelse som et netværk samt om Atlas III – hvor står vi nu? Årsmøde, 5. marts 2011 Thomas Vikstrøm, Fuglenes Hus

2 Der lægges nu op til at Caretakerprojektet fortsætter efter 2013 som et netværk – med ophæng i lokalafdelingerne lokalafdeling > < caretaker

3 Hvad får caretakerne så – og hvad får de ikke? Caretakernetværket får (sandsynligvis): •Central vedligeholdelse af caretakerdatabasen over deltagere, fokusarter osv. •(Mere eller mindre) central vedligeholdelse af DOFbasen og af caretaker-hjemmesiderne •Publicerede resultater af Caretakerprojektets data fra 2003-2011 •Mulighed for at caretakergrupper fortsætter som atlasgrupper •Mulighed for fortsatte årsmøder – i atlas-regi

4 Hvad får caretakerne så – og hvad får de ikke? Caretakernetværket får (sandsynligvis) ikke: •Bearbejdning af overvågningsdata fra august 2011 og fremefter •Besøg af Caretakerprojektets medarbejdere efter 1. august 2011 •Faglig bistand og økonomisk støtte fra projektet efter 1. august 2013 •Caretaker-årsmøder efter 2012

5 Foreløbig tidsplan 2011-2013 •Forår 2011: Nedsættelse af en arbejdsgruppe mhp. at arrangere et lokalafdelingsmøde om Caretakernetværket og Atlas III til afholdelse i efteråret 2011 •25. marts 2011: HB tager endelig stilling til caretakernetværkets fremtid og udpeger sin repræsentant til ovennævnte arbejdsgruppe •1. august 2011: Bearbejdning af Caretakerprojektets overvågningsresultater siden 2003 påbegyndes. Overvågningsdata indsamlet efter denne dato vil ikke indgå i projektets afrapportering, ligesom de centralt ansatte medarbejdere ikke længere medvirker ved projektaktiviteter (udover årsmødet i 2012) •Efterår 2011: Møde for lokalafdelingerne om Caretakernetværket og Atlas III

6 Foreløbig tidsplan 2011-2013 •Januar 2012: Publicering af videnskabelig artikel i fx DOFT med en præsentation og diskussion af status og udviklingstendenser for DK’s truede og sjældne ynglefugle 1998-2011 •Forår 2012: Sidste årsmøde i Caretakerprojektets regi •31. juli 2013:Publicering af faglig publikation om den overordnede udvikling og tendenserne i fuglelivet på Danmarks IBA’s • 31. juli 2013: Publicering af tværgående analyse af tendenserne på IBA’erne siden ca. 1960 som særskilt artikel i fx DOFT •1. august 2013: Caretakerprojektet afløses af Caretakernetværket på ubestemt tid

7 Nu over til Atlas III - hvad står klart? •Et Atlas III (over ynglefugle) er ved at være på høje tid •Timingen er perfekt (1971-74, 1993-96, 2014-17) •Skal være sammenligneligt med Atlas I og Atlas II •Skal levere ny og opdateret viden om arternes aktuelle udbredelse

8 Betydning for DOF af Atlas •En hjørnesten i DOF’s løbende overvågning •Involverer og aktiverer et stort antal frivillige •Oplæring og styrkelse af kompetencer •En udfordring mht. teknisk udvikling og formidling

9 Samarbejde •Internt samarbejde mellem ansatte og frivillige med forskellige interesser (forskning, naturbeskyttelse, økonomi og formidling) •Eksternt samarbejde med universiteter, myndigheder osv. Foreløbig har DMU og KU-makroøkologi ytret ønske om at medvirke!

10 Hvem gør hvad? •Al indledende planlægning vil blive udført af DNA i samarbejde med andre relevante aktører(HB, VU, lokalafdelingerne og referencegrupper) •En programmør og en projektkoordinator skal ansættes •500? frivillige vil blive involveret •Inddragelse af eksisterende projekter/netværk

11 Målgrupper •Forskere og naturbeskyttere –Biodiversitet og makroøkologi –Ændringer i natur og landskab •Fuglekiggere –Yngle- (og vinter-) -udbredelse –Udbredelseskort i felthåndbøger –Standardreferenceværk •Den brede befolkning –Nyheder

12 Resultater •Overblik over ændringer i fuglearternes udbredelse •Dokumentation af udviklingstendenser i udbredelsen •Opmærksomhed omkr. såvel problemer som gode nyheder for fuglelivet •Ny viden om fuglenes foretrukne naturtyper

13 Tidsplan •2011 –Planlægning, endelige aftaler, ansøgning, rekruttering af med- arbejdere •2012 –Ansættelse af programmør, udvikling af internetfaciliteter •2013 –Ansættelse af projektkoordinator, rekruttering af frivillige, PR for projektet

14 Tidsplan fortsat •2014-17 –feltarbejde •2018-19 –Analyse, rapportering og publicering

15 Centrale emner til diskussion •Vinteratlas •Tætheder •Bestandsstørrelser •Atlasgrupper som kvadratansvarlige

16 Elementer til diskussion – vinteratlas: Eksempel fra BTO

17

18 Elementer til diskussion – tætheder: Eksempel fra Fuglenes Danmark

19 Internetformidling •Optimeret brug af nye tekniske faciliteter •Her-og-nu-kommunikation med atlasdeltagerne •Administration af alle atlaskvadrater og frivillige •Rapportering af data inkl. foreløbige resultater

20 Internetformidling – eksempel fra BTO

21 Publikationer •Bog –Dansk/engelsk •Web –Dansk? •Videnskabelige artikler? •PhD- og/eller kandidat-studerende?

22 Tak! Tid til diskussion! Foto: Sølvmåger, Sune Riis Sørensen


Download ppt "Nyt om Caretakerprojektets videreførelse som et netværk samt om Atlas III – hvor står vi nu Nyt om Caretakerprojektets videreførelse som et netværk samt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google