Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De 5 tjenester Apostel Profet Evangelist Lærer Hyrde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De 5 tjenester Apostel Profet Evangelist Lærer Hyrde"— Præsentationens transcript:

1 De 5 tjenester Apostel Profet Evangelist Lærer Hyrde 03-04-2017
Århus Valgmenighed

2 Skabt særligt Mål: Finde din tjenesteprofil i/udenfor menigheden.
Skabt særligt Mål: Finde din tjenesteprofil i/udenfor menigheden. Gud har lagt noget ned i dig! Den generelle nåde og den specifikke nåde. Være ansvarligt medlem/discipel. Friheden i at finde sin plads. At finde sin plads  effektivitet i tjenesten. Få nyt sprog -> nye veje. Del med sidemanden: HVAD TROR DU GUD HAR LAGT I DIG. HVAD HAR DU GODE ERFARINGER MED? Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

3 NT´s perspektiv på nådegaverne
NT´s perspektiv på nådegaverne Rom. 12: Opfordring til en generel tjenende livsstil. Kontekst: nåde og enhed. ”Hav ikke højere tanker om jer selv […] vi er alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer” 1. Kor. 12: Fokus på mangfoldigheden og spontanitet. Der er brug for alle lemmer. Alt virker den samme ånd. Kontekst: sværmere, gudstjenesten - spontane gaver. Ef. 4: Tjenester som skaber menighed. Fokus på funktion. Kontekst: Brev til flere menigheder. Kirkens brev. Der findes forskellige ”Nådegavelister” i NT, hvor der nævnes en række nådegaver. Her er opstillet tre af dem Disse tre lister adskiller sig fra hinanden ved at beskrive tre forskellige kontekster eller fokus 1. Kor er der fokus på mangfoldigheden og forskelle i nådegaverne, men en fælles ånd. Legemet, hvor der er brug for alle, og inden er mere vigtig eller bedre end den anden. Husmenigheder Rom 12 er der fokus på det personlige liv, som en åndelig Gudstjeneste, det er ikke knyttet til specifikt til menigheden, men mere til den måde du lever dit liv på, som så selvfølgelig påvirker menigheden. Det diakonale liv. Ef. 4 er der fokus på menighedens opbyggelse, gennem den tildelte nåde. Her tales om grundlæggelse og opbygning af kirke. Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

4 Nådegaver vs. tjenester
Antallet af nådegaver – en videnskab? En nådegave er ikke en tjeneste i sig selv, men kan bruges i den tjeneste man står med. Tjenesten er den rolle eller funktion, som du er kaldet til. De fem tjenester – opskriften på velfungerende menighed. Århus Valgmenighed

5 Efeserbrevets struktur
Efeserbrevets struktur Kap 1-3: Den generelle nåde: grundlaget for det nye liv – nåde, frelse, enhed, Kristi kærlighed. Kap 4-6: Den specifikke nåde: sådan virker og leves det nye liv – tjenester, ”det nye liv”, lev i lyset, en kristen husorden. Efeserbrevet er KIRKENS BREV. Paulus’ refleksion over kirken. Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

6 Ef. 4,7 og 11-13 v7 Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus. […] v11 Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere v12 for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, v13 indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. JESUS ER FORBILLEDET FOR ALLE TJENESTERNE Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

7 Femkanten Apostel Profet Evangelist Lærer Hyrde 03-04-2017
Josvas handske Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

8 Den apostoliske dimension
Den apostoliske dimension Apostolos (gr.), Missionær (lat.) = sendebud. Bærer på en særlig måde Gudsrigets DNA og er sendt for at implementere det i nye kontekster ”Bygget på apostlenes og profternes grundvold” Bærer ofte et mål af de andre tjenester i sig Paulus´s hovedstrategi: plante Guds rigets ”DNA” ind i grupper af ”Gud-frygtige” (søgere) Apostle samler teams omkring sig orienteret mod nye mål. Rydder ”en lysning i skoven” for de andre tjenester. Tommeltot Gudsrigets testosteron NOGEN HER DER VED DE ER APOSTLE? Peter Søndergaard er en typisk apostle. Apostlene tager ofte det første skridt ILLUSTRATION – Legemet, første skridt PLANTER!!! Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

9 Sekulare apostle NYDER AT: JOBS: Tage nyt land Teamledere
Sekulare apostle NYDER AT: Tage nyt land Drømme muligheder/fremtid KENDETEGN: Giver vision Begejstrer Skaber egen virkelighed JOBS: Teamledere Projektledere Innovatør/entreprenør Strength: Pioneer, visionary + Big picture, energy, frontier, influence, change, resources, network, capacity for pain/damage, task focused Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

10 Den profetiske dimension
Den profetiske dimension Lytter til Gud for menigheden og enkeltpersoner Taler på en særlig måde Guds kald/sandhed/dagsorden Syner, drømme, fornemmelser, indskydelser Profetisk-lærende skriftudlægning Afsløring af hjertets dialog (1. Kor. 14:24) Hvad siger Gud til os/dig? Helga: – bede om et ord. “Jeg oplever at det er en tid til……” Henny Håvard – Båd der går ned. Haldorf – når man læser ham er det som en åbenbaring af dyb sandhed (modsat Scot Mcknight, der er lærer) Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

11 Sekulare profeter NYDER: JOBS:
Sekulare profeter NYDER: At skelne mellem godt og ondt, sandt og falsk KENDETEGN: Dvæle Reflektere Gennemskue JOBS: Proklamerer sandheden i det offentlige rum Medieansigt Forfatter Forkæmper for sag Systemkritiker Bono - fattigdom NOGEN HER DER IDENFICERER SIG MED DENNE TJENESTE? Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

12 Den evangelistiske dimension
Den evangelistiske dimension Forkynder evangeliet (de gode nyheder) for enkeltpersoner efter plantning Filip og den etiopiske hofmand 80 % af kristne kommer til tro via personligt netværk Evangelister fokuserer på dem, der endnu ikke er i kirken - frem for dem, der allerede er der.. Suger folk til fællesskabet 10% af menigheden? Har det ofte svært med organiseret kirke Filip og den etiopiske hofmand, Filip bliver af en engel bedt om at rejse sydpå. Ofte ekstroverte og frimodige. Elsker relationer. HELGA OMA - Profeterne er det andet ben Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

13 Sekulare evangelister
Sekulare evangelister JOBS: Sælger Historie-fortæller Politiker NYDER: Invitere Møde nye Diskussion At dele deres synspunkt KENDETEGN: Overtalende Umiddelbare Varme Strength: Love to talk, enthusiastic, People – people, meeting new people (some dig down in few relationships), EVANGELISTER ER DEN ENE ARM –STRAKT UD MOD VERDEN Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

14 Den hyrdemæssige dimension
Den hyrdemæssige dimension Vandrer med mennesker over længere tid og leder dem ind i et personligt gudsforhold (discipler) Formidler lægedom; giver omsorg, formaner og retleder (1. Pet. 5:1-4), så mennesker bliver genoprettede og helstøbte Skaber/kultiverer varmt og åndeligt modent fællesskab i menigheden. Har nogle gange en sjælesorgsgave Her fortæller Peter om hvordan de i menigheden skal være hyrder for Guds hjord. Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

15 Sekulare hyrder JOBS: Pædagog Rådgiver Healer Psykolog NYDER:
Sekulare hyrder JOBS: Pædagog Rådgiver Healer Psykolog NYDER: Ansigt til ansigt mødet At se folk modnes KENDETEGN: Lytter Viser omsorg Giver råd Strength: People – people, loving and caring, shepherds(pastor and teacher together is Shepherds), patient, “glue”, like harmony, they what personal growth, available, trust count, not –judgment, lagging behind, healing, protecting Jeg primært hyrde Manges primære billede af en præst er, at han/hun skal være hyrde. Derfor stritter Kelds tjeneste på en række folk. HYRDEN ER DEN ANDEN ARM, DER HOLDER FAST PÅ DEM EVANGELISTERNE HAR TILTRUKKET Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

16 Den læremæssige dimension
Den læremæssige dimension Lærere underviser med henblik på at mennesker øger deres erkendelse af Guds ord. Optaget af at forstå Guds vilje, plan, visdom. Lærere leder ved at tale, underviser og forkynde i forsamlingen og i relationer Lærere stiller spørgsmål, søger nuancer og vil i dybden Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

17 Sekulare lærere JOBS: Kommunikator Underviser Foredragsholder
Sekulare lærere JOBS: Kommunikator Underviser Foredragsholder Demonstrator Skribent NYDER: At hjælpe andre til at forstå KENDETEGN: Forandre andres forståelse Give indsigt videre LÆRERE ER TORSO, der holder kroppen sammen (Kristus er hovedet) Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

18 Nådens 5 ”former” Apostel: en pionertjeneste som er sendt ud for at plante nyt Profet: en tjeneste som lytter til Gud og deler hvad der høres Evangelist: en tjeneste som deler de gode nyheder om Guds Rige med nye Hyrde: en omsorgstjeneste for de mennesker Gud har givet dig ansvar for Lærer: en tjeneste med at oplære mennesker i Guds ord Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

19 Base- & fase-tjeneste 1 primær gave - sekundære suppleringsgaver fase
Base- & fase-tjeneste 1 primær gave - sekundære suppleringsgaver fase fase Base Personligt tror jeg, at hver og én af os har en tjeneste fra Gud som er vores på livstid – den kalder jeg base-tjenesten. Samtidig med vi har en base-tjenester er der også særlige perioder, hvor Gud leder os til at opdage og forstå de andre tjenester og disse er kun for en særlig tidsbegrænset periode. Dette fænomen kalder jeg en fase-tjeneste. Det at forstå hvem vi er og hvordan vi er designet af Gud er meget vigtigt. Det afholder os fra en masse ufrugtbar stræben og at investere vores energi på områder, som ikke vil give udbytte. Det lærer os også at hvile i, hvad Gud har givet os og virket i os, f.eks. Hvis du er hyrde, behøver du ikke bekymre dig om, at du ikke er evangelist. Du skal dele dit vidnesbyrd, men du behøver ikke være evangelist. Hvis du er lærer eller profet, skal du have omsorg for andre mennesker, men du behøver ikke at være hyrde. Min apostolske fase i Kbh. Tidligere har jeg været meget lærer. fase fase Århus Valgmenighed Århus Valgmenighed

20 Kontekstafhængig Vi bærer alle noget af det hele Kontekstens magt
Ung - eksperimenter Århus Valgmenighed

21 Øvelser Grupper af tre. Hvad tror de to andre, du er? Hvad tror du selv? Har du oplevet nogle andre faser? Stil jer op i tjenester Århus Valgmenighed


Download ppt "De 5 tjenester Apostel Profet Evangelist Lærer Hyrde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google